• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Уртрагийн 0 градус, өргөргийн 0 градус харгалзах солбилцлын цэг хаана байрлах талаар танилцуулга бичнэ үү.

Оноо: 2

Кактус бол цөлд ургадаг ургамал. Кактустай адил говь цөлд ургадаг өөр ямар ургамал мэдэх вэ? Нэрийг бичнэ үү.

Оноо: 3

Зургийг ажиглаад ургамлын ургадаг орчин нөхцөлийг бичээрэй.

Оноо: 3

Цөлийн кактус орчиндоо хэрхэн зохицон ургадаг талаар тайлбарлан бичээрэй

Оноо: 1

Баавгай амьдрах орчин нөхцөлөөсөө хамаараад олон төрөл байдаг. Зурагт харуулсан баавгайн төрлийн нэрийг бичнэ үү.

Оноо: 2

Зурагт харуулсан баавгай ямар орчинд амьдардаг вэ?

Оноо: 2

Орчиндоо хэрхэн зохицон амьдардаг талаар тайлбарлан бичээрэй...

Оноо: 1

Усанд ургадаг ургамлуудаас нэгийг нэрлэн бичнэ үү.

Оноо: 2

Зурагт үзүүлсэн ургамал ямар орчинд ургадаг, түүний онцлогийн талаар товч танилцуулга бичнэ үү.

Оноо: 3

Усны ургамал орчиндоо хэрхэн зохицон ургадаг талаар тайлбарлан бичээрэй

Оноо: 1

Говь цөлд амьдрахад дасан зохицсон, өвсөн тэжээлтэн амьтдаас нэгийг нэрлэнэ үү.

Оноо: 2

Тэмээ ямар орчинд амьдардаг, идэш тэжээлийн хэлхээ, бусдаас онцлог шинжийн талаар товч бичнэ үү.

Оноо: 3

Тэмээ орчиндоо хэрхэн зохицон амьдардаг талаар тайлбарлан бичээрэй

Оноо: 3

Идэш тэжээлийн хэлхээний загварт тохирох нэрийг харгалзуулан бичнэ үү. (задлагчид, ургамал, өвсөн идэштэн, холимог идэштэн, махан идэштэн)

Оноо: 2

Дараах зургийг харьцуулж бичнэ үү. (зөв үйлдэл эсэх талаар, ахуйд хэрхэн ашиглах)

Оноо: 3

Наран цэцгийн үр соёолуулах үйл ажиллагааны дарааллыг гүйцээн бичнэ үү.

1. Хөрсөө цаасан аяганд хийж бэлтгэнэ.

2. Дараа нь хөрсөө чийглэнэ.

3. .............................................

4. Аяганы амыг гялгар уутаар бүрж жижиг нүх гаргана.

5. ..............................................

6. Үрийг соёолтол ажиглана.

Оноо: 3

Ургамлын хэрэглээний загварыг гүйцээн бичнэ үү.

Оноо: 4

Бүдүүвчийг ажиглаад тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.

Оноо: 3

Гэрэл туссан хэсгийн температурыг өөрчлөхийн тулд толины тусгалыг өөрчлөх шаардлагатай юу? Тийм гэж үзвэл шалтгааныг тайлбарлан бичнэ үү.000

Оноо: 3

Цахилгаан дамжуулалтыг шалгах багаж бэлтгэхэд хэрэглэгдэх зүйлсийг гүйцээж бичнэ үү. 1. Чийдэн 2. .............. 3. ..............

Нийт: 16693