• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Ховд хот з.у 910 -т оршдог бол хэддүгээр цагийн бүсэд багтах вэ? Тооцоолно уу?

........................................................................................................................................

Оноо: 1

Монгол орон 21 аймагтай. Хамгийн сүүлд байгуулагдсан аймаг аль нь вэ

 • A. Булган

 • B. Төв

 • C. Баян-Өлгий

 • D. Орхон

Оноо: 1

Монгол орон 21 аймагтай. Хамгийн сүүлд байгуулагдсан аймаг аль нь вэ?

 • A. Булган

 • B. Төв

 • C. Баян-Өлгий

 • D. Орхон

Оноо: 1

Улаанбаатар хотын хүн амын тоо хурдтай өсөхөд нөлөөлсөн гол хүчин зүйлийг сонгоно уу?

Оноо: 1

НҮБ –н мэдээлснээр дэлхийн хүн амын 50% нь хотод оршин суудаг бол монголын хүн амын хэдэн хувь нь хөдөө оршин суудаг вэ?

 • A. 32%

 • B. 50%

 • C. 70%

 • D. 75%

Оноо: 2

Ховд аймгийг “ Олон угсаатны өлгий нутаг “ гэдгийн шалтгааныг жишээгээр тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 45800, ажилгүйчүүд 1580 бол ажилгүйдлийн түвшин хэд байх вэ? Бодож олно уу?

Оноо: 2

Орхон аймаг нь 840 км2 газар нутагтай бөгөөд 78400 хүн ам оршин суудаг бол хүн амын нягтшилыг тооцож олно уу?

Оноо: 1

Монгол орны газрын гадарга нь дунджаар дтд 1580 м өндөр, ерөнхийдөө хаанаасаа хаашаа намсан байдалтай байдаг вэ?. Зөв хариуг сонгоно уу?.

 • A. Зүүнээс баруун тийш

 • B. Төв хэсгээрээ

 • C. Баруунаас зүүн тийш

 • D. Баруун хэсгээрээ

Оноо: 1

Монгол орны уул нуруудын оргилуудын байршлыг харьцуулан Хангайн нурууны ноён оргилыг сонгоно уу?

 • A. Хүйтэн

 • B. Асралт хайрхан

 • C. Отгонтэнгэр

 • D. Мөнхсарьдаг

Оноо: 1

Унтарсан галт уул болох Шилийн богд оршдог аймгийгсонгоно уу?

 • A. Завхан

 • B. Дорнод

 • C. Сүхбаатар

 • D. Хэнтий

Оноо: 1

Геологийн цаг хугацааг харьцуулан, үлэг гүрвэлүүд амьдарч байсан галавыг нь сонгоно уу?

 • A. Триас

 • B. Юра

 • C. Цэрд

 • D. Дөрөвдөгч

Оноо: 0

Говь-Алтай аймгийн Оюут, Биндэрьяа нуурууд хэзээ, яаж үүссэн шалтгааныг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Монгол орны Алтайн уулс эгц хажуутай, шовх оргил зонхилдог бол Хангайн уулс голдуу тэгш, хавтгай оройтой байдгийн шалтгааныг тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Салхи яагаад үүсдэг вэ? Дэлхий дээр үүсэх тогтмол салхинаас дурдана уу?

Оноо: 2

Монгол оронд салхи ихэвчлэн баруун хойноос салхилдгийн учрыг тайлбарлана уу?

Оноо: 1

Агаарын даралт гэж юу вэ?

 • A. Агаарын баганын жин

 • B. Агаарын халуун хүйтний зэрэг

 • C. Агаарын урсгал

 • D. Агаар дахь чийг

Оноо: 1

Хаврын улиралд монгол оронд ихэвчлэн ямар агаарын фронт үүсдэг вэ?

 • A. Хүйтэн фронт

 • B. Дулаан фронт

 • C. Мөнх хүйтний

 • D. Халуун фронт

Оноо: 1

Салхи гэж юу вэ?

 • A. Агаарын хэвтээ чиглэлийн урсгал

 • B. Агаарын халуун хүйтний зэрэг

 • C. Агаар дахь тооцонцор

 • D. Агаар дахь чийг, манан, шүүдэр

Оноо: 1

Доорх өгөгдлүүдээс уур амьсгал бүрэлдэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A. Ургамал

 • B. Газарзүйн байрлал буюу өргөрөг

 • C. Амьтан

 • D. Хөрс

Нийт: 16693