• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Монгол орны хүн амын дунд 5 орчим хувийг эзэлдэг ястан аль нь вэ?

 • A. Буриад

 • B. Халх

 • C. Казак

 • D. Торгууд

Оноо: 1

Хүн амын цэвэр өсөлтийг яаж олох вэ?

 • A. Тодорхой хугацаанд шилжиж ирэгсэдээр

 • B. Тодорхой хугацаанд төрсөн хүүхдээс нас барсан хүний тоог хасаж

 • C. Арван жилд төрсөн хүүхдээс нас барсан хүний тоог хасаж

 • D. Сард хэдэн хүүхэд төрснөөр

Оноо: 1

Шилжих хөдөлгөөн улс хооронд үүсэж байвал юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Цэвэр өсөлт

 • B. Механик өсөлт

 • C. Гадаад шилжилт

 • D. Дотоод шилжилт

Оноо: 1

Монгол орны хот тосгоны эрхзүйн байдлын тухай хуульд тосгон нь хичнээн хүнтэй байхаар заагдсан бэ?

 • A. 20000-40000

 • B. 15000-20000

 • C. 500-15000

 • D. 350-500

Оноо: 1

Иргэн “ Д “ -г Монголын хамгийн сүүлд байгуулагдсан аймагт ажиллахыг санал болгожээ. Энэ ямар аймаг вэ?

 • A. Булган

 • B. Завхан

 • C. Говьсүмбэр

 • D. Баян-Өлгий

Оноо: 1

Монгол орны эдийн засгийн идэвхтэй хүн амыг яаж тооцон гаргах вэ?

 • A. Ажиллагсад ба бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн нийлбэрээр

 • B. Бүх ажил хийж буй хүмүүсийг бүртгэж

 • C. Ажлаа сайн хийж байгаа хүмүүсийг тоолж

 • D. Өндөр цалинтай хүмүүсийг тоолж

Оноо: 1

Та хотын иргэн болно гэвэл хаана амьдрах хэрэгтэй вэ?

 • A. Эрдэнэт

 • B. Чойр

 • C. Баруун Урт

 • D. Баянхонгор

Оноо: 1

Цусан төрлийн холбоо бүхий хүмүүсийг юу гэдэг вэ?

 • A. Омог

 • B. Ястан

 • C. Овог

 • D. Үндэстэн

Оноо: 1

Хүн төрөлхтөн дэлхийн шинэ өдрийг хаанаас эхлэн тоолдог вэ?

 • A. Экватор

 • B. Туйл

 • C. Анхны голдож

 • D. 180 дугаар голдож

Оноо: 1

Буриадаар ярьж байгаа бол хэлний ямар бүлэгт хамрагдах вэ?

 • A. Буриад

 • B. Монгол

 • C. Түрэг

 • D. Халх

Оноо: 1

Хотын хүн амын ихэнх хувь нь яагаад Улаанбаатар хотод төвлөрдөг вэ?

 • A.     Татах хүчнээс

 • B.     Түлхэх хүчнээс

 • C.     Байгалийн нөхцлөөс

 • D.     Уур амьсгалын байдлаас

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Монгол орны аль хэсгээр Олон ястан амьдран сууж байна вэ?

 • A. Зүүн

 • B. Баруун

 • C. Өмнөд

 • D. Зүүн өмнөд

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Хэдэн онд төрөгсөд хүн амын дотор хамгийн бага хувийг эзэлж байна вэ?

 • A. 1984-1994

 • B. 1964-1974

 • C. 1944-1954

 • D. 1924-1934

Оноо: 1

Зөв дүгнэлтийг сонгоно уу?Монгол улс хүн амын тооллогыг 1918 оноос хойш нийтдээ 10 удаа явуулсан байдаг.Монгол улсын хүн амын талаарх зөв дүгнэлтийг сонгоно уу?

 • A. Монгол улсын хүн амын тоо жил бүр буурсан

 • B. 1979-1989 онд хүн амын тоо 3 сая хүрсэн

 • C. 1918 оны үед Монгол улсын хүн ам 1 сая байв

 • D. 2016 онд монгол улсын хүн ам 3 сая хүрсэн

Оноо: 1

.2015 оны хүн амын суваргыг ажиглан хэдэн насныхан хамгийн их хувийг эзэлж байгааг олно уу?

 • A. 0-4

 • B. 5-9

 • C. 10-14

 • D. 15-19

Оноо: 1

2005 оны хүн амын суваргыг ажиглан хэдэн насныхан хамгийн их хувийг эзэлж байгааг олно уу?

 • A.     0-4

 • B.     5-9

 • C.     10-14

 • D.     15-19

Оноо: 1

Газар орны 30 жилээс доошгүй урт хугацааны агаарын төлөв байдлыг юу гэдэг вэ?

 • A. Уур амьсгал

 • B. Цаг агаар

 • C. Зуд

 • D. Ган

Оноо: 1

Температур, чийг тоосжилтоороо ялгаатай, тодорхой нэг газар бүрэлдэн тогтсон агаарыг юу гэдэг вэ?

 • A. Агаарын масс

 • B. Агаарын фронт

 • C. Агаарын даралт

 • D. Агаарын зураглал

Оноо: 1

Ижил өндөртэй цэгүүдийг холбосон шугамыг юу гэдэг вэ?

 • A. Хаяалбар шугам

 • B. Огтлолын өндөр

 • C. Изобар

 • D. Изотерм

Оноо: 1

Нягт, температур нь ялгаатай 2 өөр агаарын масс нийлэх үеийн хил заагийг юу гэдэг вэ?

 • A. Даралт

 • B. Агаарын масс

 • C. Агаарын фронт

 • D. Агаарын чийг

Нийт: 16693