• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нэг жилийн хугацаанд хэдэн удаа битүүний сар гарах вэ?

 • A. 1 удаа

 • B. 12 удаа

 • C. 15 удаа

 • D. 30 удаа

Оноо: 1

Билгийн тооллоор 1 сард дундажаар 29,5 хоногтой. 1 жилийн хугацаанд хэд хоногтой болох вэ?

 • A. 354 хоног

 • B. 355 хоног

 • C. 365 хоног

 • D. 366 хоног

Оноо: 1

Арга ба билгийн тооллоор тоолоход хэд хоногийн зөрүү гарах вэ?

 • A. 10 хоног

 • B. 11 хоног

 • C. 12 хоног

 • D. 33 хоног

Оноо: 1

Илүү сартай жил тэргэл ба битүүний сар хэдэн удаа гарах вэ?

 • A. 1 удаа

 • B. 12 удаа

 • C. 13 удаа

 • D. 15 удаа

Оноо: 1

Аргын тооллоор 1 жил нь 12 сард хуваагддаг бол билгийн тооллоор хэдэн улиралд хуваадаг вэ?

 • A. 12 улиралд

 • B. 15 улиралд

 • C. 20 улиралд

 • D. 24 улиралд

Оноо: 1

Нарны хиртэлт аль тохиолдолд болох вэ?

 • A. Нар сар 2-ын дунд дэлхий ороход

 • B. Нар дэлхий 2-ын дунд сар ороход

 • C. Сар дэлхий 2-ын дунд нар ороход

 • D. Сар дэлхийг эргэж байх үед

Оноо: 1

Нэг хоногийн дотор далай, тэнгисийн усны татралт түрэлт хэдэн удаа болдог вэ?

 • A. Тус бүр 1 удаа

 • B. Тус бүр 2 удаа

 • C. Тус бүр 12 удаа

 • D. Тус бүр 24 удаа

Оноо: 1

Шинийн 15-ны өдөр сар ямар хэлбэртэй харагддаг вэ?

 • A. Шинэ

 • B. Алман

 • C. Тал

 • D. Тэргэл

Оноо: 1

Монголчууд 1 жилийн дотор 2 удаа шинэ оныг угтаж авдаг. Аргын тооллоор хэдэн сарын хэдний өдөр шинэ оныг угтаж авдаг вэ?

 • A. 1 сарын 1 өдөр

 • B. 12 сарын 25 өдөр

 • C. 2 сарын 16 өдөр

 • D. 12 сарын 31 өдөр

Оноо: 1

Хуурай газрын хувьд хүмүүс амьдрах тохиромжтой газрыг сонгоно уу

 • A. Антарктид

 • B. Гренланд

 • C. Өндөр уулын орой

 • D. Хуурай элсэн цөл

Оноо: 1

Австрали тивийн уугуул оршин суугчдыг .............гэнэ.

 • A. Индиан

 • B. Абориген

 • C. Эксимосчууд

 • D. Тундрыхан

Оноо: 1

Дэлхийд хүн амын тоогоор тэргүүлдэг тивийг сонгоно уу .

 • A. Ази

 • B. Америк

 • C. Африк

 • D. Австрали

Оноо: 1

Хүн амын нягтшил хамгийн ихтэй тивийг сонгоно уу

 • A. Европ тив

 • B. Ази тив

 • C. Африк тив

 • D. Америк тив

Оноо: 1

Дэлхийд хүн амын тоогоор тэргүүлэгч улсыг сонгоно уу

 • A. Америкийн нэгдсэн улс

 • B. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

 • C. Индонез улс

 • D. Энэтхэг улс

Оноо: 1

Хүн амын нягтшил хамгийн бага байдагтивийг сонгоно уу

 • A. Ази

 • B. Европ

 • C. Америк

 • D. Австрали

Оноо: 1

Хамгийн олон ястангууд аль аймагт амьдардаг вэ?

 • A. Ховд

 • B. Увс

 • C. Сүхбаатар

 • D. Хөвсгөл

Оноо: 1

Монгол үндэстэн боловч Түрэг хэлээр ярьдаг ястангууд аль аймагт оршдог вэ?

 • A. Баян- Өлгий

 • B. Дорнод

 • C. Увс

 • D. Хэнтий

Оноо: 1

Монгол үндэстний ихэнх хувийг ямар ястан эзэлдэг вэ?

 • A. Халх

 • B. Буриад

 • C. Казак

 • D. Үзэмчин

Оноо: 1

Увс аймагт амьдардаг ястангуудыг сонгоно уу

 • A. Барга, Буриад, Дархад, Өөлд

 • B. Өөлд, Захчин, Цаатан, Мянгад

 • C. Баяд, Дөрвөд, Хотон, Халх

 • D. Халх, Үзэмчин, Дарьганга, Казак

Оноо: 1

Хүн амын нягтшил ихтэй аймгуудыг сонгоно уу

 • A. Баян-Өлгий, Архангай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ

 • B. Орхон, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ

 • C. Хөвсгөл, Булган, Орхон, Баян-Өлгий

 • D. Архангай, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ

Нийт: 16693