• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Яагаад монгол оронд, агаарын тээвэр тохиромжтой байдаг шалтгааныг сонгоно уу?

 • A. Их ачаа тээвэрлэдэг

 • B. Хол замыг богино хугацаанд туулдаг

 • C. Хэрэглэгчдэд барааг шууд хүргэж өгдөг

 • D. Үнэ хямд

Оноо: 4

Зургийг ажиглаарай.

а.Зургийг ажиглан 100 га ХАА эдэлбэр газарт хамгийн бага хонь оногдож байгаа аймгийг сонгон нэрлэнэ үү...........

b.Даалгаврын “ а” хэсгийг ажиллахын тулд газарзүйн зургаас юу ашигласан бэ?..........

c.100 га ХАА эдэлбэр газарт 60 дээш хонь оногдож байгаа Булган,Өвөрхангай аймгуудын байгалийн нөхцөлийн давуу талыг ялган тайлбарлана уу?..........

Оноо: 2

58 кг амьдын жинтэй хонины гулууз мах хэдэн кг орчим байх вэ? Тооцоолно уу? ....................................................

Оноо: 3

Даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

a.Нийт мал сүргийн бүтцэд үхэр сүрэгбага хувийг эзэлдэг аймгуудыг нэрлэнэ үү?

b.350 кг амьдын жинтэй үхрийн махны гарц хэд орчим байхыг тооцоолно уу?

c.Үхэр сүрэг эдийн засгийн ямар бүсэд илүү их өсөн үржиж байгааг тодорхойлно уу?

Оноо: 4

а.Үхрээс авах ашиг шимийг эрэмблэн бичнэ үү? .............................

b.Хээр, талын нутгаар монгол үхэр голлодог бол сарлаг, хайнаг ямар нутгаар голлон тархсан байдаг вэ? ...........................................................................................

c.Эрчимжсэн үхрийн аж ахуйн давуу талыг дүгнээрэй.....................

Оноо: 4

а.Дараах үйлдрийн үхрүүүдээс махны чиглэлийн үхрийг сонгоно уу? Хар тарлан,Алтай, Казакын цагаан толгойт..............................

b.Үхэр сүргийг төв, суурин газрын ойролцоо ихэвчлэн ямар чиглэлээр өсгөдөг вэ?

Жишээлэн тайлбарлаарай.................................................. ...............................................................................................

c. Яагаад энэ чиглэлээр өсгөх болсон шалтгааныг дүгнээрэй ?

Оноо: 2

Эдийн засгийн баруун бүсийн аймгуудыг нэрлэнэ үү?..........................

Оноо: 4

Зургийг ажиглаарай.

а. Эдийн засгийн зүүн бүсийн аймгуудыг нэрлэнэ үү? .................

b.Ямааны тоо толгойг дээд утгаар нь ойролцоогоор тооцон гаргана уу?..........................

c. Ямаан сүрэг бэлчээр доройтоход хэрхэн нөлөөлж байгааг жишээгээр тайлбарлана уу? ...................................

Оноо: 4

.Зургийг ажиглаарай

а.Эдийн засгийн бүс нутгуудаас хамгийн бага тэмээтэй бүс нутгийг ялган нэрлэнэ үү?..........................

c.Дараах мал сүргийн үүлдрүүдээс тэмээний үүлдрийг сонгоно уу? Ханын хэцийн хүрэн, уулын бор, чамаар, үзэмчин.

d.Яагаад говийн бүсэд тэмээ илүү зохицдог болохыг дүгнэн бичнэ үү?

...................................................

Оноо: 4

Тэмээн сүргийн тархалт байршлын зургийг ажиглаарай.

а.Эдийн засгийн баруун бүсийн аймгуудыг нэрлэнэ үү?...............................................

b.Тэмээний тоо толгойг дээд утгаар ньойролцоогоор тооцон гаргана уу?.................

c. Тэмээн сүргийн тоо толгой бусад таван хошуу малаас цөөн байдгийн шалтгааныг тайлбарлана уу?....

Оноо: 4

а.Монгол орны ургамлын аж ахуйд байгалийн нөхцөл,нөөц шийдвэрлэх үүрэгтэй.Эдгээр нөөцүүдээс 3 аас доошгүйг нэрлэнэ үү?.....

b.Эрт болцтой таримал хөх тариа,хожуу болцтой таримал үрийн эрдэнэ шиш,тарвасын алийг нь хээрийн бүсэд тариалахад тохиромжтой болохыг тайлбарлана уу?....

c.Эрчимжсэн аж ахуйг өөрийн үгээр тодорхойлно уу? ...

Оноо: 1

Адуун сүргийн тархалтын зургийг ажиглан дараах аймгуудаас хамгийн цөөн адуутай аймгийг нь сонгоно уу?

 • A. Орхон

 • B. Дорноговь

 • C. Сүхбаатар

 • D. Ховд

Оноо: 1

Адуун сүргийн тархалтын зургийг ажиглан хамгийн цөөн адуутай аймгийг сонгоно уу?

 • A. Говьсүмбэр

 • B. Өмнөговь

 • C. Говь алтай

 • D. Ховд

Оноо: 1

Тэмээн сүрэг говийн бүсэд илүү тархан байршсан байдаг бол адуун сүргийн голлон тархсан байгалийн бүсийг сонгоно уу?

 • A. хээр,ойт хээр

 • B. говь

 • C. таг

 • D. тайга

Оноо: 1

Адуун сүргийн тархалтын зургийг ажиглан 100 га эдэлбэр газарт ногдох адууны тоогоор хамгийн их адуутай аймгийг сонгоно уу?

 • A. Говьсүмбэр

 • B. Өмнөговь

 • C. Говь алтай

 • D. Булган

Оноо: 1

Эдийн засгийн баруун бүсийн аймгуудаас хамгийн олон тэмээтэй аймгийг сонгоно уу?

 • A. Говь-Алтай

 • B. Ховд

 • C. Увс

 • D. Баян-Өлгий

Оноо: 1

Зургийг ажиглан 100 га ХАА –н эдэлбэр газарт ногдох адууны тоогоор тэргүүлж байгаа аймаг адуун сүргийн ямар ашиг шимээр алдартай болохыг сонгоно уу?

 • A. Сүү

 • B. Ааруул

 • C. Айраг

 • D. Хөөвөр

Оноо: 1

Эдийн засгийн баруун бүсийн аймгуудаас хамгийн цөөн тэмээтэй хоёр аймгийг сонгоно уу?

 • A. Говь-Алтай, Завхан

 • B. Ховд, Увс

 • C. Увс, Говь- Алтай

 • D. Баян-Өлгий, Завхан

Оноо: 1

Зурагт тэмдэглэгдсэн аймгийг сонгоно уу ?

 • A. Ховд

 • B. Баян-Өлгий

 • C. Завхан

 • D. Баянхонгор

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай тус аймагт стратегийн ямар орд газар байдаг вэ? Сонгоно уу?

 • A. Зэс

 • B. Алт

 • C. Мөнгө

 • D. Фосфорит

Нийт: 16693