• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ургамлын үр тогтолт хаана явагдахыг сонгоно уу.

 • А.Тоосовчинд    

 • B.Дохиур      

 • C.Үрэвч       

 • D.Дэлбээ

Оноо: 1

Микроскопын оптикийн хэсэгт хамаарах зөв хариуг сонгоно уу?

 • А. Суурь                

 • В.Толь                  

 • С.Объектив      

 • D.Макровинт

Оноо: 1

Зөвхөн ДНХ-ийн бүтцэд ордог азотлиг суурийг нэрлэнэ үү?

 • A. Аденин       

 • B. Гуанин         

 • C.Тимин       

 • D.Урацил

Оноо: 1

Эсийн митоз хуваагдлын аль шатанд хромосом эрчлэндэн микроскопоор харагддаг болохыг тогтооно уу.

 • А. профаз

 • B. митафаз

 •  С. анафаз      

 • D.телофаз

Оноо: 1

Үе хөлтний хүрээнд хамаардаггүй амьтныг сонгоно уу.

 • А. эрвээхэй     

 • В. аалз   

 • С. хясаа

 • D.хавч

Оноо: 1

Дараах молекулуудаас полимер нэгдлийг нэрлэнэ үү?

1.Глюкоз 2.Гликоген 3.Амин хүчил 4.Нуклеотид 5.Цардуул 6.зРНХ

 • A.1,2,3,

 • B.2,5,6     

 • C.3,5,6     

 • D.2,4,6  

Оноо: 1

Эдгээрээс суумгай амьдралтай амьтныг сонгоно уу.

 • А.гидра     

 • В. медуз       

 • С. далайн од     

 • D. хөвөн биетэн

Оноо: 1

BBCСгенотиптэй биеээс ямар гамет үүсэх вэ?

 • А. B, C, c         

 • B.BB, Cc       

 • C.BC, Bc       

 • D.BBC, BBc         

Оноо: 1

Долли хонийг ямар аргаар гаргаж авсан вэ?

 • А.Секвенц    

 • B.Биотехнологи    

 • C.Генийн инженерчлэл     

 • D.Клонинг

Оноо: 1

Ямар эсийн хуваагдлыг жижигрэх гэж нэрлэх вэ?

 • А. Биеийн эсийн

 • В.Бэлгийн эсийн    

 • С.Зиготийн         

 • D.Бүх эсийн

Оноо: 1

Эрвээхийд хөврөлийн дараах хөгжил яаж явагдах вэ?

 • А. Шууд  

 • В.Метаморфоз         

 • С.Эцэг, эхтэйгээ ижил 

 • D.Аль нь ч биш

Оноо: 1

Хүн амьтны элгэнд нөөцлөгддөг нийлмэл нүүрс усыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.Целлюлоз 

 • B.Цардуул   

 • C.Гликоген      

 • D.Глюкагон

Оноо: 1

100% эслэгээс тогтсон ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүн аль нь вэ?

 • A.Цаас        

 • B.Хөвөн     

 • C. Каучук

 • D.Олс

Оноо: 1

Эсийн хуваагдлын S шатанд ямар өөрчлөлт гардаг болохыг тодорхойлно уу.

 • А.Бластул    

 • B.Нейрул        

 • C. Гаструл         

 • D.Морул     

Оноо: 1

Микро организмууд аяндаа үүсээгүй, амьд бүхэн амьд зүйлээсээ үүсдэг гэдгийг туршилтаар баталсан анхны эрдэмтэн хэн бэ?

 • A.Луй Пастер    

 • B.Г.Рихтер   

 • C.Р.Гук   

 • D.А.И.Опарин  

Оноо: 1

Цус бүлэгнэх, судас төлжихөд гол үүрэгтэй эсийг сонгоно уу

 • А.Лейкоцит    

 • B.Тромбоцит     

 • C .Эритроцит    

 • D.Лимфоцит 

Оноо: 1

Арьсны дайвар эрхтэнд аль нь орох вэ?

 • A.Хүлээн авуур      

 • B.Хумс      

 • C. Хөлсний булчирхай

 • D.Тосны булчирхай

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь хайрсан далавчтны төлөөлөгч вэ?

 • А. Царцаа      

 • B.Шумуул         

 • С.Эрвээхий       

 • D.Зөгий       

Оноо: 1

Буудай ангилал зүйн хувьд ямар овогт хамаарах вэ?

 • А.Сараана           

 • B.Саргай      

 • С.Үетэн       

 • D.Гол гэсэртэн      

Оноо: 1

Булчинт ба булчирхайт ходоодтой амьд биеийг нэрлээрэй

 • А.Загас           

 • B.Шувуу         

 • С.Мэлхий                 

 • D.Могой   

Нийт: 16693