• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах асуултад хариулна уу. Мазаалайн амьдралын орчинг бичнэ үү ......................................... .

Оноо: 1

Дараах асуултад хариулна уу. Цаа буга нь ......................................... идэштэн.

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү. Зөгий нь ургамалд ................................ шавж юм..

Оноо: 1

Дараах асуултад хариулна уу. Шавжаар тоос хүртдэг ургамлыг хэрхэн таних вэ? .................................

Оноо: 1

Дараах асуултад хариулна уу. Зургийг ажиглаад нас бие гүйцсэн эрвээхийн хүйсийг тодоройлно уу. .................................

Оноо: 1

Шувууны талаарх мэдлэгээ ашиглан дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу. 1. болжмор 2. нугас

а.дэгтээхэйт

в.ангаахайт

Оноо: 3

Дараах амьтдын үр, төлийн нэрийг бичнэ үү. 1. ямаа 2. буга 3.баавгай 4. үхэр

Оноо: 3

Дараах графикийн шулуун 2-т харгалзах өгөгдөл ашиглан дүгнэлт бичнэ үү.

Оноо: 3

Дараах графикийн шулуун 3-т харгалзах өгөгдөл ашиглан байгалийн тэнцвэрт байдал алдагдахаас сэргийлэх арга, шийдлийн талаар бичнэ үү.

Оноо: 3

Хүүхдийн өсөлтөд муугаар нөлөөлдөг 4 зүйлийг нэрлэнэ үү.

Оноо: 2

Хот, суурин газарт ургадаг тоосны харшил үүсгэдэг ургамлыг хэрхэн багасгах талаар саналаа бичнэ үү

Оноо: 4

Эхийн урагт агаарын бохирдол хэрхэн нөлөөдөг талаар товч бичнэ үү

Оноо: 4

Шүрэн цохын амьдралын эргэлтийн талаар товч танилцуулга бичнэ үү

Оноо: 4

Дараах графикийг ашиглан үнэгний тоо толгойны өөрчлөлтийн талаар товч тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 4

Царцаа болон эрвээхэйн амьдралын эргэлтийг харьцуулан товч бичнэ үү

Оноо: 1

Эрвээхийг хүйсээр нь ялган таних аргыг нэрлэнэ үү.

Оноо: 4

Өгөгдсөн зургийг сайтар ажиглаад зориулалт болон хийх алхамыг бичнэ үү.

Оноо: 3

Өгөгдсөн зургийг сайтар ажиглаад зориулалт болон өөр мэддэг дасгалын тоог бичнэ үү.

Оноо: 4

Дараах графикийг ашиглан туулайн тоо толгойны өөрчлөлтийн талаар товч дүгнэлт бичнэ үү.

Оноо: 3

Зургийг сайтар ажиглаад тухайн ургамлын талаар товч танилцуулга бичнэ үү (амьдрах орчин, ус, навч)

Нийт: 16693