• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлхий нарыг тойрох хөдөлгөөний үр дүнг ямар тоололд ашигладаг вэ?

 • A. Билгийн тоолол

 • B. Аргын тоолол

 • C. Христийн тоолол

 • D. Мая –н тоолол

Оноо: 2

Сарны зургуудыг харьцуулан ажиглаарай.

а.Аль нь дундарч байгаа сар болохыг сонгож тэмдэглэнэ үү? ...................................

б. Яагаад дундарч байгаа сар гэж үзсэнээ тайлбарлана уу?

.................................................................................................................................

А. Б.

Оноо: 2

Сарны зургуудыг харьцуулан ажиглаарай.

а.Аль нь дүүрч байгаа сар болохыг сонгож тэмдэглэнэ үү? ...................................

б. Яагаад дүүрч байгаа сар гэж үзсэнээ тайлбарлана уу?

..............................................................................................................................

А. Б.

Оноо: 2

Зургийг ажиглан дараах асуултуудад хариулаарай.

а.Европоос Ази хүрэх хамгийн дөт зам аль нь вэ? .................................

б. Суэцийн сувгийн ач холбогдлыг тайлбарлаарай.

......................................................................................................................

Оноо: 2

Зургийг ажиглан дараах асуултуудад хариулаарай.

а. Усан замаар Америкийн баруун эргээс зүүн эрэг хүрэх хамгийн дөт зам аль нь вэ? ......................................

б. Панамын сувгийн ач холбогдлыг зурган дахь мэдээллээс тооцоолон, дүгнээрэй.

......................................................................................................................

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай.

а.Билгийн тооллоор сарын хэдий үеийг харуулсан байна вэ?

б.яагаад сар өөр өөр хэлбэртэй харагддаг учрыг тайлбарлан бичнэ үү?

Оноо: 1

Зургийг ажиглан 1 тоогоор тэмдэглэсэн зурагт сарын хэдий үе харагдаж байна вэ?

 • A. Битүүн

 • B. Тэргэл

 • C. Сарын эхэн

 • D. Сарын сүүл

Оноо: 1

Дугуйлсан хэсгийн гол мөрнийг яагаад номхон далайн ай савын гол мөрөнд оруулдаг вэ?

 • A. Төв азийн гадагш урсгалгүй завхан гол байдаг

 • B. Хойд мөсөн далайд цутгадаг Сэлэнгэ мөрөн .байдаг.

 • C. Номхон далайд цутгадаг Онон гол байдаг

 • D. Атлантын далайд цутгадаг гол байхгүй

Оноо: 1

Дэлхийг цагийн 24 бүсэд хуваадаг бол нэг цагийн бүсэд хэдэн градус оногддог вэ?

 • A. 24 0

 • B. 15 0

 • C. 12 0

 • D. 6 0

Оноо: 1

Улаанбаатар хот цагийн 7 бүсэд оршдог.Харин Ховд хот яагаад цагийн 6 –р бүсэд оршдог вэ?

 • A. Анхны голдожоос цагийн зүүний дагуу тоолдог

 • B. Анхны голдожоос цагийн зүүний эсрэг тоолдог

 • C. 180-р голдожоос цагийн зүүний дагуу тоолдог

 • D. 180-р голдожоос цагийн зүүний эсрэг тоолдог

Оноо: 1

Гималайн уулсыг ажиглаарай.Уулсыг үүслээр нь зөрөгт уул, галт уул, атриат уулс гэх мэт ангилдаг. Гималайн уулс өргөгдсөн шалтгааныг сонгоно уу?

 • A. Евразийн, Номхон далайн хавтангууд зөрсөн

 • B. Евразийн,Энэтхэг австралийн хавтангууд түлхэлцсэн

 • C. Өмнөд Америк, Африкийн хавтангууд түлхэлцсэн

 • D. Хойд америк,Евразийн хавтангууд түлхэлцсэн

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай.

а. Зурагт ямар үзэгдлийг харуулсан байна вэ? ..........................................................

б. Тус үзэгдлийн үед .......... дэлхийн хооронд ..................... орж, дэлхийн гадарга дээр ...................... сүүдэр тусна.

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай.

а. Нар дэлхийн хооронд сар орох үзэгдлийг юу гэдэг вэ? .................................................

б. Энэ үзэгдэл яагаад газар бүр өөр өөр харагддаг болохыг тайлбарлан бичнэ үү ?

.................................................................................................................................

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай.

а. Ойролцоогоор 3 хоногийн дараа сарны харагдах байдал яаж өөрчлөгдөхийг төсөөлөн бичнэ үү? .........................................

б. Сарны хэлбэр яагаад өдөр бүр өөрчлөгддөгийг тайлбарлана уу?

........................................................................................................................

Оноо: 2

Наранд ойр орших тутам гарагуудын нарыг тойрох хурд ихэсдэг. Энэ зарчмыг үндэслэн дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү?

а.Нарны аймгийн есөн гаригаас нарыг хамгийн удаан тойрдог гарагийг нэрлэнэ үү?.................................

б.Нарны аймгийн гарагуудаас Дэлхий ван, Дэлхий гаригуудын төстэй шинжийг тайлбарлан бичнэ үү?....................

Оноо: 2

Наранд ойр орших тутам гарагуудын нарыг тойрох хурд ихэсдэг.Энэ зарчмыг үндэслэн дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү?

а.Нарны аймгийн есөн гаригаас нарыг хамгийн их хурдтай тойрдог гарагийг нэрлэнэ үү?.................................

б.Нарны аймгийн гарагуудаас Буд,Сугар гаригуудын төстэй шинжийг тайлбарлан бичнэ үү?....................

Оноо: 2

Хүн амын суваргын зургийг ажиглаарай.

а. Хүн амын суваргын босоо тэнхлэгт юуг харуулсныг бичнэ үү?

...............................................................................................

б.2005, 2015 оны хүн амын суваргыг харьцуулан 70 –аас дээш насныханд ямар өөрчлөлт гарсныг дүгнэн бичнэ үү?

..................................................................................................

Оноо: 2

Хүн амын суваргыг ажиглаарай.

а. 2005 оны хүн амын суваргыг ажиглан нийт хүн амд хэдэн насныхан хамгийн их хувийг эзэлж байгааг ялган тэмдэглэнэ үү?

б. 2005,2015 оны хүн амын суваргыг ажиглан, 0- 4 насны хүүхдийн тоонд гарсан ямар өөрчлөлт гарсныг тодорхойлно уу?

...............................................................................................

Оноо: 2

Зурагт 2005,2015 оны хүн амын суваргыг харуулжээ.

а. Хүн амын суваргын хэвтээ тэнхлэгт юуг харуулсныг бичнэ үү?.........

б. 2005,2015 оны хүн амын суваргын хэвтээ тэнхлэгийг ажиглан 25-29 насныханд ямар өөрчлөлт гарсныг дүгнэн бичнэ үү?

............................................................................................................

Оноо: 2

2015 оны хүн амын суваргыг ажиглаарай.

а.Нийт хүн амд 0- 4 насныхны тоо нэмэгдэж байгаа тохиолдолд нийгмийн зүгээс ямар асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна вэ? .......................

б.10 жилийн дараа боловсролын салбарт үүсэж болох асуудлыг таамаглана уу?

Нийт: 16693