• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүн төрөлхтний анхны бичгийг юун дээр бичдэг байсан бэ?

 • A. Цаас

 • B. Хулс

 • C. Шавар

 • D. Элс

Оноо: 1

“Эрчүүд нь эмэгтэйчүүдэд хүндэтгэлтэй хандах ёстой ч эмэгтэйчүүд гэртээ эрчүүдийн хүслээр амьдрах ёстой” хэмээн ямар хуульд заасан байдаг вэ?

 • A. Манугийн хууль

 • B. Хаммурапи хааны хууль

 • C. 12 Зэс самбарын хууль

 • D. Их засаг хууль

Оноо: 1

"Делийн холбоо"-г ямар шалтгааны улмаас байгуулах болсон бэ?

 • A. Персийн халдлагаас хамгаалахын тулд Афин тэргүүтэй хот улсууд байгуулсан холбоо юм.

 • B. Спартын халдлагаас хамгаалахын тулд Афин тэргүүтэй хот улсууд байгуулсан холбоо юм.

 • C. Спартыг халдлагаас хамгаалахын Афин Перстэй байгуулсан холбоо юм.

 • D. Египетийн халдлагаас хамгаалахын тулд Афин тэргүүтэй хот улсууд байгуулсан холбоо юм.

Оноо: 1

“Олигарх” засаглал гэж ямар засаглал вэ?

 • A. Олонхийн засаглал

 • B. Цөөнхийн засаглал

 • C. Хаант засаглал

 • D. Ардчилсан засаглал

Оноо: 1

“Демократ” засаглал гэж ямар засаглал вэ?

 • A. Олонхийн засаглал

 • B.Цөөнхийн засаглал

 • C. Хаант засаглал

 • D. Дарангуйллын засаглал

Оноо: 1

“Баруун Ром”-ын эзэнт улс мөхсөн шалтгаан аль нь вэ?

 • A. Герман аймгуудын довтолгоон

 • B. Түрэгүүдийн довтолгоон

 • C. Зүүн Ромын эзэнт улсын довтолгоон

 • D. Викингүүдийн довтолгоон

Оноо: 1

Плебейчүүдийн тэмцэл хийх болсон шалтгаанд аль нь хамааралгүйг сонгоно уу.

 • А. Улс төрийн ямар ч эрх эдлэхгүй байсан учир 

 • В. Консул, магистрат, сенатораар сонгогдох эрхгүй байсан учир

 • С. Плебейчүүд цэргийн алба болон хар бор ажлыг ямар ч эрхгүйгээр дангаар хийж байсан учир

 • D. Далайн эргийн худалдаанд Патрицууд дангаар ноёрхож байсан учир 

Оноо: 1

Эртний Грект газар тариалан эрхлэх боломжгүй болсон шалтгаан аль нь вэ?

 • А. Байгалийн эрс тэс уур амьсгалтай байсан учир

 • В. Газар нутаг хомсдолтой байсан учир

 • С. Хэтэрхий уулархаг, хадархаг байсан учир

 • D. Нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг байсан учир 

Оноо: 1

“Баруун Ром”-ын эзэнт улс мөхсөн шалтгаанд хамааралгүйг олно уу.

 • A. Герман аймгуудын довтолгоон

 • B. Өвчин тахал

 • C. Иргэний дайн

 • D. Викингүүдийн довтолгоон

Оноо: 1

"Эллинистик" үе гэж ямар үеийг хэлдэг вэ?

 • A. Ромын соёл агуу Александрын байлдан дагууллаар Египетээс Инд мөрөн хүртэл тархсан үеийг хэлнэ.

 • B. Баруун Ромын эзэнт гүрэнд Бага азийн персийн соёл өргөн дэлгэрч эхэлсэн үеийг хэлнэ.

 • C. Грекийн соёл агуу Александрын байлдан дагууллаар Египетээс Инд мөрөн хүртэл тархсан үеийг хэлнэ.

 • D. Агуу Александр Персийн эзэнт гүрнийг довтлон ялж, цааш Инд мөрөн хүртэлх аян дайн хийж агуу их ялалт байгуулсан үеийг хэлнэ.

Оноо: 1

Ром хот НТӨ 753 онд далайн эргээс холгүй Тибэр голын хөвөөнд бий болжээ. Ром хот энд үүссэн шалтгаанд аль нь хамааралгүйг сонгоно уу.

