• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Хүн амын суваргыг ажиглаарай.

а.2005 ,2015 оны хүн амын суваргыг харьцуулан, дундаж наслалтад ямар өөрчлөлт гарч байгааг дүгнэнэ үү?.........

б.Хүн амын дундаж наслалт нэмэгдэж байгаад үндэслэн эдийн засгийн ямар асуудал тулгарч болохыг таамаглан бичнэ үү?

Оноо: 1

Зургийг ажиглан 2-н тоогоор тэмдэглэдсэн улсыг зөв сонгоно уу?

 • A. Панам

 • B. Бразили

 • C. Протугал

 • D. Испани

Оноо: 1

Дээрх зургийг ажиглан 2-н тоогоор тэмдэглэгдсэн улсын хэлийг сонгоно уу?

 • A. Бразили

 • B. Испани

 • C. Протугал

 • D. Англи

Оноо: 1

Дараах тивүүдийн улсуудыг харьцуулан, хамгийн их хүн амтай тивийг сонгоно уу?

 • A. Европ

 • B. Ази

 • C. Америк

 • D. Африк

Оноо: 1

Зургийг ажиглан 1 –н тоогоор тэмдэглэгдсэн тивд ихэвчлэн ямар арьстан амьдардаг вэ ? Сонгоно уу?

 • A. Хар

 • B. Шар

 • C. Цагаан

 • D. холимог

Оноо: 1

Доорх үзүүлэлтээс хөдөлмөрийн нөөцөд хамааралтайг нь сонгоно уу?

 • A.Ажил хийдэг сурагч

 • B. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

 • C. Хөдөлмөрийн насны бүх хүн

 • D. Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэн

Оноо: 2

Латин Америкийн улс орнуудын хэл, зан заншил, соёлын уламжлал нь Испани,Португалтай адил төстэй байдаг.

а.Латин Америкийн орнууд аль тивд оршдог вэ?..........

б.Латин Америкийн улсуудын хэл, зарим зан заншил, соёлын уламжлал нь Испани Португалитай адил төстэй байдгийн учир юу вэ?.......................................

Оноо: 4

Зургийг ажиглаарай.

а.Вьетнам улс ямар тивд оршдог вэ? .........

b.Өмнөд,Зүүн өмнөд Азийн хүн амын эрхэлдэг ургамлын аж ахуйг байгалийн онцлогтой нь холбон тайлбарлана уу?...............

c.Яагаад цагаан будааг энэ бүсэд голлон тариалдаг вэ?

Оноо: 2

Хүн амын суваргыг ажиглаарай.

а.2015 оны хүн амын суваргыг ажиглан хэдэн насны эрчүүд хамгийн цөөн байгааг илрүүлнэ үү?...................................................................

б.2015 оны хүн амын суваргыг ажиглан 1990 онд хүн амын төрөлт 2000 оныхоос ямар байсныг харьцуулан дүгнэнэ үү?.................

Оноо: 4

а.ХӨ 480 өргөрөгт 6 сарын 22 нд нар ямар өнцгөөр тусах вэ? Тооцоолно уу?

b.Энэ өдөр Улаанбаатарт нар ямар өнцгөөр тусах вэ?

c.6 сарын 22 ны өдрийг нар буцах өдөр гэсний учрыг тайлбарлана уу?

Оноо: 4

Зургийг ажиглаарай.

а.Энэ зурагт юуг харуулсан байна вэ?.................

b.Яагаад нар шингэхгүй байгаа шалтгааныг тайлбарлана уу?...............................................

c.Энд амьдардаг хүмүүсийн аж ахуйн онцлогийг дүрслэн бичнэ үү? ..................................................................................

Оноо: 1

Хүн амын өсөлтийг тодорхойлдог үзүүлэлтийг нь сонгоно уу ?

 • A. Бичиг үсэг тайлагдсан байдал

 • B. Тодорхой хугацаанд төрсөн хүүхэд

 • C. Дундаж наслалт

 • D. Шилжилт хөдөлгөөн

Оноо: 1

Аль нь хүн амын газарзүйн зураг дээр тэмдэглэгддэг вэ?

 • A. Салхины чиглэл

 • B. Хур тундасны хувиарлалт

 • C. Уур амьсгалын график

 • D. Хүн амын нягтшил

Оноо: 1

Аль нь дэлхийн хүн амыг тодорхойлсон нэр томъёо вэ?

 • A. Арьсны өнгө

 • B. Газар хөдлөлт

 • C. Цунами

 • D. Циклон

Оноо: 1

Дараах хотуудаас аль хот хамгийн зүүн талд оршдог вэ?

 • A. Дархан

 • B. Эрдэнэт

 • C. Улаанбаатар

 • D. Ховд

Оноо: 1

Монгол орны хамгийн их хүн амтай хотыг нэрлэнэ үү?

 • A. Ховд

 • B. Дархан

 • C. Эрдэнэт

 • D. Улаанбаатар

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад зам тээврийн ямар төрөл болохыг нэрлэнэ үү.

 • A. Төмөр зам

 • B. Усан зам

 • C. Агаарын тээвэр

 • D. Дамжуулах хоолой

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад монгол оронд тээврийн энэ төрөл яагаад Хөвсгөл аймагт илүү хөгжсөн болохыг сонгоно уу?

 • A. Ачаа эргэлт их

 • B. Уур амьсгал

 • C. Аялал жуулчлал

 • D. Алслагдсан байршил

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай.Усан замын тээврийг бусад тээврийн төрлүүдтэй харьцуулан давуу талыг нь сонгоно уу?

 • A. Богино хугацаанд хол замыг туулдаг

 • B. Шатахуун бага зарцуулдаг

 • C. Хэрэглэгчдэд ачааг шууд хүргэж өгдөг

 • D. Зам тээврийн зардал харьцангуй бага

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад монгол улсаас агаарын шууд нислэг хийдэг хотыг сонгоно уу?

 • A. Осака.

 • B. Нью Йорк

 • C. Парис

 • D. Лондон

Нийт: 16693