• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Тусгаарлалт буюу изоляци эволюцид ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. Тусгаарлалт нь мутаци хувьслыг үүсгэж, шинэ генотипийг бий болгоно.

 • B. Тусгаарлалт модификаци хувьслыг бий болгоно.

 • C. Тусгаарлалт нь шинж тэмдгүүд салж холдох үйл явцыг түргэсгэх, ялгаа бий болж буй генофондуудыг дэмжиж, тогтворжуулж өгдөг

 • D. Тусгаарлалт нь генийн солилцоо явуулж шинэ төрөл болон овгийг байнга үүсгэж байх үүрэгтэй.

Оноо: 1

Түүхэн хувьсах хөгжлийн модыг хэн анх гаргасан бэ?

 • A. Паллас                     

 • B. К.Линней 

 • C. Э.Геккель 

 • D. Ж.Кювье   

Оноо: 1

Чандаганы тоо ихсэхэд шилүүсний тоо дагаад ихэсдэг. Харин чандаганы тоо буурахад шилүүсийн тоо мөн буурдаг. Үүнийг дараах ойлголтуудын алинаар нь тайлбарлах вэ?

 • A. Байгалийн шалгарал     

 • B. Каннибализм

 • C. Тоо толгойн хэлбэлзэл           

 • D. Амьдралын төлөөний тэмцэл

Оноо: 1

Тимус ямар үүрэгтэй вэ?

 1. Тунгалагийн 3. Дотоод шүүрлийн
 2. Дархлааны 4. Гадаад шүүрлийн
 • A. 1, 3         

 • B. 1, 2    

 • C. 2, 3  

 • D.  4,3      

Оноо: 1

Нэг эмэгтэй олон жилийн турш тамхи татжээ. Тамхинаас хамаарсан дараах ойлголтуудаас аль нь буруу вэ?

 • A. Артерийн судсанд тамхины бохь наалдаж бөглөрөл үүсгэнэ

 • B. Тэр эмэгтэй тамхинд донтоно

 • C. Мөгөөрсөн хоолойн дах сормууст эс гэмтэнэ

 • D.Уушгины гадаргуу багасна

Оноо: 1

Хүний хөврөлийн хөгжил ямар шатандаа умайн салст хананд бэхлэгдэх вэ?

 • A. Зигот        

 • B. Үр тогтоогүй өндгөн эс

 • C. Гаструл

 • D. Бластоцист

Оноо: 1

Навчин дах цардуулыг иодын уусмалаар танихад навчны өнгө яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Навчны өнгө улаан болно

 • B. Навчны өнгө шар болно

 • C. Навчны өнгө хар хөх болно

 • D. Навчны өнгө өнгөгүй болно

Оноо: 1

Зарим ургамлын навч үгүйрэх үед түүний найлзуурын иш навчны үүргийг гүйцэтгэдэг. Ийм үзэгдлийг “кладодын үзэгдэл” гэдэг. Тус үзэгдэл ямар ургамалд явагдах вэ?

 • A. Улиас     

 • B. Зээргэнэ 

 • C. Заг

 • D. Шимтгэлэй

Оноо: 1

Амьд биеийн хэд хэдэн шинж тэмдэг, чанарыг нэг ген тодорхойлдог харилцан үйлчлэлийн хэлбэр аль нь болохыг тодорхойлоорой.

 • A. Комплемантар     

 • B. Плейотроп

 • C. Эпистаз

 • D. Полимер

Оноо: 1

Судлаачид Доли хонийг клонингийн аргаар гарган авахдаа ямар эрхтний үүдэл эсийг ашигласан бэ?

 • A. Умайн хананы үүдэл эс    

 • B. Зиготын үүдэл эс

 • C. Арьсны хучуур эдийн үүдэл эс

 • D. Дэлэнгийн хучуур эдийн үүдэл эс

Оноо: 1

Антерид, архегони хөгжсөн ургамлыг нэрлээрэй.

 • A. Нүцгэн үрт ургамал  

 • B. Бүрхүүл үрт ургамал    

 • C. Мөөг

 • D. Хөвд

Оноо: 1

Ургамлын ангилал зүйн салбар ШУ-ыг олоорой

 • A.Морфологи

 • B. Систематик

 • C. Анатоми

 • D. Эмбриологи

Оноо: 1

Цусны улаан эсийн гемоглобин уураг нь төмрийг агуулдаг амьтныг сонгоно уу.

 • A. Зөөлөн биетэн

 • B. далайн өт

 • C. үет хөлтөн

 • D. Сүүгээр бойжигч

Оноо: 1

Саланги бэлгийн тогтолцоо анх ямар амьтанд үүссэн бэ?

 • A. Сормууст хорхой 

 • B.Цагираг хорхой  

 • C. Дугариг хорхой

 • D. Хавтгай хорхой   

Оноо: 1

Өнчин тархи анх ямар амьтанд үүссэн бэ?

 • A. Загас           

 • B.Хоёр нутагтан

 • C. Ланцетник

 • D. Дугариг амтан

Оноо: 1

Амьд биеийн ангилалзүйн хамгийн бага нэгжийг олно уу.

 • A. Овог                  

 • B. Баг             

 • C. Төрөл

 • D. Зүйл

Оноо: 1

Морфологи, физиологи, биохимийн онцлог байдлаараа удамшлын төсөөтэй, хоорондоо чөлөөтэй эвцэлдэн үржиж үр удам төрүүлдэг, тодорхой дэлгэц нутгийг эзлэн орших хэсэг бүлэг бодгаль биесийг ................. гэнэ.

 • A. Овог

 • B. Баг

 • C. Төрөл

 • D. Зүйл

Оноо: 1

Мөөгийг судалдаг шинжлэх ухааныг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.  Алгелоги       

 • B. Микологи           

 • C.Лихенологи

 • D. Бактериологи

Оноо: 1

Доорх хагуудын аль нь уулын хад чулуун дээр наалдаж ургадаг наалдмал хагийн төлөөлөгч вэ?

 • A. Гоо ухаалж                            

 • B. Тахир согсоргоно    

 • C. Хилэг цахлай

 • D. Хилэг өндийлж

Оноо: 1

Мөөгийн амьдралын гол онцлогийг дурьдана уу?

 • A. Симбиоз амьдрал              

 • B. Шимэгчлэх амьдрал   

 • C. Хиг үүсгэн үржих

 • D. Гифээр үржих

Нийт: 16693