 • A. Тибэр гол цэвэр усны асар их нөөцтэй, үржил шимтэй байсан учир

 • B. Тибер голоор давсны худалдаа дайран өнгөрдөг байсан учраас

 • C. Тибер голын хөвөөнд орших долоон толгод дайсны аюулаас хамгаалж байсан учир

 • D. Тибер голын хөвөөгөөр торгоны зам дайран өнгөрч байсан учир

Оноо: 1

Эртний Грекийн бурхдыг зөв тохируулна уу.

1.Посидон А. Бурхдын хаад Аянгын бурхан

2. Зевс В. Тэнгисийн бурхан

3. Аполлон С. Нарны бурхан

 • А. 1В  2А  3С

 • B. 1А  2С  3В

 • C. 1A  2B  3C

 • D. 1C  2B  3A

Оноо: 1

Эртний улсуудыг соёлын ойлголтуудтай нь зөв тохируулна уу.
1. Хятад А. Упанишад
2. Энэтхэг В. 12 самбарын хууль
3. Ром С. Амфи театр
4. Грек D. Цайны соёл

 •  А. 1B 2A 3C 4D

 • B. 1D 2A 3C 4B

 • C.1D 2A 3B 4C

 • D. 1C 2B 3A 4D

Оноо: 1

Хойд цэнхэрийн агуйн зурагт дүрслэгдсэн амьтдыг харахад тэр үед Монгол орны уур амьсгал ямар байсныг сонгоно уу.

 • А. Мөстлөгийн үеийн буюу хүйтэн уур амьсгалтай байсан 

 • B. Эрс тэс уур амьсгалтай байсан 

 • C. Халуун хуурай уур амьсгалтай байсан

 • D. Чийглэг дулаан уур амьсгалтай байсан

Оноо: 1

Хүннү гүрний талаарх ойлголтоос хамааралгүйг нь сонгоно уу.

 • А. Хүннү "амьтны загварт" урлаг өндөр түвшинд хөгжсөн байв.

 • B. Хүннүгийн оршуулгын дурсгалуудын нэг нь Ноён уулын дурсгал юм.

 • C. Хүннү гүрний зүүн талд Юэжи, Усуны зэрэг аймгууд оршиж байв.

 • D. Хүннүгийн үеэс эрийн гурван наадам үүсчээ.

Оноо: 1

Хүннүчүүд яагаад мал аж ахуйг голлон эрхлэх болсон бэ?
 • А. Мал амьтан элбэг байсан учраас 

 • B. Байнгын дайн тулаан хийж байсан учраас

 • C. Өвөг дээдсийнхээ уламжлалыг дагасан учраас

 • D. Байгаль, газарзүйн онцлогоос хамаарч байсан учраас

Оноо: 1

Хүннүчүүдийн голлох аж ахуй аль нь вэ?

 • A. Нүүдлийн мал аж ахуй

 • B. Худалдаа

 • C. Гар үйлдвэрлэл

 • D. Газар тариалан

Оноо: 1

НТӨ 198 онд Хүннү гүрэн Хан улсын хооронд анхны гэрээ байгуулагдсан бөгөөд уг гэрээний үр дүнг доорх өгөгдлөөс сонгоно уу.

 • A. Хан улс Хүннүгийн харьяат болсон

 • B. Хүннү улс Хан улсад дагаар орсон

 • C. Хоёр тал хилээ тогтоож Хан улс Хүннүд алба татвар төлөх болсон

 • D. Хүннү улс Хан улсад алба татвар өгөхөөр болсон

Оноо: 1

Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

Хүннүгийн ..... өглөө ..... үдэш ..... залбирч мөргөдөг байжээ.
 • A. Шаньюй, газарт, тэнгэрт

 • B. Шаньюй, наранд, долоо бурханд

 • C. Шаньюй, наранд, саранд

 • D. Шаньюй, цагаан туганд, хар туганд

Оноо: 1

Хүннү улс засаг захиргааны хувьд хэрхэн хуваагдаж байсан бэ?

 • A. Хойд, Өмнөд, Төв

 • B. Баруун, Зүүн, Төв

 • C. Умард, Өмнөд, Баруун

 • D. Төв, Умард, Хойд

Нийт: 16693