Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ургамлыг хэрхэн үрслүүлж буйг дараах зурагт харуулжээ. Гялгар уутыг ямар зориулалтаар ашигласан вэ?

 • A. агаарын бохирдлоос хамгаалсан

 • B. гадны нөлөөнөөс хамгаалсан

 • C. салхинаас хамгаалсан

 • D. хөрсний чийгийг хамгаалсан

Оноо: 1

Дараах зурагт цэцэгт ургамлын үрсэлгээг юугаар хийж байна вэ?

 • A. ишээр

 • B. мөчрөөр

 • C. навчаар

 • D. үрээр

Оноо: 1

Жирэмсэн эхэд хэрэгтэй зүйлийг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1 ба 2

 • B. 2 ба 3

 • C. 3 ба 1

 • D. 1 ба 2, 3

Оноо: 1

Жирэмсэн эхэд хортой зүйлийг илэрхийлсэн зургийн дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн 1 дугаартай амьтанд тохирох зөв хариуг сонгоно уу.

 • A. 1 гадаад араг ястай, хурдан хөдөлнө

 • B. 1 дотоод араг ястай, хурдан хөдөлнө

 • C. 1 гадаад араг ястай, удаан хөдөлнө

 • D. 1 дотоод араг ястай, удаан хөдөлнө

Оноо: 1

Графикийн аль шулуун дээр туулайны тоо толгой хамгийн бага утгатай байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Графикийн аль шулуун дээр туулайны тоо толгой хамгийн их утгатай байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 2 ба 3

Оноо: 1

Графикийн аль шулуун дээр үнэгний тоо толгой хамгийн бага утгатай байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 2 ба 3

Оноо: 1

Графикийн аль шулуун дээр үнэгний тоо толгой хамгийн их утгатай байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Хүн гараа тэнийлгэхэд бугалганы ясны аль булчин агших вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 1 ба 2

 • D. аль ч биш

Оноо: 1

Хүн гараа нугалахад бугалганы ясны аль булчин сулрах вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 1 ба 2

 • D. аль ч биш

Оноо: 1

Дараах графикийн аль дугаар байгалийн тэнцвэрт байдал хадгалж буйг илүү сайн илэрхийлэх вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Дараах графикийн аль дугаар байгалийн тэнцвэрт байдал алдагдаж буйг илүү сайн илэрхийлэх вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Дараах графикийн аль дугаар байгалийн тэнцвэрт байдал алдахгүйн тулд туулайны тоо толгойг нэмэгдүүлэх шаардлагатай вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 1 ба 5

Оноо: 1

............... окне стоят цветы.

 • А. на

 • B. у

 • C. с

 • D. под

Оноо: 1

.................. есть своя комната.

 • А. мне

 • B. меня

 • C. у меня

 • D. со мной

Оноо: 1

................. нравится моя комната.

 • А. мне

 • B. меня

 • C. у меня

 • D. ко мне

Оноо: 1

Я живу ...................... .

 • А. родители

 • B. родителям

 • C. у родителей

 • D. с родителями

Оноо: 1

Они работают ..................... .

 • А. центр города

 • B. в центр города

 • C. в центре города

 • D. к центру города

Оноо: 1

Мой папа ходит на работу в чёрном ........................ .

 • А. костюм

 • B. костюма

 • C. костюме

 • D. костюму

Нийт: 15508