• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Шинэ өдрийг хаанаас эхлэн тоолдог вэ?

 • A. Анхны голдожийн шугамаас

 • B. Өдөр солигдох шугамаас

 • C. Экваторын шугамаас

 • D. Матар, мэлхийн замаас

Оноо: 1

Монгол орныг дэлхийн бөмбөрцгийн зүүн хагасын төв хэсэгт оршдог гэдгийг хэрхэн тодорхойлох вэ?

 • A. Экватораас хойш, анхны голдожоос зүүн тийш оршдог.

 • B. ХӨ450, ЗУ900 шугамууд дайран өнгөрдөг.

 • C. Дэлхийн бөмбөрцгийн зүүн тал, хойд хагаст оршдог

 • D. Ази тивийн зүүн хэсэгт оршдог

Оноо: 1

Увс, Баян-Өлгий, Ховд, Завхан аймгуудаас цагийн 6-р бүсэд хамрагддаггүй аймгийг сонгоно уу

 • A. Баян-Өлгий

 • B. Ховд

 • C. Увс

 • D. Завхан

Оноо: 1

Хаяалбар хоорондын зай хол байвал гадаргын ямар байдлыг харуулах вэ?

 • A. Гадарга налуу байна

 • B. Гадарга тэгш байна

 • C. Гадарга эгц байна

 • D. Гадарга уулархаг байна

Оноо: 1

Улаанбаатар нийслэл засаг захиргааны нэгжийн хувьд 9 дүүрэгт хуваагддаг ба хамгийн алслагдсан дүүргийг сонгоно уу

 • A. Багануур

 • B. Багахангай

 • C. Баянгол

 • D. Баянзүрх

Оноо: 1

Таванбогдын Мааньт ууланд нар мандахаас хэдэн цагийн өмнө Соёлз уулын Модтой хамар даваан дээр нар мандсан вэ?

 • A. 1 цаг

 • B. 2 цаг

 • C. 3 цаг

 • D. 4 цаг

Оноо: 1

Өглөө нар 06 цаг 35 минутанд мандаж орой 20 цаг 55 минутанд жаргасан бол өдрийн үргэлжилсэн хугацааг олно уу

 • A. 9 цаг 40 минут

 • B. 12 цаг

 • C. 14 цаг 20 минут

 • D. 16 цаг 15 минут

Оноо: 1

Өмнөговь, Баянхонгор, Дорнод, Говь-Алтай аймгуудаас хамгийн том талбайтай аймгийг сонгоно уу

 • A. Баянхонгор

 • B. Өмнөговь

 • C. Говь-Алтай

 • D. Дорнод

Оноо: 1

ОХУ ба БНХАУ-ын алинтай ч хиллэдэггүй аймгийг сонгоно уу

 • A. Дорнод

 • B. Завхан

 • C. Өвөрхангай

 • D. Хэнтий

Оноо: 1

Нарны аймгийн хамгийн том ба жижиг гарагийг сонгоно уу

 • A. Бархасбадь, Буд

 • B. Бархасбадь, Дэлхий ван,

 • C. Санчир, Буд

 • D. Санчир, Дэлхий ван

Оноо: 1

Нарнаас холдох тусам гарагуудын нарыг тойрох хугацаа хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

 • A. Ихэснэ

 • B. Багасна

 • C. Өөрчлөгдөхгүй

 • D. Гараг бүр ижил хугацаанд нарыг тойрон эргэдэг

Оноо: 1

Дэлхий гарагийн хөрш гарагууд аль нь вэ?

 • A. Сугар, Ангараг

 • В . Сугар, Бархасбадь

 • C. Сугар, Санчир

 • D. Ангараг, Бархасбадь

Оноо: 1

Нарнаас алслагдсан байдлаараа 6 дахь гарагийг сонгоно уу

 • A. Тэнгэрийн ван

 • B. Санчир

 • C. Бархасбадь

 • D. Далай ван

Оноо: 1

Энэтхэгийн хойгт аль улс нь ОРШДОГГҮЙвэ?

 • A. Энэтхэг улс

 • B. Пакистан улс

 • C. Бутан улс

 • D. Мьянмар

Оноо: 1

Хамгийн том талбайтай эх газрыг сонгоно уу

 • A. Еврази

 • B. Африк

 • C. Хойд америк

 • D. Өмнөд америк

Оноо: 1

Экваторын шугам дээр нарны тусгал эгц байх үед өдөр шөнийн үргэлжлэх хугацаа ямар байх вэ?

 • A. Өдөр шөнө тэнцэнэ

 • B. Өдөр шөнөөсөө уртасна.

 • C. Өдөр шөнөөсөө богиносно

 • D. Хамгийн урт өдөр болно

Оноо: 1

Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст өдөр нь шөнөөсөө богино байх үеийг сонгоно уу

 • A. 3 сарын 21-нээс 6 сарын 22 хүртэл

 • B. 6 сарын 22-ноос 9 сарын 23 хүртэл

 • C. 9 сарын 23-наас 12 сарын 22 хүртэл

 • D. 12 сарын 22-наас 3 сарын 21 хүртэл

Оноо: 1

Зуны улиралд Монгол орны хойд хагасын нутагт өдрийн үргэлжлэх хугацаа шөнөөсөө арай урт байх ба өвөлдөө эсрэгээ байдаг. Дараах хотуудын алинд зуны улиралд шөнийн үргэлжлэх хугацаа хамгийн бага байх вэ?

 • A. Даланзадгад

 • B. Сүхбаатар

 • C. Сайншанд

 • D. Зуунмод

Оноо: 1

7-р цагийн бүсэд ХАМААРАХГҮЙаймгуудыг сонгоно уу?

 • A. Архангай, Өвөрхангай, Баян-Өлгий, Говь Алтай

 • B. Дорнод, Увс, Завхан, Сүхбаатар

 • C. Өмнөговь, Архангай, Төв, Хэнтий

 • D. Говь-Алтай, Дундговь, Дорноговь, Завхан

Оноо: 1

Өглөө нар мандсанаас орой нар жаргах хүртэлх хугацааны хамгийн дулаан үеийг сонгоно уу

 • A. Нар мандах үед

 • B. Бага үдийн үед

 • C. Жин үдийн үед

 • D. Нар хэвийх үед

Нийт: 16693