• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хуурай газар руу түрж орсон усыг юу гэдэг вэ?

 • A. Булан

 • B. Хоолой

 • C. Суваг

 • D. Далай

Оноо: 1

Дараах уул нуруудаас хамгийн урт үргэлжилсэн нурууг сонгоно уу?

 • A. Альп

 • B. Карпат

 • C. Анд

 • D. Монгол Алтай

Оноо: 1

Дараах суваг, хоолойнуудаас Европ, Африк хоёрыг заагладгийг нь сонгоно уу?

 • A.     Панам

 • B.     Суэц

 • C.     Ла-манш

 • D.     Гибралтар

Оноо: 1

Сар дэлхийг нэг бүтэн тойрох хугацааг билгийн тооллоор юу гэдэг вэ?

 • A. Жил

 • B. Сар

 • C. Хоног

 • D. Цаг

Оноо: 1

Дэлхийн тэнхлэгээ нэг бүтэн эргэх хугацааг юу гэдэг вэ?

 • A. Жил

 • B. Сар

 • C. Хоног

 • D. Цаг

Оноо: 1

Дэлхийг цагийн 24 бүсэд хуваахдаа хаанаас эхлэн тоолдог вэ?

 • A. Экватор

 • B. Туйл

 • C. Анхны голдож

 • D. Матрын зам

Оноо: 1

Дэлхий нарыг нэг бүтэн тойрох хугацааг юу гэдэг вэ?

 • A. Жил

 • B. Сар

 • C. Хоног

 • D. Цаг

Оноо: 1

Монгол оронд хамгийн урт өдөр хэзээ болдог вэ?

 • A. 7сарын 11

 • B. 2 сарын 14

 • C. 12 сарын 31

 • D. 6 сарын 22

Оноо: 1

Монгол оронд хамгийн богино өдөр хэзээ болдог вэ?

 • A. 7сарын 11

 • B. 2 сарын 14

 • C. 12 сарын 22

 • D. 6 сарын 22

Оноо: 1

Монгол орон 6,7,8-р цагийн бүсэд оршдог. Улаанбаатар хотод өглөөний 6 цаг болж байхад Чойбалсан хотод хэдэн цаг болж байхыг сонгоно уу?

 • A. 7 цаг

 • B. 5 цаг

 • C. 6 цаг

 • D. 8 цаг

Оноо: 1

Яагаад аргын тоолол, билгийн тоолол хоёр зөрдөг вэ?

 • A. Дэлхийн тэнхлэг хазгай оршдогоос

 • B. Дэлхий геод хэлбэртэй учир

 • C. Дэлхий тэнхлэгээ 24 цагт тойрдог

 • D. Сар тэнхлэгээ 29,5 хоногт тойрдог.

Оноо: 1

Нар яагаад зүүнээс манддаг вэ?

 • A. Нар зүүнээс баруун зүгт дэлхийг тойрдог.

 • B. Дэлхий тэнхлэгээ цагийн зүүний эсрэг эргэдэг

 • C. Дэлхий тэнхлэгээ цагийн зүүний дагуу эргэдэг

 • D. Сар дэлхийг тойрдог.

Оноо: 1

Өдөр шөнө яагаад солигддог вэ?

 • A. Дэлхийг нарыг тойрдог

 • B. Дэлхий тэнхлэгээ эргэдэг

 • C. Сар дэлхийг тойрдог

 • D. Нарыг гаригууд тойрдог

Оноо: 1

Матрын зам юугаараа онцлог өргөрөг вэ?

 • A.     Хамгийн урт зэргэд

 • B.     Экватортой хамгийн ойр өргөрөг

 • C.     Өмнөд хагасын нар эгц тусдаг хязгаар

 • D.     Матар амьдардаг гол бүс

Оноо: 1

Мэлхийн зам юугаар онцлог өргөрөг вэ?

 • A. Хамгийн урт зэргэд

 • B. Экватортой хамгийн ойр өргөрөг

 • C. Хойд хагасын нар эгц тусдаг хязгаар

 • D. Мэлхий амьдардаг гол бүс нутаг

Оноо: 1

Сар яагаад хиртдэг вэ?

 • A. Дэлхийн тэнхлэг хазгайгаас

 • B. Дэлхийн сүүдэр саран дээр туссанаас

 • C. Дэлхийн сүүдэр наран дээр туссанаас

 • D. Сар тэнхлэгээ тойрон эргэдгээс

Оноо: 1

Монгол оронд 20орчим ястан оршин суудаг.Хэнтий аймагт голлон суудаг ястаныг сонгоно уу?

 • A. Баяд

 • B. Буриад

 • C. Дөрвөд

 • D. Барга

Оноо: 1

Монгол оронд 20 орчим ястан оршин суудаг. Зөвхөн Хөвсгөл аймагт амьдардагястаныг сонгоно уу?

 • A. Баяд

 • B. Буриад

 • C. Барга

 • D. Цаатан

Оноо: 1

Тухайн орон нутгийн хүн амыг газар нутагт нь харьцуулан гаргасан үзүүлэлтийг юу гэдэг вэ?

 • A. Хүн амын тоо

 • B. Цэвэр өсөлт

 • C. Шилжилт хөдөлгөөн

 • D. Хүн амын нягтшил

Оноо: 1

Дараах ястануудаас Монгол орны хүн амын дунд хамгийн их хувийг эзэлдэг ястан аль нь вэ?

 • A. Буриад

 • B. Халх

 • C. Казак

 • D. Торгууд

Нийт: 16693