• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Монгол улс анхны үндсэн хуулийн төслөө боловсруулж эхлэхдээ ямар улсуудын үндсэн хуулиудыг үлгэр болгохыг хичээж байсан бэ?

 • A. Орос, Англи, Итали, Дани

 • B. Хятад, Япон, Солонгос, Сингапур

 • C. АНУ, Япон, Англи, Норвеги

 • D. АНУ, Канад, Англи, Швед

Оноо: 1

1930 оны Улаангом, Төгсбуянтын хүрээний лам нарын бослогын шалтгаан юу байсан бэ? • А. Төр засгийн ард иргэдээ ангичлан ялгаварласан бодлогын улмаас

 • В. Бурхан шүтээн сүм хийдийг нь эдийн засгийн хувьд хавчсан учир  

 • C. Лам нарыг хүчээр хар болгож, тэднээс их татвар авах болсон учир

 • D. Цэргийн албанд хүчээр татсан учир

Оноо: 1

1932 оны Лам нарын бослогын шалтгаанд аль нь хамааралгүйг сонгоно уу.

 • A. Төр засгийн ард иргэдээ ангичлан ялгаварласан бодлогын улмаас

 • B. Бурхан шүтээн сүм хийдийг нь эдийн засгийн хувьд хавчсан учир

 • C. Лам нарыг хүчээр хар болгож, тэднээс их татвар авах болсон учир

 • D. Цэргийн албанд хүчээр татсан учраас

Оноо: 1

АнхдугаарҮндсэн хуулийг хэзээ, хэний боловсруулсан төслөөр баталсан бэ?

 • A. 1921.07.11 Б.Цэрэндорж

 • B. 1924.11.26 Ж.Цэвээн

 • C. 1924.11.26 П.Всевятск

 • D. 1924. 11. 26. Н.Магсаржав

Оноо: 1

“Жасын кампани”-ий гол зорилго юу вэ?

 • A. Сүм хийдийн малыг өсгөх үржүүлэх

 • B. Сүм хийдийн малыг энгийн ард иргэдээр хариулуулах аян

 • C. Сүм хийд, лам нарыг эдийн засгийн үүднээс хавчин шахах

 • D. Сүм хийдэд мал хөрөнгө өргөх, хандивлах

Оноо: 1

"Жасын кампани" зохион байгуулснаар жасын мал 1928 онд 3 сая 460000 байсан бол 1932 онд 392300 болтлоо цөөрчээ. Малын тоо толгой цөөрсөн гол шалтгаан аль нь вэ?

 • А. Сүм хийдийн малын ихэнхийг нь хамтрал коммунд өгч  эзэнгүйдүүлсэн учир  

 • В. Дараалсан ган зуд тохиосон учир

 • C. Сүм хийд мал хөрөнгөө ихээр зарж үрэгдүүлсэн учир

 • D. Лам хутагт хувилгаад өөрсдийн малыг олноор нь ард иргэдэд бэлэглэсэн учир

Оноо: 1

Латин үсэгт сургах аян хэдэн оноос эхэлсэн бэ?

 • A. 1920-иод

 • B. 1930-аад

 • C. 1940-өөд

 • D. 1950-иад

Оноо: 1

1931 оны Засаг захиргааны зохион байгуулалт хийхдээ хэдэн аймгийг шинээр бий болгосон бэ?

 • A. 11

 • B. 12

 • C. 13

 • D. 14

Оноо: 1

Кирилл үсэгт шилжих шийдвэрийг хэдэн онд гаргасан бэ?

 • A. 1929 он

 • B. 1934 он

 • C. 1941 он

 • D. 1942 он

Оноо: 1

Улсын театр хэдэн онд байгуулагдсан бэ?

 • A. 1930 он

 • B. 1931 он

 • C. 1948 он

 • D. 1950 он

Оноо: 1

Монгол Улсын Их Сургууль хэзээ байгуулагдсан бэ?

 • A. 1942 он

 • B. 1951 он

 • C. 1933 он

 • D. 1952 он

Оноо: 1

Шинжлэх ухааны академи хэзээ байгуулагдсан бэ?

 • A. 1921 он

 • B. 1945 он

 • C. 1939 он

 • D. 1961 он

Оноо: 1

Монгол улсад хамгийн анхны бүрэн дунд сургууль хэдэн онд хаана байгуулагдсан бэ?

 • A. 1921 онд Улиастайд

 • B. 1922 онд Ховдод

 • C. 1923 онд Нийслэл Хүрээнд

 • D. 1924 онд Алтанбулагт

Оноо: 1

Анхдугаар таван жилийн төлөвлөгөө хэдээс хэдэн онд хэрэгжсэн бэ?

 • A. 1951-1965

 • B. 1948-1952

 • C. 1952-1957

 • D. 1966-1970

Оноо: 1

Монгол улсын засгийн газрын урилгаар 14 жил ажиллахдаа Монголын эрүүл мэндийн шинжлэх ухаанд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан эмч аль нь вэ?

 • A. С.М.Немой

 • B. П.Н.Шастин

 • C. Н.К.Курупскаяа

 • D. А.П. Никита

Оноо: 1

Улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн гадаад хүчин зүйлээс зөвийг сонгоно уу.

 • А. Хятад дахь улс төрийн тогтворгүй байдал         

 • B. Японы тагнуулын үйл ажиллагаа

 • C. Япон улсын монголын сэхээтнүүдийг устгах гэсэн далд бодлого 

 • D. Зөвлөлт холбоот улсын Монгол улс дахь ашиг сонирхол

Оноо: 1

Монголд болсон бүх ард түмний анхны санал хураалт хэдийд ямар асуудлаар явагдсан бэ?

 • A. 1911 оны 12 сарын 29-нд Олноо өргөгдсөн Монгол улсын дээд доод хурлыг сонгоход

 • B. 1922 оны Ардын Түр цагийн хурлын төлөөлөгч сонгоход

 • C. 1945.10.20-нд Монгол улсын тусгаар тогтнолыг зөвшөөрөх эсэх асуудлаар

 • D. 1924 онд үндсэн хуулиа батлахад

Оноо: 1

"Феодалын хөрөнгө хураах төв комисс"-ын даргаар хэн ажиллаж байсан бэ?

 • A. Ө.Бадрах

 • B. З.Шижээ

 • C. Х.Чойбалсан

 • D. Ж.Цэвээн

Оноо: 1

“Монгол улсын төрийн дуулал”-ын үг, аяыг хэн хэдэн онд зохиосон бэ?

 • A. 1961 онд Л.Мөрдорж, Б.Дамдинсүрэн

 • B. 1659 онд Б.Лувсаншарав, Б.Дамдинсүрэн

 • C. 1945 онд Л.Мөрдорж, Н.Жанцанноров

 • D. 1992 онд Л.Балхжав, Н.Жанцанноров

Оноо: 1

“Монголын ардчилсан холбоо” хэзээ, хаана байгуулагдсан бэ?

 • A. 1989.12.10. Улаанбаатар

 • B. 1989.12.12. Улаанбаатар

 • C. 1990.12.10 Улаанбаатар

 • D. 1990.12.12. Дархан

Нийт: 16693