• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Соёлын биет өвд хамааралгүй өгөгдлийг олно уу?

 • А. Булш хиргисүүр

 • В.  Хадны бичээс    

 • С.  Хөшөө дурсгал            

 • D. Хөгжим театр

Оноо: 1

“Соёлын өв, дурсгалт зүйлс, археологийн дурсгалыг арчлах, хадгалах, хамгаалах, өвлүүлэх, санамсаргүй байдлаар илэрсэн тохиолдолд хувь хүн болон нийслэл, орон нутгийн бүх хүн, байгууллагууд хяналт тавих, хамгаалах үүрэгтэй” гэж ямар хуулинд заасан байдаг вэ?

 • А. Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль

 • В.  Үндсэн хууль           

 • С.  Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

 • D. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль

Оноо: 1

Түүхэн хүмүүс, үйл явдал, газар нутгийн тухай үеэс үед яригдан уламжлагдаж ирсэн аман зохиолын төрлийг...............гэнэ.

 • А. Домог

 • В. Үлгэр              

 • С. Аман яриа           

 • D. Туульс

Оноо: 3

Цилиндрийн радиус r=6, h=12 бол:

a. Гадаргуугийнталбайг ол. /2 оноо/

б. Эзлэхүүнийг ол. /1 оноо/

Оноо: 3

Цилиндрийн радиус r=5 , h=11 бол:

а. Гадаргуугийнталбайг ол. /2 оноо/

б. Эзлэхүүнийг ол. /1 оноо/

Оноо: 1

"Үндэстний соёл, урлагийг хэн бүтээсэн, ямар түвшний соёл вэ?" гэдэг шалгуурт үндэслэн хэрхэн ангилдаг вэ?

 • А. Материаллаг, оюуны      

 • В. Ардын, нийтийн, сонгодог

 • С. Биет, биет бус      

 • D.  Зонхилох, сөрөг

Оноо: 1

Хүний мөс чанар, тэдгээрийн илрэл, үр дагаварыг ойлгож, сайн сайхан өөд тэмүүлэх, муу муухайг жигшин зэвүүцэх дээд зэргийн мэдрэмжийг төрүүлэх нь урлагийн ямар үүрэгт хамаарах вэ?

 • А. Уран сайхны үүрэг                 

 • В. Гоо сайхны үүрэг              

 • С. Бие хүн төлөвшүүлэх үүрэг                        

 •   D. Танин мэдэхүйн үүрэг   

Оноо: 1

Мэргэжлийн уран бүтээлчид бүтээдэг, түүнийг хүлээн авах, ойлгоход зохих бэлтгэл хэрэгтэй соёлын хэлбэр аль нь вэ?

 • А.Нийтийн соёл      

 • В. Ардын соёл        

 • С.  Сонгодог соёл

 • D. Үндэстний соёл

Оноо: 4

a.Өгсөн квадратад өгсөн хэмжээтэй дугуйхэдийг багтаан өрж болох вэ? /2оноо/

б. Квадратад дугуйнуудыг өрсөн гэвэл квадратын дугуй тавигдаагүй хэсгийн талбайг ол. /2оноо/

Оноо: 1

Жинхэнэ сайхныг төрхгүй, зохисгүй бүхнээс ялган салгаж, өөрийн үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвар эзэмшүүлэх нь урлагийн ямар үүрэгт хамаарах вэ?

 • А. Гоо сайхны үүрэг                              

 • В. Бие хүн төлөвшүүлэх үүрэг

 • С. Үнэт зүйлс, үнэлэмжийн үүрэг         

 • D. Танин мэдэхүйн үүрэг   

Оноо: 4

a.Өгсөн квадратад өгсөн хэмжээтэй дугуйхэдийг багтаан өрж болох вэ? /2оноо/

б. Квадратад дугуйнуудыг өрсөн гэвэл квадратын дугуй тавигдаагүй хэсгийн талбайг ол. /2оноо/

Оноо: 5

Өгсөн зургаас

а. AB:BD харьцааг ол. /3 оноо/

б. EB:BC харьцааг ол. /2оноо/

Оноо: 1

Хүмүүс цахим харилцаанд оролцохдоо тодорхой хэм хэмжээг сахих шаардлагатай байдаг. Цахим хэрэглээний соёлтой хэм хэмжээнд аль нь үл хамаарах вэ?

 • А. Мэдээллийг ямар ч хяналтгүйгээр ашиглахгүй байх 

 • В. Интернет тоглоомд хэт автахгүй байх

 • С. Нууц нэрээр хаяг нээх, юу дуртайгаа бичих

 • D. Нүүр номд хичнээн цаг зарцуулж байгаагаа хянадаг, мэддэг байх

Оноо: 5

Өгсөн зургаас

а. AB:BD харьцааг ол. /3 оноо/

б. EB:BC харьцааг ол. /2 оноо/

Оноо: 2

ABCD дөрвөн өнцөгт өгчээ.

а.5 урттайталыг ол. /1 оноо/

б. Дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол. /1 оноо/

Оноо: 1

Тухайн орон нутгийн иргэдтэй уулзаж, өөрийн нутаг ус, түүх соёл, удам угсаа шашин шүтлэг, зан заншлынх нь талаар ярилцах замаар цуглуулсан баримтыг ................ гэнэ.

 • А. Аман түүх

 • В. Домог яриа        

 • С. Аян замын тэмдэглэл   

 • D. Бодит түүх

Оноо: 2

ABCD дөрвөн өнцөгт өгчээ.

а.2\sqrt{5}урттайталыг ол. /1 оноо/

б. Дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол. /1 оноо/

Оноо: 4

ABCD нь тэгш өнцөгт бол:

а.Тэнцүү гурвалжнуудыг нэрлэж бич.

b. Будсан хэсгийн талбай тэгш өнцөгтийн талбайн хэдэн хувь болох вэ?

Оноо: 4

ABCD нь тэгш өнцөгт бол:

A.Тэнцүү гурвалжнуудыг нэрлэж бич.

B.Будаагүй хэсгийн талбай тэгш өнцөгтийн талбайн хэдэн хувь болох вэ?

Оноо: 1

Бичиг үсэг үүсэхээс өмнөх нэн эртний түүх соёлыг ямар судалгаагаар илрүүлэн судалдаг вэ?

 • А. Бичгийн эх сурвалж

 • В. Археологийн судалгаа      

 • С. Аман зохиолын сурвалж                                

 • D.  Шашны зан үйл

Нийт: 16693