• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Урлагийн нийгмийн амьдрал гүйцэтгэх үүргийг зөв харгалзуулна уу?

А. Гоо сайхны үүрэг 1. Сайн сайхан өөд тэмүүлэх, муу муухайг жигшин зэвүүцэх дээд зэргийн мэдрэмжийг олж авах

В. Бие хүн төлөвшүүлэх үүрэг 2. Тухайн цаг үедээ шүүмжлэлттэй хандах, ирээдүйн тухай таамаг дэвшүүлэх чадвар олгох

С. Танин мэдэхүйн үүрэг 3. Жинхэнэ сайхныг төрхгүй, зохисгүй бүхнээс ялган салгаж, өөрийн үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвар эзэмших

 • А. a3 b1 c2

 • 2B. а1 b2 c3             

 • C.a2 b1 c3          

 • D.a3 b2 c1

Оноо: 3

Агаар мандал дахь амьд биеийн тархалт далайн түвшнээс дээш 45 км-ын дотогш байдаг. Үүнийг хэрхэн тайлбарлах вэ?

Оноо: 3

Хүлэмжийн үзэгдэл хэрхэн үүсдэг вэ? Түүний сөрөг нөлөөг хэлэлцэж, багасгах арга замуудаас тайлбарлан бичээрэй.

Оноо: 2

Сүүлийн жилүүдэд далайн усны түвшин 0.1- 0.2 м-ээр нэмэгдсэн. Үүний учир шалтгааныг тайлбарлаж, энэ үйл явцыг цаашид хэрхэн шийдвэрлэх талаар дүгнэлт гарган бичнэ үү?

Оноо: 3

f(x)=-2x-3 g(x)=3x+1 функцүүд өгөгдөв.

1. g(-3) утгыг ол. /1 оноо/

2. g^{-1}\left ( x \right )функцийг ол. /1 оноо/

3. g^{-1}\left ( -2 \right )+f(-2)нийлбэрийг ол. /1 оноо/

Оноо: 2

Агаарын бохирдол, дэлхийн дулаарал хоёрын хоорондын хамаарлыг жишээгээр тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 3

Япон улсын нэгэн корпораци мөнгөн усны хаягдлаа далайн эргийнМинаматийн буланд асгадаг байжээ. Үүний нөлөөгөөр 1956 ондаюулт өвчин Японд гарсан бөгөөд энэ өвчнийгбулангийн нэрээр минамата гэж нэрлэжээ.

I. Орчныг бохирдуулах мөнгөн усны эх үүсвэр ямар үйл ажиллагаатай холбоотой үүсдэг вэ?
II. Мөнгөн ус хүний биед дамжих замуудаас 3-ыг бичнэ үү.
III. Мөнгөн ус хүний биед ямар сөрөг нөлөө үзүүлдэг вэ?

Оноо: 3

Мал, амьтнаас хүнд халдварладаг олон төрлийн өвчин эмгэг байдаг.

I. Эдгээр халдварт болон байгалийн голомтот өвчин нь байгалийн ямар бохирдолд орох вэ?
II. Өвчин үүсгэгчид нь хүний биед ямар замуудаар дамжин халдварлах вэ?
III. Үүнээс сэргийлэх хамгийн гол арга нь юу вэ?

Оноо: 4

үйлдлийг гүйцэтгэ.

Оноо: 3

Гадаргын ус бохирдох гол эх үүсвэрүүдээс 3-ыг нэрлэж бичнэ үү.

Оноо: 2

Сукцессын үйл явцыг зөв дараалалд оруулна уу.

I. Тэнд амьд бие шилжин нүүнэ.
II. Амьд биес хоорондоо өрсөлдөж зарим нь түрэгдэнэ.
III. Амьдралгүй дэвсгэр нутаг үүснэ.
IV. Тогтвортой экосистем үүснэ.
V. Тэд тухайн нутагт амьдарч оршино.

Оноо: 3

Судалгаагаар Монгол орны 90 орчим хувь нь цөлжих боломжтой гэж тогтоогджээ. Дараах хүснэгтийг нөхөж бичээрэй.

Цөлжилт үүсэх шалтгаан Багасгах арга зам

Оноо: 3

Хүрээлэн буй орчны бохирдлын хэлбэрүүдээс 3-ыг бичнэ үү. -

Оноо: 2

Сүүлийн жилүүдэд хүн төрөлхтөн хувиргасан гентэй жимс, хүнсний ногоог өргөн хэрэглэх болсон. Үүний давуу болон сул талуудаас тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 4

үйлдлийг гүйцэтгэ.

Оноо: 3

Энзимийнамьдрал практикт ашиглаж байгаа жишээг бичнэ үү.

Хэрэглээний төрлүүд Жишээ
1 Ахуйн хэрэгцээнд
2 Үйлдвэрлэлд
3 Анагаах ухаанд

Оноо: 3

Бие махбодод гаднаас нэвтэрсэн нян, вирус зэргийг эсрэгтөрөгч буюу антиген гэнэ.

I. Эсрэгтөрөгчтэй тэмцэх өвөрмөц уургийг юу гэдэг вэ?
II. Энэ өвөрмөц уураг нь ямар эсээс үүсдэг вэ?
III. Үйлдвэрийн аргаар нийлэгжүүлэн гарган авсан уургийгамьдрал ахуйд хэрхэн хэрэглэж байгаа талаарх жишээг бичнэ үү.

Оноо: 3

Далай тэнгисийн бохирдлын үндсэн 3 хэлбэрийг нөхөж бичнэ үү.

Оноо: 2

Манай орны Нөмрөгийн голд Дорнодын мэлхий, шивэр мэлхий 2 зэрэгцэн амьдардаг.Тэд хэдийгээр нэг газар амьдардаг боловч Дорнодын мэлхий ихэвчлэн усны шавжаар, шивэр мэлхий голдуу хуурай газрын шавжаар хооллодог байжээ. Үүнийг экологийн ямар ойлголтоор тайлбарлах вэ?

Оноо: 4

Квадрат функцийн график өгчээ.

а. Хүснэгтийг нөхөж гүйцээ. /1 оноо/

x

–4

–3

–2

–1

0

y

б. Ох тэнхлэгийг огтолсон цэгүүдийн координатыг ол. /1 оноо/

в. Оу тэнхлэгийг огтолсон цэгийн координатыг ол. /1 оноо/

г. График ашиглан x=-0.5цэг дээрх функцийн утгыг ол. /1 оноо/

Нийт: 16693