• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Уулчид эхний өдөр туулах замынхаа 2 / 5 -ыг, хоёр дахь өдөр 0.3-ыг туулсан бол хэд дэх өдөр нь илүү зам туулсан бэ?

Оноо: 1

Нэг молекул глюкоз нэг молекул фруктозтой гликозидийн холбоо үүсгэн дисахар сахарозыгүүсгэнэ. Энэ холбооны онцлогийг тайлбарлана уу.

 • A. Нүүрстөрөгчийн атомууд өөр хоорондоо холбогдоно.

 • B. Нүүрстөрөгчийн атом устөрөгчийн атомтай холбогдоно.

 • C. Нүүрстөрөгчийн атом хүчилтөрөгчтэй холбогдоно.

 • D. Нүүрстөрөгчийн атомууд хүчилтөрөгчөөр дамжин холбогдоно.

Оноо: 1

Pat _______the cold air blowing on him.

 • A.feeling

 • B.feel  

 • C.feels

 • D.is feeling

Оноо: 1

Бразил улсын албан ёсны хэл Португал байдаг нь ямар учиртай вэ?

 • A. Португал улсын хэл дэлхийн улсуудад төдийлөн тархаагүй  

 • B. Бразил нь Португалын колони орон байсан учраас

 • C. Бразилчууд Португал хэл сонирхон судалдаг

 • D. Португал улсаас Бразилд их хэмжээний тусламж илгээдэг

Оноо: 2

Аялагч эхний өдөр бүх замынхаа 3/5 -ыг, дараагийн өдөр бүх замын 0.7 хэсгийг туулсан бол хэд дэх өдөр илүү зам туулсан бэ?

Оноо: 1

1000 Вт чадалтай индүүг 30 минут залгахад зарцуулах энергийн өртгийг тооцоолно уу?1 кВт·цэнергийн өртөг 98 төг.

 • A. 2340 төг   

 • B. 42 төг    

 • C. 49 төг  

 • D. 90 төг

Оноо: 1

Martha __________to be more careful now.

 • A.is remembering

 • B.remembered   

 • C.remember 

 • D.remembers

Оноо: 2

Хоорондоо 75 км зайтай 2 сумаас унадаг дугуйтай 2 хүн уулзахаар нэгэн зэрэг угталцан гарчээ. Нэг нь цагт 12 км, нөгөө нь түүнээс цагт 2 км бага зам явсан бол 2 цагийн дараа тэдгээрийн хоорондох зай хэдэн километр болох вэ?

Оноо: 1

Нэг амин хүчил нөгөө амин хүчилтэйгээ пептидын холбоогоор холбогдожуураг үүсгэнэ. Энэ холбооны онцлогийг сонгоно уу.

 • A. Зөвхөн уургийн бүтцэд оролцоно

 • B. Уураг, нүүрс усны бүтцэд оролцоно

 • C. Зөвхөн өөх тосны бүтцэд оролцоно

 • D. Уураг, нуклейн хүчлийн бүтцэд оролцоно. 

Оноо: 1

4 кг масстай ачааг хэвтээ чиглэлд 100 Н хүчний үйлчлэлээр5 м зайд шилжүүлэхэд хийгдэх ажлыг олно уу.

 • A. 5000 Ж 

 • B. 50 kЖ    

 • C. 200 Ж

 • D. 500 Ж

Оноо: 2

Хоорондоо 78 км зайтай 2 сумаас унадаг дугуйтай 2 хүн уулзахаар нэгэн зэрэг гарчээ. Нэг нь цагт 11 км, нөгөө нь түүнээс цаг тутамд 2 км илүү явсан бол 2 цагийн дараа тэдгээрийн хоорондох зай хэдэн километр болох вэ?

Оноо: 1

2015 оны байдлаар Монгол улсын нийт ажиллагсдын 29 % нь аль салбарт ажиллаж байна вэ?

 • A. Барилга

 • B. Боловсруулах үйлдвэр

 • C. Худалдаа, машин засвар үйлчилгээ

 • D. ХАА, ойн аж ахуй

Оноо: 1

Karen loves romantic films, but John can’t stand_____.

 • A.they

 • B.them   

 • C.their

 • D.it

Оноо: 1

Лактоз дисахар ньнэг молекул глюкоз нэг молекул галактозтой гликозидийн холбоогоор холбогдож үүснэ. Энэ холбооны онцлог ийг тайлбарлана уу

 • A. Нүүрстөрөгчийн атомууд өөр хоорондоо холбогдоно

 • B. Нүүрстөрөгчийн атом устөрөгчийн атомтай холбогдоно

 • C. Нүүрстөрөгчийн атом хүчилтөрөгчтэй холбогдоно

 • D. Нүүрстөрөгчийн атомууд хүчилтөрөгчөөр дамжин холбогдоно

Оноо: 1

Улс орныг хөгжлөөр нь ангилсан ангиллаас БУРУУГ ол

 • A. Хөгжингүй

 • B. Хөгжиж байгаа

 • C. Хөгжил багатай

 • D. Буурай хөгжилтэй

Оноо: 1

40 кг масстай сурагч олсонд авирч 4м өндөрт гарсан бол хүндийн хүчний эсрэг хүн ямар ажил хийх вэ?

 • A. 160 Ж 

 • B. 2432 Ж   

 • C. 100 Ж 

 • D. 1600 Ж

Оноо: 2

Ах дүү хоёр ижил үнэтэй дэвтэр худалдан авав. Ах нь 11, дүү нь 8 дэвтэр худалдан авч бүгд 4750 төгрөг төлсөн. Дүү нийт хэдэн төгрөг төлсөн бэ?

Оноо: 1

Whose books are these? These are _________.

 • A.myself 

 • B.mine  

 • C.me

 • D. my

Оноо: 1

Мальтоз хэмээх дисахарид үүсэхэд хоёрмолекул глюкоз хоорондоогликозидийн холбоогоор холбогддог. Энэ холбооны онцлогийг тайлбарлана уу.

 • A. Нүүрстөрөгчийн атомууд өөр хоорондоо холбогдоно

 • B. Нүүрстөрөгчийн атом устөрөгчийн атомтай холбогдоно

 • C. Нүүрстөрөгчийн атом хүчилтөрөгчтэй холбогдоно

 • D. Нүүрстөрөгчийн атомууд хүчилтөрөгчөөр дамжин холбогдоно

Оноо: 2

Эгч дүү хоёр ижил үнэтэй дэвтэр худалдан авав. Эгч нь 6, дүү нь 13 дэвтэр худалдан авч бүгд 6650 төгрөг төлөв. Эгч нийт хэдэн төгрөг төлсөн бэ?

Нийт: 16693