Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Я родилась в 2001-ом .................. .

 • А. год

 • B. года

 • C. году

 • D. годом

Оноо: 1

В этом доме мы живём пять ............... .

 • А. лет

 • B. год

 • C. года

 • D. годы

Оноо: 1

Мой брат родился ...................... 2013-его года.

 • А. весна

 • B. весну

 • C. весной

 • D. о весне

Оноо: 1

Мы ..................... слушать музыку.

 • А. хочу

 • В. хочет

 • С. хотим

 • D. хотят

Оноо: 1

Сколько лет твоему брату? – Моему брату 21 .................. .

 • А. год

 • B. года

 • C. годом

 • D. лет

Оноо: 1

Утром мы ....................... в школе.

 • А. занимаюсь

 • B. занимаешься

 • C. занимаемся

 • D. занимаются

Оноо: 1

Дараах графикийг ашиглаад асуултад хариулна уу. Бие гүйцсэн эм байцайны эрвэйхийн биеийн урт нь эр эрвэйхийнээс хэдээр урт вэ?

 • A. 0.67

 • B. 3

 • C. 3.8

 • D. 4.52

Оноо: 1

Нам ............................. читать стихи.

 • А. нравиться

 • В. нравится

 • С. понравилась

 • D. понравился

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглаад үр соёолох тохиромжтой хэм нь ижил байдаг ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. арвай, наранцэцэг

 • B. наранцэцэг, өргөст хэмх

 • C. амтат гуа, эрдэнэ шиш

 • D. өргөст хэмх, наранцэцэг

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглаад хамгийн багадаа 0-5 хэмд үр нь соёолох боломжтой ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. арвай

 • B. өргөст хэмх

 • C. амтат гуа,

 • D. наранцэцэг

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглаад хамгийн ихдээ 37-44 хэмд үр нь соёолох боломжтой ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. арвай

 • B. наранцэцэг

 • C. амтат гуа

 • D. эрдэнэ шиш

Оноо: 1

Эрвэйхийн биеийн урт амьдралын эргэлтийн аль үеийн шилжилтэд хамгийн их болсон вэ?

 • A. өндөг

 • B. авгалдай

 • C. хүүхэлдэй

 • D. бие гүйцсэн

Оноо: 1

Дараах графикийг ашиглаад асуултад хариулна уу. Бие гүйцсэн эм байцайны эрвэйхийн бие эр эрвэйхийнээс хэр урт вэ?

 • A. 0.67

 • B. 3

 • C. 3.8

 • D. 4.52

Оноо: 1

Авгалдайн өсөлтийг харуулсан графикт дүрслэгдсэнээр аль завсарт хамгийн их өссөн байна вэ?

 • А. 0-4 хоногт

 • B. 4-8 хоногт

 • C. 8-12 хоногт

 • D. бүгд ижил

Оноо: 1

Авгалдайн өсөлтийг харуулсан графикт дүрслэгдснээр аль завсарт өсөлтийн хэмжээ адилхан байна вэ?

 • А. 0-4 хоног ба 4-8 хоногт

 • B. 4-8 хоног ба 8-12 хоногт

 • C. 0-4 хоног ба 8-12 хоногт

 • D. бүх завсарт

Оноо: 1
 1. Я ......................... дома

 • А. обедаю

 • B. обедаем

 • C. обедаете

 • D. обедают

Оноо: 1
 1. Өдөр солигдох шугам хэдэн градусын уртрагаар дайрдаг вэ
 • A 00

 • B 900

 • C 1800

 • D 3600

Оноо: 1

Амьд бие махбодын амьдарч буй нутаг орныг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. амьдралын үечлэл

 • B. амьдралын орчин

 • C. идэш тэжээлийн хэлхээ

 • D. дасан зохицол

Оноо: 1

Цагаан баавгай ямар идэштэн вэ?

 • A. холимог идэштэн

 • B. өвсөн идэштэн

 • C. ургамал идэштэн

 • D. махан идэштэн

Оноо: 1

1:500 000 гэсэн тоон масштабыг 5 дахин том масштаб болгоно уу?

 • A 1: 100 000

 • B 1: 450 000

 • C 1: 550 000

 • D 1:2 500 000

Нийт: 15508