• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

4, 7, 0, 6 цифрүүдээр хамгийн их дөрвөн оронтой тэгш тоо зохиогоорой.

 • А.   7604 

 •  B. 7640

 •   C. 7406   

 • D. 7064              

Оноо: 1

7^{n+1}=343 бол7^{\frac{n}{2}} –ийн утгыг ол.

 • А. 7             

 • B. 49        

 • C. 9        

 • D. 14

Оноо: 1

5,9,0,3 цифрүүдээр хамгийн бага дөрвөн оронтой сондгой тоо зохиогоорой.

 • А. 3059  

 •  B. 3095     

 •   C. 3509      

 • D. 3905

Оноо: 1

Нэг малчин 3 ямаа бүрээс 0.6 кг ноолуур, 5 ямаа бүрээс 0.64 кг ноолуур авчээ. Тэр нэг ямаанаас дунджаар хэдэн килограмм ноолуур авсан бэ?

 • А. 0.625 кг   

 • В. 0.155кг       

 • C.0.62  кг

 •  D. 0.6  кг

Оноо: 1

Өгөгдсөн нэгдлүүдээс азотын эзлэх хувиар илүү бордоог сонгоно уу.

 • A.KNO3

 • B.NH4NO3

 • C.(NH4)2НРO4

 • D.(NH4)2SO4

Оноо: 1

(\sqrt{5})^{2x+4y}=25^{2y-x} бол x-ийг ол.

 • А. x=2y       

 • B. x=3y      

 • C. 3x=2y       

 • D. 3x=y

Оноо: 1

100 грамм шоколад 4.5 грамм уураг, 54 грамм өөх тос, 66 грамм нүүрсус агуулдаг. Энэ шоколадны илчлэг чанарыг сонгоно уу. / К = уураг∙4 + нүүрсус∙4 + өөх тос∙9 /

 • A.К= 54 ∙4 + 4.5∙4 + 66∙9

 • B.К= 4.5∙4 + 66∙4 + 54∙9

 • C.К= 66∙4 + 54∙4 + 100∙9

 • D.К= 100∙4 + 66∙4 + 54∙9

Оноо: 1

Дараах графикийн будсан хэсгийг илэрхийлсэн тоо аль нь вэ?

 • А.9 520 748 136      

 •  В. 952 748 136

 • С. 6 318 470 259   

 • D. 9 520 748 036

Оноо: 1

Үйлдвэрлэгчид маханд хүнсний будагч нэмж хиамыг хадгалалтыг хугацааг уртасгаж худалдаалдаг. Хүнсний нэмэлтийн тэмдэглэгээг сонгоно уу.

 • A.Е

 • B.ГИБ

 • C.K

 • D.РР

Оноо: 1

Мянгат малчин Төвшингийн бод малын тоо толгойг хүснэгтэд үзүүлэв. Төвшингийн нийт малын тоо толгойг олоорой.

 • А. 144   

 •  В. 156        

 •  С. 168           

 • D. 160

Оноо: 1

9.86 Н/м хаттай пүршинд ямар масстай биеийг бэхэлж хэлбэлзүүлэхэд координат хугацааны хамаарал нь доорх графикаар илэрхийлэгдэх вэ?

 • A. 0.4 кг

 • B. 1 кг

 • C. 2 кг

 • D.4 кг

Оноо: 1

\frac{x^{2}-4}{x^{2}+10x+25}\times \frac{2x+10}{x-2}илэрхийллийг хялбарчил.

 • А. \frac{2x+4}{x+5}                 

 • B. \frac{2x-4}{x+5}                

 • C. \frac{x+4}{x-5}            

 • D. \frac{x+2}{x+5} 

Оноо: 1

5; 9; 17; 33 эдгээр тоонуудыг ямар зүй тогтолтой дүрмээр олох вэ?

 • А. Өмнөх гишүүнээс 2-ыг хасаж, 3-аар үржүүлнэ.

 • В. Өмнөх гишүүнийг 2-оор үржиж, 1-ийг хасна.

 • С. Өмнөх гишүүнээс 4-ийг хасаж, 9-өөр үржүүлнэ.

 • D. Өмнөх гишүүнийг 3-аар үржиж, 6-г хасна.

Оноо: 1

Пүршин дүүжингийн координат -хугацааны хамаарлын графикийг үзүүлэв. биеийн масс m=1 кг. Пүршний хат ямар вэ?

 • A. 0.37 Н/м

 • B. 0.4 Н/м

 • C. 2.5 Н/м

 • D. 10. Н/м

Оноо: 1

Давсны хүчилтэй харилцан үйлчилж хий ялгаруулдаг нэгдлийг сонгоно уу.

 • A. MgCO3

 • B.PbSO4

 • C. HNO3

 • D. BaSO4 

Оноо: 1

1,0, 2 цифрээр хамгийн бага 5 оронтой тоог үүсгэсэн бичлэг аль нь вэ?

 • А.  20001      

 • B. 12000  

 • C. 10002     

 • D. 10020

Оноо: 2

\frac{x+x^{2}-x^{3}-1}{x^{2}-1}бутархайг хураа.

 • А. 1-x               

 • B. x-1               

 • C. x+1           

 • D. x^{2}-1

Оноо: 1

Барилгын материалын үндсэн түүхий эдийг бүрдүүлэгч кальцийн нэгдлүүдийн нэрийг харгалзуулна уу.

Техникийн нэр

Химийн томьёо

1.

Түүхий шохой

А.

CaSO4·2H2O

2.

Хайлуур жонш

Б.

CaO

3.

Шохойн ус

В.

CaF2

4.

гөлтгөнө

Г.

Ca(OH)2

 • A.1Г, 2Б, 3А, 4В

 • B.1Б, 2В, 3Г, 4А

 • C.1А, 2Г, 3В, 4Б

 • D.1В, 2Б, 3А, 4Г

Оноо: 5

f\left ( x \right )=x^{2}+3 ба g\left ( x \right )=3x-1 бол f\left ( f\left ( 1 \right ) \right )+f\left ( g\left ( 1 \right ) \right )+g\left ( f\left ( 1 \right ) \right ) утгыг ол.

Оноо: 1

Графикт үзүүлсэн хэлбэлзэх хөдөлгөөнийг зөв илэрхийлэх тэгшитгэл аль вэ?

 • A. x(t)=0.05∙sin(\frac{\pi }{2}t )

 • B. x(t)=1∙sin(\frac{\pi }{2}t +\pi /3)

 • C. x(t)=2∙sin(\frac{\pi }{4}t )

 • D. x(t)=0.05∙sin(\frac{\pi }{3}t )

Нийт: 16693