• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Шугаман тэгшитгэлийг бод.

\frac{2x-3}{5}-\frac{1-x}{4}+\frac{5x+1}{20}=3-x

Оноо: 1

Хүсэл зорилгодоо нийцүүлэн бусдын үйл ажиллагааг өөрчлөх чадварыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Эрх мэдэл

 • В.Хүсэл зориг       

 • С.  Иргэний  эрх      

 • D. Иргэний үүрэг

Оноо: 2

Мезозойн эринд цэцэглэн хөгжиж байсан мөлөхгчдийн мөхлийн шалгаан нь юу байсан бэ? Таамаглал гарган тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Шугаман тэгшитгэлийг бод.

3(5x-1)-2(2x+4)=2(3x+1)-(2x-5)

Оноо: 3

Коацерватын онол нь амьгүй материас амьдрал үүссэн гэж тодорхойлжээ. Тэрээр энэхүү онолоо хэрхэн тайлбарласан бэ? Дүгнэлт гарган бичнэ үү.

Оноо: 1

Хууль тогтоох эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч байгууллага аль нь вэ?

 • А. Улсын их хурал      

 • В. Засгийн газар    

 • С. Ерөнхийлөгч   

 • D. Шүүх

Оноо: 2

шугаман тэгшитгэлийг бод

Оноо: 4

Хүн ба мичний ижил ба ялгаатай талуудаас тус тус 2-оос доошгүйг нэрлэж бичнэ үү.

I. Төсөөтэй талууд:
-
-
II. Ялгаатай талууд:
-
-

Оноо: 4

тэгшитгэлийг бод.

Оноо: 3

Дараах хүснэгтэнд арьстны бүлгийг нөхөж бичээрэй. ........................ Ноосорхог буржгар үстэй, уруул зузаан, өргөн хавтгай том хамартай, шүд,гарын алга том, бараан арьстай, хар, бор өнгийн нүдтэй.
........................ Арьсны өнгө цагаан, гонзгойвтор нүүртэй, шар, цайвар өнгийн шулуун эсвэл долгионтой үстэй, бор, ногоон,цэнхэр нүдтэй, сахал их, аарцаг том, өндөр хянган хамартай, уруул нимгээн, бие үсэрхэг.
........................ Шулуун хар үстэй, шар юмуу хүрэн шар өнгийн арьстай, өргөн, намхан хамартай, хар, хүрэн өнгийн онигор нүдтэй, өргөндүү нүүртэй.

Оноо: 1

Монгол улсын Үндсэн хуулинд зааснаар хууль санаачлах эрх мэдэл бүхий субьектэд аль нь орохгүй вэ?

 • А.  Ерөнхий сайд             

 • В. УИХ ын гишүүн     

 • С. Засгийн газар         

 • D. Ерөнхийлөгч

Оноо: 4

Хүн ба амьтдыг нэг гарал үүсэлтэй баталгааг рудимент эрхтнээр жишээлэн талбарлан бичнэ үү. /Хүснэгт/

Хүн Амьтанд ямар үүрэгтэй байсан.
1
2

Оноо: 4

тэгшитгэлийг бод.

Оноо: 1

Хууль санаачлагч боловсруулсан хуулийн төслөө хэнд өргөн барьдаг вэ?

 • А. УИХ – ын даргад

 • В. Ерөнхийлөгчид

 •  С. Ерөнхий сайдад 

 • D. Байнгын хорооны даргад

Оноо: 3

Дараах нэр томьёог харгалзах хүснэгтэнд зөв байрлуулна уу. 1. 6 хөхтэй үнээ
2. Халимны сүүж
3. Оймын үндэслэг ишний хайрс
4. Чих хамрын булчин
5. Шувууны далавчны 1,3-р хуруу
6. Тэжээвэр цагаан гахайн торой судалтай төрөх

Оноо: 2

9a^{2}b-18ab+9b үржигдэхүүн болгон задал.

Оноо: 1

УИХ – аас баталсан хуулинд хэн хориг тавих эрхтэй вэ?

 • А. Ерөнхийлөгч

 • В. УИХ – ын дарга  

 •  С. Ерөнхий сайд 

 • D.  Байнгын хорооны дарга

Оноо: 4

Зургийг ажиглаад асуултад хариулаарай.

I. Эволюцийн ямар баталгаанд хамаарах вэ?
II. Ямар эрхтнүүд вэ?
III. Ямар амьтдын мөчид болохыг нэрлээрэй.

Оноо: 1

Нийтийн эрх ашгийг хөндсөн аливаа асуудлаар төрөөс шийдвэр гаргахын өмнө тохиолдлын зарчмаар түүвэрлэн сонгосон иргэдээс санал авах замаар төрийн үйл хэрэгт иргэдийг оролцуулдаг. Энэ нь парламентад бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн оролцоог хангах ямар арга замд хамаарах вэ?

 • А. Зөвлөлдөх санал асуулга

 •   В.Идэвхгүй оролцоотой байх            

 • С. Мэдээлэх  

 • D.  Идэвхтэй оролцоотой байх

Оноо: 4

Зургийг ажиглаад асуултад хариулна уу.

I. Эволюцийн ямар баталгаанд хамаарах вэ? 1 оноо
II. Ямар амьтдын завсрын хэлбэр болохыг бичнэ үү. 1 оноо
III. Энэ шилжилтийн хэлбэр нь өмнөх болон дараагийн амьд бие махбодуудтай төстэй тус бүр 2 шинжийг нэрлэж бичнэ үү. 1 оноо
IV. Аль эрин, галавт амьдарч байсан бэ? 1 оноо

Нийт: 16693