• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Мөлхөгчдийн ангийн хатир гүрвэлийн багийг олно уу.

 • A.Хайрстны баг      

 • B.Гүлмэрийн баг    

 • C.Хошуу толгойтны баг  

 • D.Матрын баг   

Оноо: 1

Толгойнбөөртэй амьтныг сонгоно уу.

 • A.хясаа      

 • B. шувуу         

 • C.Загас            

 • D.мэлхий

Оноо: 1

Ац туурайтны төлөөлөгчийг нэрлэнэ үү?

 • A.Хулан, тэмээ        

 • B.Хонь, зээр           

 • C.Тахь, ямаа     

 • D. Адуу, гөрөөс

Оноо: 1

Аль нь жинхэнэ жимс болж хөгждөг вэ?

 • A.Цэцгийн суудал       

 • B.Дохиур       

 • C.Цоморлиг 

 • D.Үрэвч

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын давхар үр тогтолтыг нээсэн эрдэмтний нэрийг сонгоно уу.

 • A.Флемминг             

 • B.Страсбургер               

 • C.Навашин   

 • D.Мендель

Оноо: 1

Рудимент эрхтнүүдийг багтаасан хувилбарыг сонгоорой.

 • A.Налхи, мухар олгой, ахар сүүл  

 • В.Налхи,тошлойн өргөс, ахар сүүл       

 • C.Налхи, ахар сүүл, шувууны далавч 

 • D.Налхи, мухар олгой, эрвээхийн далавч

Оноо: 1

Биеийн сегмент тус бүрээс хоёр хос өргөс гарсан ямар амьтан байдаг вэ?

 • А.Дугариг хорхой   

 • В.Хавтгай хорхой  

 • С.Гархит хорхой    

 • D.Туузан хорхой

Оноо: 1

Мэлхийний цусны эргэлтийн онцлогийг тодорхойлно уу.

1) Зүрх нь ховдол, тосгуураас тогтоно 4) Цусны 1 эргэлттэй

2) Зүрх нь 1 ховдол, 2 тосгууртай 5) Бүлээн цуст

3) Цусны 2 эргэлттэй 6) Хүйтэн цустай

 • A. 1, 3,5 

 • B.1,4,6

 • C.2,4,5   

 • D.1,2,6          

 • E.2,3,6

Оноо: 1

Нэг талтны ангид хамаарах шинж аль нь вэ?

1.Иш бүдүүрч өсдөггүй

2.Навчны судал нуман эсвэл зэрэгцээ

3.Энгийн шадар эрхтэнтэй, гуравчилсан бүтэцтэй

4.Давхар шадар эрхтэнтэй, тавчилсан бүтэцтэй

5.Иш бүдүүрдэг

 • А. 2, 4, 5

 • В. 2, 3, 5  

 • С.1, 2, 3        

 • D. 1, 2, 4

Оноо: 1

Дараах хариултуудаас өндөг төрүүлэгч сүүн тэжээлтнийг сонгоорой.

 • А.Латимер      

 • В.Юлэр     

 • С.Тахиа          

 • D.Сарьсан багваахай

Оноо: 1

Бүлгэмдлийн экологийг нэрлэнэ үү?

 • А.Аутоэкологи            

 • В.Биоэкологи     

 • С.Синэкологи        

 • D.Геоэкологи

Оноо: 1

Шимэгч хорхойн бие гүйцсэн хөгжил нь явагдаж буй организмыг ................гэнэ.

 • А.Завсрын эзэн 

 • В. Анхдагч эзэн   

 • С. Жинхэнэ эзэн  

 • D.Хоёрдогч эзэн

Оноо: 1

Агаар мандалд хамгийн их хэмжээтэй байдаг химийн элемент юу вэ?

 • А.Устөрөгч     

 • В. Хүчилтөрөгч        

 • С.Нүүртөрөгч    

 • D.Азот

Оноо: 1

Агаараас азотыг хамгийн ихээр нөөцөлдөг нь ямар овгийн ургамал вэ?

 • А.Тоонолжтон   

 • В.Буурцагтан       

 • С.Үетэн        

 • D.Гол гэсэртэн

Оноо: 1

Тухайн орчинд илүү зохилдсон удамших хувьсал бүхий бодгаль мэнд үлдэж, үр удмаа үлдээх үзэгдлийг ................ гэнэ.

 • А.Байгалийн шалгарал  

 • В.Зориудын шалгарал        

 • С.Амьдралын төлөө тэмцэл      

 • D.Удамшдаг хувьсал

Оноо: 1

Экологийн суваргын дүрмийн урвуу хамааралтай хэлбэр аль нь вэ?

 • А.Паразит ба эзэн                

 • В.Мах идэштэн ба золиос     

 • C.Зоопланктлон ба фитопланктон    

 • D. Өвсөн тэжээлтэн ба махан идэштэн                                &n

Оноо: 1

Тэжээлийн хэлхээний зөв дараалал нь аль вэ?

 • А.Ургамал-үлийн цагаан оготно-хярс-бүргэд   

 • В.Ургамал-хярс-бүргэд-үлийн цагаан оготно      

 • С.Үлийн цагаан оготно-ургамал –бүргэд-хярс               

 • D.Бүргэд- үлийн цагаан оготно-ургамал-хярс

Оноо: 1

Экосистемийн зөв тайлбарласан сонголтыг олно уу.

 • A. амьд байгаль ба хүний хүчин зүйл

 • B. амьгүй байгаль ба орчны хүчин зүйл                 

 • C. амьгүй байгаль ба хүний хүчин зүйл

 • D. амьд ба амьгүй байгалийн хүчин зүйл                    

Оноо: 1

Экосистем нэрийг анх шинжлэх ухаанд оруулсан эрдэмтнийг сонгоно уу?

 • A.Сукачев     

 • B.Вернадский           

 • C.Тэнсли  

 • D.Одум

Оноо: 1

Өвс ургамал –царцаа –мэлхий-могой-шонхор гэсэн таван гишүүнт тэжээлийн хэлхээнд нэг шонхорын жин 1,5 кг гэж үзвэл хэдэн кг өвс ургамал байх ёстой вэ?

 • A.1500кг        

 • B.15500кг           

 • C.10000кг      

 • D.15000кг

Нийт: 16693