• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах аялагчдаас Америк тивийг нээх 4 удаагийн аялалыг хэн хийсэн бэ?

 • A.     Васко да Гама

 • B.     Фернандо Магеллан

 • C.     Христофер Колумб

 • D.     Раул Амундсен

Оноо: 1

Дараах аялагчдаас Африк тивийг тойрон Энэтхэг хүрэх усан замыг нээсэн аялагч хэн бэ?

 • A. Васко да Гама

 • B. Фернандо Магеллан

 • C. Христофер Колумб

 • D. Раул Амундсен

Оноо: 1

Дараах судлаачдаас Төв азиар 4 удаа аялан,тахь хавтгайг нээсэн аялагч хэн бэ?

 • A. К.Козлов

 • B. Э.М.Мурзаев

 • C. Р.Ч.Эндрюс

 • D. Н.М.Пржевальский

Оноо: 1

20-р зууны эхээр Монгол орны говийг судлан үлэг гүрвэлийн яс,өндгийг илрүүлэн АНУ-д музейн үзмэр болгосон судлаач хэн бэ?

 • A. К.Козлов

 • B. Э.М.Мурзаев

 • C. Р.Ч.Эндрюс

 • D. Н.М.Пржевальский

Оноо: 1

“ Газарзүйн их нээлт “-ийг хэзээ хийсэн бэ?

 • A. Х-XIV

 • B. XV - XVI

 • C. XVII- XVIII

 • D. XIX – XX

Оноо: 1

Яагаад дэлхийн өмнөд ба хойд хагаст улирал эсрэг байдаг вэ?

 • A. Хойд хагас нь хүйтэн

 • B. Өмнөд хагаст далайн талбай их

 • C. Экватор дээр нар эгц тусдаг

 • D. Дэлхийн тэнхлэг хазгай

Оноо: 1

Монгол орон ашигт малтмалын нөөцөөрөө дэлхийд тэргүүлэгч орны тоонд ордог.Мөнгөны голлох орд газар хаана байдаг вэ?

 • A. Баян-Өлгий

 • B. Хөвсгөл

 • C. Хэнтий

 • D. Дорнод

Оноо: 1

Монгол орон ашигт малтмалын нөөцөөрөө дэлхийд тэргүүлэгч орны тоонд ордог.Фосфоритын голлох орд газар хаана байдаг вэ?

 • A. Баян-Өлгий

 • B. Хөвсгөл

 • C. Хэнтий

 • D. Дорнод

Оноо: 1

Монгол орон ашигт малтмалын нөөцөөрөө дэлхийд тэргүүлэгч орны тоонд ордог.Хайлуур жоншны голлох орд газар хаана байдаг вэ?

 • A. Баян-Өлгий

 • B. Хөвсгөл

 • C. Хэнтий

 • D. Увс

Оноо: 1

Монгол орон ашигт малтмалын нөөцөөрөө дэлхийд тэргүүлэгч орны тоонд ордог. Ураны голлох орд газар хаана байдаг вэ?

 • A. Баян-Өлгий

 • B. Хөвсгөл

 • C. Хэнтий

 • D. Дорнод

Оноо: 1

Дараах газар орнуудыг харьцуулан,уур амьсгалын халуун бүслүүрт оршдог орныг нь сонгоно уу?

 • A.     Төв Ази

 • B.     Хойд америк

 • C.     Европ

 • D.     Төв африк

Оноо: 1

Далайн ёроолд газар хөдөлсний дараа юу болдог вэ?

 • A. Цунами

 • B. Ган зуд

 • C. Циклон

 • D. Антициклон

Оноо: 1

Сэрүүн оронд туйлын агаарын масс шилжин ирэхэд цаг агаарт ямар шинж илрэх вэ?

 • A. Тэнгэр цэлмэг

 • B. Тэнгэр бүрхэнэ

 • C. Хуурай

 • D. Халуун

Оноо: 1

Сэрүүн оронд туйлын агаарын масс шилжин ирэхэд цаг агаарт ямар шинж илрэх вэ?

 • A. Халуун

 • B. Хуурай

 • C. Хүйтэн

 • D. Чийглэг

Оноо: 1

Сэрүүн оронд эх газрын дулаан агаарын масс шилжин ирэхэд цаг агаарт ямар шинж илрэх вэ?

 • A. Хуурай

 • B. Хүйтэн

 • C. Чийглэг

 • D. Их даралттай

Оноо: 1

Доорх хаяалбар шугамаар дүрслэгдсэн уулын зургийг ажиглаарай. М цэгийн өндөр хэд вэ?

 • A. 150

 • B. 100

 • C. 200

 • D. 300

Оноо: 1

Далайн түвшнөөс дээш 200-1000 м хүртэл өргөгдсөн газрыг өндрийн ангиллын алинд нь оруулах вэ?

 • A. Таг

 • B. Нам тал

 • C. Нам дор газар

 • D. Өндөрлөг

Оноо: 1

Далайн түвшнөөс дээш 0-200 метр хүртэлх өндөртэй талуудыг өндрийн ангиллын алинд оруулах вэ?

 • A. Таг

 • B. Нам тал

 • C. Нам дор газар

 • D. Өндөрлөг

Оноо: 1

Байгалийн бүсүүдээс заг ургадаг бүсийг сонгоно уу?.

 • A. Тайга

 • B. Говийн бүс

 • C. Хээрийн бүс

 • D. Ойт хээрийн бүс

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултын тэмдгийн оронд тохирох хариуг сонгоно уу.

 • A. Тайгын

 • B. Хээрийн

 • C. Цасны

 • D. Цөлийн

Нийт: 16693