• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Машин хугацааны эхний хагасыг 40 км/цхурдтай, үлдсэн хагасыг 80 км/ц хурдтай туулсан бол дундаж хурдыг ол.

 • A. 60 км/ц

 • B. 20 км/ц

 • C. 120 км/ц

 • D. 53.3 км/ц

Оноо: 2

Галт тэрэг замын эхний хагасыг 60 км/ц хурдтай, үлдсэн замыг 40 км/ц хурдтай явав. Дундаж хурдыг ол

 • A. 60 км/ц

 • B. 40 км/ц

 • C. 48 км/ц

 • D. 50 км/ц

Оноо: 2

Галт тэрэг хугацааны эхний хагасыг 60 км/ц хурдтай, үлдсэн замыг 40 км/ц хурдтай явав. Дундаж хурдыг ол.

 • A. 60 км/ц

 • B. 40 км/ц

 • C. 48 км/ц

 • D. 50 км/ц

Оноо: 1

Аль нь амьтны эд вэ?

 • А. Бүрхүүл эд   

 • В.Үндсэн эд  

 • С. Дамжуулах эд   

 • D. Холбогч эд 

Оноо: 1

Ногоон ургамлын навчинд фотосинтез явуулдаг эдийн нэрийг олно уу?

 • А. Бүрхүүл эд      

 • В. Холбогч эд

 • С. Дамжуулах эд     

 • D. Үндсэн эд

Оноо: 1

Аль нь вирус вэ?

 • A. Цианобактер     

 • B.Бактериофаг 

 • C.Бактери   

 • D.Дрожжи

Оноо: 1

Эдийн шингэн хаанаас үүсэх вэ?

 • А. Цусны сийвэнгээс 

 • B. Эсийн шүүснээс 

 • C. Чөмөгнөөс   

 • D.Тунгалгийн шингэнээс

Оноо: 1

Нугаснаас хэдэн хос мэдрэлийн ширхэг гардаг вэ?

 • А. 32        

 • B.31              

 • C. 12             

 • D.11

Оноо: 1

Устгагч Т лимфоцитийн үүргийг сонгоно уу.

 • А.Фагоцитоз явуулах  

 • B.Эсрэг бие үүсгэх        

 • C.Хөгширсөн биеийн эсүүдийг устгах    

 • D. Бүгд зөв

Оноо: 1

Хүний бие махбодын дотоод орчин юунаас тогтох вэ?

 • А. Цус агаар   

 • B.Цус, эдийн шингэн, тунгалаг  

 • C.Тунгалаг       

 • D.Эдийн шингэн

Оноо: 1

Эсийн дотор байх тогтворгүй бүтэцтэй хэсэг аль нь вэ?

 • А. Сийвэн    

 • В. Протоплазм   

 • С. Оршихуун 

 • D. Цитозоль 

Оноо: 1

Прокариот эсийн ДНХ хаана байрладаг вэ?

 • А.Бөөмөнд  

 • В.Митохондрид  

 • С.Цитоплазмд  

 • D.Рибосомд

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь бөөмгүй эс вэ?

 • А. Элэгний эс         

 • В.Цагаан эс  

 • С.Цусны улаан эс

 • D.Шаахайны эс

Оноо: 1

Ургамлын лейкопластын үүргийг нэрлэнэ үү?

 • А.Гэрэл нийлэгжүүлнэ   

 • В.Тэжээлийн бодис нөөцөлнө 

 • С.Шавж дуудах             

 • D. ГФА нийлэгжүүлнэ      

Оноо: 1

Эсийн мембраны бүтцэд ордог уураг нь өөх тосны молекулын гадна болон дотор талд байрлаж байвал ямар уураг гэж нэрлэх вэ?

 •  А. Захын уураг          

 • В. Хагас интеграл уураг

 • С. Интеграл уураг   

 • D. Нийлмэл уураг        

Оноо: 1

Барзгар эндоплазмын торны үүргийг сонгоно уу?

 • А.Өөх тос нийлэгжүүлнэ    

 • В.Уураг нийлэгжүүлнэ 

 • С.Нүүрс ус нийлэгжүүлнэ 

 • D. Энерги үйлдвэрлэнэ

Оноо: 1

Ногоон эвглен ямар хооллолттой амьд бие вэ?

 • A.Автотроф        

 • B.Гетеротроф     

 • C.Миксотроф     

 • D.Хемотроф

Оноо: 1

Өнчин тархинаас ялгарах дааврыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.Самототропин 

 • B.Адреналин          

 • C.Тироксин

 • D.Тестостерон

Оноо: 1

Ургамлын шарласан навчинд ямар пластид байдаг вэ?

 • А. Лейкопласт    

 • B. Хромопласт    

 • C.Хлоропласт  

 • D.Хлорофилл

Оноо: 1

Савханцар хэлбэртэй нянг юу гэдэг вэ?

 • А.Кокк    

 • B.Спираль     

 • C.Бацилл   

 • D.Кох

Нийт: 16693