• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Баян-Өлгий аймагт орших,мөнгөний орд газар нь байгалийн нөөцийн ямар ангилалд хамаарагдахыг сонгоорой?

 • A. Шавхагддаггүй

 • B. Нөхөн сэргээгддэг

 • C. Нөхөн сэргээгддэггүй

 • D. Металл биш

Оноо: 1

Зурагт тэмдэглэгдсэн аймгийг сонгоно уу?

 • A. Дорноговь

 • B. Сайншанд

 • C. Дундговь

 • D. Өмнөговь

Оноо: 1

Тавантолгойн орд газартай аймаг эдийн засгийн ямар бүсэд орших вэ?

 • A. Баруун бүс

 • B. Зүүн бүс

 • C. Төвийн бүс

 • D. Хангайн бүс

Оноо: 4

Зургийг ажиглаарай.

a.Мардай нь юуны орд газар болохыг тайлбарлана уу?.......................

b.Мардайн орд газар оршиж байгаа, эдийн засгийн бүс нутгийг нэрлэнэ үү?.................

c.Ямар ордыг стратегийн орд газар гэдэг болохыг тодорхойлон бичнэ үү? .........................

Оноо: 4

а.Энэ диаграмм нь юуг харуулсан бэ?.........................

b.Таван хошуу мал дотор хамгийн их хувийг юу эзэлж байна вэ?.........

c.Малын тоо толгой өсөхийн давуу болон сул талыг харьцуулан бичнэ үү?............................

2015 он.

Оноо: 4

а.Тэмээн сүргээс авах ашиг шимээс 4 өөс доошгүйг эрэмблэн бичнэ үү?......................

b.Нэг тэмээнээс дунджаар 5кг –аас доошгүй ноос авдаг бол шилмэл омгийн нэг буурнаас хичнээн ноос авч болохыг харьцуулан бичээрэй..............

c.Хамгийн олон тэмээтэй эдийн засгийн бүсийг байгалийн нөхцөл, онцлоготой нь холбон дүгнэж бичнэ үү?......................

Оноо: 4

Зурагт эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн нэгэн төрлийг харуулжээ.

а.Тайширын усан цахилгаан станц хаана оршдог вэ?...........

b.Зургийг ажиглан цахилгаан станцын ямар төрөл болохыг тайлбарлан бичнэ үү?..............

c.Тус эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн давуу талыг эргэцүүлэн бичнэ үү ? ................................................

Оноо: 4

а.Танай орон нутаг эрчим хүчний ямар эх үүсвэрийг ашигладаг вэ?.....................

b.Танай орон нутгийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгальд үзүүлж буй нөлөөллийг үндэслэн эерэг бичнэ үү?............

c.Улс орнуудын хөгжлийн түвшин,эрчим хүчний хэрэглэгээ хоёрын хамаарлыг жишээлэн бичээрэй..................................

Оноо: 4

а.Улаанбаатар хотын эрчим хүчний хэрэглээг ямар цахилгаан станцаар хангадаг вэ?......................

b.Дулааны цахилгаан станц, усан цахилгаан станц хоёрыг харьцуулан ялгаатай шинжийг нь бичнэ үү ?..........................

c.Яагаад цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэр бусад салбараас түрүүлэн хөгждөг вэ? Учрыг тайлбарлана уу?...............................

Оноо: 4

Зургийг ажиглаарай

а.Зурагт аж үйлдвэрийн ямар салбарыг харуулсан байна вэ?..................

b.Монгол орны эрчим хүчний хамгийн том үйлдвэр хаана оршдог вэ?...............................

c.Монгол орны эрчим хүчний хамгийн том үйлдвэрийн нөөц нь ямар ангилалд багтахыг ялган, ач холбогдлыг нь дүгнэн бичнэ.?.......................

Оноо: 4

a. Зурагт эдийн засгийн ямар бүсийг харуулсан байна вэ?..

b.Эдийн засгийн тус бүсийн аймгуудын нутаг дэвсгэрийг харьцуулан хамгийн бага нутаг дэвсгэртэй аймгийг ялган нэрлэнэ үү ?....

c.Эдийн засгийн тус бүсэд ямар ашигт малтмалын нөөц илүү их байгааг болон тэдгээрийн онцлогийг дүгнэн бичнэ үү?

Оноо: 4

Зургийг ажиглаарай.

а.Эдийн засгийн тус бүсийн ОХУ-тай хиллэдэг аймгийг нэрлэнэ үү.....................................

b.Хайлуур жоншны орд газар хаагуур илүү байгааг тодорхойлоорой.....................

c.Эдийн засгийн төвийн бүсийн ашигт малтмалын зурагт үндэслэн цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг таамаглан бичнэ үү?...................

Оноо: 4

а.Газар тариаланг голлон тариалах ургамлаар нь ангилна уу?...................

b.Улс ба хувийн хэвшлийн, газар тариаланд оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг харьцуулан дүгнээрэй .......

c.Эдийн засгийн төвийн бүсийн, төв болон хойд хэсгээр газар тариалан илүү хөгжсөн шалтгааныг байгалийн нөөцтэй нь холбон тайлбарлаарай.

Оноо: 4

Зургийг ажиглаарай.

а. Эдийн засгийн ямар бүсийг харуулсан байна вэ? ............................................................

b.Баянхонгор болон Булган аймгуудад хоёуланд нь байгаа ашигт малтмалыг ордуудыг нэрлэнэ үү? .................

c.Тус бүсийн дэд бүтэц, зам тээврийн давуу талыг дүгнэн бичнэ үү?.............

Оноо: 4

Зургийг ажиглаарай.

a.Фосфоритын орд хэдэн аймагт байна вэ?.........................................

b. Фосфоритын орд байгаа аймгийг нэрлэнэ үү?..........

c.Тус бүсэд манай орны ойн нөөцийн тэн хагас нь байдгийн учрыг гадаргын усны сүлжээ, тунадасны хуваарилалттай холбон тайлбарлана уу? ....................

Оноо: 4

а.Монгол орны аж үйлдвэрийн салбарын хэд орчим хувийг уул уурхай эзэлдэг вэ?....

b.Яагаад уул уурхайн олборлох аж үйлдвэр илүү хөгжсөн учир шалтгааныг тайлбарлана уу?

c.Аж үйлдвэрийн уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэхийн давуу ба сул талыг дүгнэн бичнэ үү?

Оноо: 1

1:65000000 тоон масштабыг нэрлэсэн масштабд шилжүүлснийг сонгоно уу?

 • A. 1см-6500 км

 • B. 1см-650 км

 • C. 1см-65 км

 • D. 1см-6,5 км.

Оноо: 1

Масштабыг 1 см –т 200 км гэж тэмдэглэсэн бол энэ нь ямар масштаб болохыг сонгоно уу?

 • A. Тоон масштаб

 • B. Шугаман масштаб

 • C. Нэрлэсэн масштаб

 • D. Торлолын шугам

Оноо: 1

1:25000 зураг нь ямар масштабтай зураг вэ?

 • A. Том

 • B. Дунд

 • C. Жижиг

 • D. Байрзүйн зураг

Оноо: 2

Хойд ба өмнөд туйлыг холбосон голдожийн шугамыг градусаар илэрхийлснийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Монгол орныг дайран өнгөрдөг уртрагуудааснэрлэнэ үү?

Нийт: 16693