• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Зургийг ажиглаад ямар тохиолдолд сүүдэр ийм ялгаатай харагдах вэ? Гэрэл үүсгэгчийг зурж тайлбарлаж болно.

Оноо: 5

Эдгээр эд юмсыг соронзонд татагддаг, татагддаггүйгээр нь ангилан бичээрэй.

Оноо: 2

Соронзны аль хэсэг нь хамгийн хүчтэй татдаг вэ? Тайлбарлан бичээрэй.

Оноо: 2

Зургийг ажиглаад соронзнууд хэрхэн харилцан үйлчлэхийг тайлбарлан бичээрэй.

Оноо: 2

Дараах эд зүйлсийн хийгдсэн материалаар нь цахилгаан дамжуулах, дамжуулахгүйг тодорхойлон ангилаарай.

Оноо: 3

Өөрчлөлтийн зургийг ажиглаад жижиг хэсгүүдэд тохирох нэрийг бичнэ үү.вв

Оноо: 3

Бодис усанд уусахад нунтаглалт хэрэхэн нөлөөлөхийг ажиглах туршилтын дарааллыг бичнэ үү.

1. .....................................................................

2. Ижил масстай ...................................................

3. Усанд ёотон ба элсэн чихрийг хийж эхлээд хугацааг тэмдэглэнэ.

4. .....................................................................

5. Уусаж дууссан хугацааг харьцуулна

Оноо: 2

Хувцасаа угаагаад тавихад хэсэг хугацааны дараа хатсан байдаг. Энэ үзэгдлийг хатуу, шингэн, хийн өөрчлөлттэй холбон тайлбарлаж бичнэ үү.

Оноо: 2

План зурагт хөл бөмбөгийн талбайн уртыг 5см, өргөнийг 2.5см-ээр дүрслэн зуржээ. Хэрэв план зургийн масштаб 1:10000 бол хөл бөмбөгийн талбайн бодит хэмжээг олоорой

Оноо: 2

Квадрат хэлбэртэй сургуулийн хашааны талын урт 1км ба зурагт 10см-ээр тэмдэглэсэн бол план зургийн масштабыг олоорой.

Оноо: 3

Агаарын даралт ихсэж, багасахад цаг агаарын байдалд ямар өөрчлөлт гарч байдгийг тайлбарлан бичээрэй.

Оноо: 2

Зурагт жилийн турш орсон тунадасны хэмжээг харуулжээ. Хэдээс хэдэн сарын хооронд тунадас хамгийн их ордог вэ?

Оноо: 2

Монгол орны 1 жилийн агаарын температурыг сар бүрээр харуулжээ. Манай оронд хэддүгээр сард хамгийн дулаан байна вэ? Хэдэн сард хамгийн хүйтэн байна вэ?

Оноо: 2

Хөшүүргийг илэрхийлэх ямар цэгүүд байх вэ? Хоосон нүдэн дэх цэгийн оронд тохирох нэрийг бичнэ үү.

Оноо: 2

Цахилгаан энергийг хөдөлгөөний энерги болгон ашигладаг хэрэгслүүдээс 2 жишээ бичнэ үү.

Оноо: 2

Нарны байрлал өөрчлөгдөхөд савааны сүүдэр хэрхэн өөрчлөгдөхийг ажиглах туршилтын дарааллыг гүйцээн бичнэ үү.

1. саванд элс хийж савааг тогтооно.

2. бэлтгэсэн хэрэглэгдэхүүнээ нар тусах газар байрлуулна.

3. ..............................................

4. ажиглалтыг 2 цагийн давтамжтай хийнэ.

5. ........................................

Оноо: 3

Нартай өдөр тал газар явж байгаад төөрвөл зүг чигээ баримжаалах боломжтой юу? Тийм гэж үзэж байгаа бол тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 3

Өдөр хэдэн цаг болж байгааг нар, сүүдрийн хэмжээгээр баримжаалж болох уу? Тийм гэж үзэж байгаа бол тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 2

Сарны хэлбэрийг ажиглах үйл ажиллагааны дарааллыг гүйцээн бичнэ үү.

1. Сар гарсан цэлмэг үдэш ажиглалтыг эхлүүлнэ.

2. ...........................................................

3. Тогтсон нэг газраас ажиглана.

4. Ажиглалтыг 2 өдрийн давтамжтай хийнэ.

5. ............................................................

Оноо: 2

Сарны хөдөлгөөнийг ажиглах үйл ажиллагааны дарааллыг гүйцээн бичнэ үү.

1. .......................................................................

2. Сарыг ажиглахдаа харьцуулж харах хөдөлгөөнгүй зүйлийг сонгоно.

3. .............................................................

4. 30 минутын давтамжтай ажиглана.

5. Хэдэн цагт, аль зүгт, ямар хэлбэртэй харагдсаныг зурж тэмдэглэнэ.

Нийт: 16693