• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Агаарын даралтыг ямар багаж, ямар нэгжээр хэмждэг вэ?

Оноо: 2

Салхийг ямар багж, ямар нэгжээр хэмждэг вэ?

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай.Монгол орны гол мөрдийн ай савын зургаас дугуйгаар тодруулж тэмдэглэсэн ай савыг нэрлэн, онцлогийг жишээ гарган тайлбарлана уу?

Оноо: 2

Монгол орны гол мөрдийн ай савын зургийг ажиглан дугуйгаар тэмдэглэдсэн ай савыг нэрлэн онцлогийг нь жишээ гарган тайлбарлана уу?

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Зургийг ямар тусгагаар зурсан байна вэ? Зөв сонгоно уу?

 • A. Конус

 • B. Цилиндр

 • C. Азимут

 • D. Гүүд

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Монгол орны аль хэсгээр хүрэн нүүрс тархсан байна вэ?

 • A. Баруун, баруун өмнөд

 • B. Хойд, баруун хойд

 • C. Зүүн, зүүн өмнөд

 • D. Баруун өмнөд

Оноо: 1

Зургийг ажиглан газарзүйн зургийн ямар ангилалд хамрагдахыг сонгоно уу?

 • A. Уур амьсгалын

 • B. Физик газарзүйн

 • C. Ашигт малтмалын

 • D. Хур тунадасны

Оноо: 2

Зураг дээр агаарын дулаан болон хүйтэн фронтыг ямар дүрсээр тэмдэглэсэн байна вэ?

Оноо: 2

Зургийг ажиллан бага даралтын төвд үүлшилт ямар байгааг тэмдэглэн бичнэ үү?

Оноо: 2

Зургийг ажиглаарай. Синоптик зургийн изобарийг уншин агаарын их бага даралтын хэмжээг бичнэ үү?

Оноо: 1

Манай оронтой ижил өргөрөгт орших Франц нь өвөлдөө дулаахан, зундаа сэрүүхэн байдаг. Үүнд голлон нөлөөлж буй хүчин зүйл аль нь вэ?

 • A. Өргөрөг

 • B. Ургамалан бүрхэвч

 • C. Далай тэнгис

 • D. Нарны цацраг

Оноо: 1

Шар усны үер ямар улиралд болдог вэ?

 • A. Зун

 • B. Хавар

 • C. Намар

 • D. Зуны халуун өдөр

Оноо: 1

Циклон ба эсрэг циклон нь агаарын маш том хуйлраа урсгал юм. Аль нь эсрэг циклоны шинж вэ?

 • A. Төвдөө даралт ихтэй, агаар уруудах хөдөлгөөн зонхилно.

 • B. Өмнө зүгээс салхилах тогтмол салхил.

 • C. Төвдөө бага даралттай, агаар хөөрөх хөдөлгөөн зонхилно.

 • D. Зүүн зүгээс салхилах тогтмол салхи

Оноо: 2

Уур амьсгал өөрчлөлтөнд гол нөлөөлдөг хүчин зүйлийг юу гэж үздэгээ бичнэ үү?

Оноо: 2

Мөнх цастай уулнаас эх авсан голууд зун бороо ороогүй үед ч гэнэт үерлэдэг. Яагаад вэ?

Оноо: 2

Өвлийн улиралд манай оронд хур тунадас бага унадаг. Учрыг тайлбарлан бичнэ үү?

Оноо: 1

Монголчуудын эрхэлдэг гол аж ахуйн нэг нь мал аж ахуй бол далайн орнуудын голлон эрхэлдэг аж ахуйн төрлийг сонгоно уу?

 • A. Цагаан будаан тариалалт

 • B. Улаан буудайн тариалалт

 • C. Ан агнуур

 • D. Загас агнуур

Оноо: 1

Манай улсын хүн амд аль нь илүү хувийг эзэлдэг вэ?

 • A. Хотын хүн ам

 • B. Хөдөөгийн хүн ам

 • C. Гадаадын иргэд

 • D. Жуулчид

Оноо: 1

Канад улсын албан ёсны хэлийг сонгоно уу?

 • A. Канад

 • B. Англи, Франц

 • C. Протугал

 • D. Испани

Оноо: 2

2016 оны байдлаар Говь-сүмбэр аймгийн хүн ам 17000 бол Дорнод аймгийн хүн ам 76000 байтал хүн амын нягтшилаар Говьсүмбэр аймгийн хүн амын нягтшил илүү байдгийн шалтгааныг тайлбарлана уу?

Нийт: 16693