• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд ба өмнөд туйлыг холбож буй шугамыг юу гэдэг вэ?

 • A.     Матрын зам

 • B.     Зэргэд

 • C.     Голдож

 • D.     Мэлхийн зам

Оноо: 1

12 сарын 22 нд нар эгц тусдаг өргөргийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.     Матрын зам

 • B.     Мэлхийн зам

 • C.     Туйлын цагираг

 • D.     Анхны голдож

Оноо: 1

6 сарын 22 нд нар эгц тусдаг өргөргийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A.     Матрын зам

 • B.     Мэлхийн зам

 • C.     Туйлын цагираг

 • D.     Анхны голдож

Оноо: 1

Газарзүйн зурагт 1: 50000000, 1: 70000000 гэх мэт хэмжээсүүд тэмдэглэгдсэн байдаг үүнийг юу гэж нэрлэддэг вэ?

 • A.     Тоон масштаб

 • B.     Шугаман масштаб

 • C.     Нэрлэсэн масштаб

 • D.     Тэмдэгт

Оноо: 1

Газарзүйн зурагт 1см-т 500км, 1см-т 200 км гэх мэт хэмжээсүүд тэмдэглэгдсэн байдаг. Үүнийг юу гэж нэрлэддэг вэ?

 • A.     Тоон масштаб

 • B.     Шугаман масштаб

 • C.     Нэрлэсэн масштаб

 • D.     Тэмдэгт

Оноо: 1

Цилиндр тусгагаар дэлхийн аль хэсгийг зурахад илүү тохиромжтой вэ?

 • A.     Туйл орчим

 • B.     Экватор орчим

 • C.     Хойд туйлыг

 • D.     Өмнөд туйлыг

Оноо: 1

1:45000000 гэсэн масштаб нь 1 см-т хэдэн км газар багтаасан болохыг тооцоолж сонгоно уу?

 • A.     45 км

 • B.     4500км

 • C.     4,5 км

 • D.     450 км

Оноо: 1

Азимут тусгагаар дэлхийн аль хэсгийг зурахад илүү тохиромжтой вэ?

 • A.     Экватор

 • B.     Экватор орчим

 • C.     Матарын зам

 • D.     Туйл орчим

Оноо: 1

Та дэлхийн улсуудын байршлыг харах шаардлагатай болсон бол ямар зургийг сонгох вэ?

 • A.     Дэлхийн физик газарзүйн зураг

 • B.     Улс төрийн зураг

 • C.     Уур амьсгалын зураг

 • D.     Монгол орны ашигт малтмалын

Оноо: 1

Та нийслэлийн нэгэн дүүргийн байршлыг тодруулах шаардлага гарсан бол ямар зургийг сонгох вэ?

 • A. Жижиг масштабтай

 • B. Том масштабтай

 • C. Дунд масштабтай

 • D. Фото зураг

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай .Цилиндр тусгагаар зурсан зургийн зэргэд нь яаж дүрслэгдсэн байна вэ?

 • A. Тойрог

 • B. Шулуун зураас

 • C. Нум хэлбэртэй

 • D. Долгиолсон зураас

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Азимут тусгагаар зурсан зургийн зэргэд нь яаж дүрслэгдсэн байна вэ?

 • A. Тойрог

 • B. Шулуун зураас

 • C. Нум хэлбэртэй

 • D. Долгиолсон хэлбэр

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Азимут тусгагаар зурсан зургийн голдож нь яаж дүрслэгдсэн байна вэ?

 • A. Тойрог

 • B. Шулуун зураас

 • C. Нум хэлбэртэй

 • D. Долгиолсон хэлбэр

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Зургийн аль хэсэгт гажилт бага байх вэ?

 • A. Экватор орчим

 • B. Хойд туйл орчим

 • C. Өмнөд туйл орчим

 • D. Матарын зам дээр

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Туйлыг дүрслэн үзүүлэхдээ яагаад азимут тусгагийг ихэвчлэн сонгодог вэ?

 • A. Масштаб нөлөөлдөг

 • B. Таних тэмдэг нөлөөлдөг

 • C. Гажилт бага

 • D. Хаялбарыг ашигладаг

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Яагаад Монгол орны газарзүйн зургийг зурахад конус тусгаг илүү тохиромжтой байдаг вэ?

 • A. Өргөрөгийн дагуу сунасан

 • B. Их газар нутагтай

 • C. Орос, Хятад хоёртой хиллэдэг учир

 • D. Далайгаас алслагдсан

Оноо: 1

Дараах гурван гарагийг наран талаас нь зөв дараалуулсныг сонгоно уу?

 • A. Буд,Ангараг, Дэлхий

 • B. Буд,Сугар, Дэлхий

 • C. Дэлхий,Ангараг,Санчир

 • D. Сугар,Буд, Дэлхий

Оноо: 1

Дараах гарагуудаас наранд хамгийн ойр гарагийг нь сонгоно уу?

 • A. Ангараг

 • B. Бархасбад

 • C. Санчир

 • D. Тэнгэрийн ван

Оноо: 1

Дэлхийн хамгийн том далайг сонгоно уу?

 • A. Атлантын далай

 • B. Энэтхэгийн далай

 • C. Номхон далай

 • D. Хойд мөсөн далай

Оноо: 1

Ус руу түрж орсон хуурай газрыг юу гэдэг вэ?

 • A. Суваг

 • B. Хоолой

 • C. Булан

 • D. Хойг

Нийт: 16693