• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хотуудыг дотор нь хүн амын тоо, эдийн засагт гүйцэтгэж буй үүргээс нь хамааруулан улсын ба аймгийн зэрэглэлд хамааруулдаг. Улсын зэрэглэлд хамаарах хотуудыгсонгоно уу

 • A. Дархан, Эрдэнэт, Зуунмод, Мандалговь

 • B. Улаангом, Цэцэрлэг, Даланзадгад, Сүхбаатар

 • C. Чингис, Ховд, Чойбалсан, Улиастай

 • D. Чойбалсан, Ховд, Өлгий, Баруун-Урт

Оноо: 1

Шилжилт хөдөлгөөн үүсэхэд НӨЛӨӨЛДӨГГҮЙхүчин зүйлийг сонгоно уу

 • A. Нийгэм, эдийн засгийн хөгжил

 • B. Хөдөлмөр эрхлэлт

 • C. Хүн амын амжиргааны түвшин

 • D. Нас, хүйсийн бүтэц

Оноо: 1

Хүн амын байршилд нөлөөлдөг хүчин зүйлд аль нь орохгүй вэ?

 • A. Зам тээвэр, харилцаа

 • B. Байгалийн нөхцөл боломж

 • C. Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс

 • D. Шилжилт хөдөлгөөн

Оноо: 1

Улаанбаатар хот нь хүн амын тоогоороо ямар ангилалд хамаарах вэ?

 • A. Том хот

 • B. Саятан хот

 • C. Дунд хот

 • D. Бага хот

Оноо: 1

Хотжилтын түвшин өндөр бүс нутгийг сонгоно уу

 • A. Хангайн бүс

 • B. Баруун бүс

 • C. Төвийн бүс

 • D. Улаанбаатарын бүс

Оноо: 1

Суурингийн хэлбэрээр хүн ам бөөгнөрөх нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтыг хүн амын ....................гэнэ.

 • A. Нягтшил

 • B. Байршил

 • C. Нутагшилт

 • D. Суурьшилт

Оноо: 1

Хүн амын тоог нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд харьцуулсан үзүүлэлтийг хүн амын ...............гэнэ.

 • A. Нягтшил

 • B. Байршил

 • C. Нутагшил

 • D. Суурьшилт

Оноо: 1

Хүн амын чанарын нэг чухал үзүүлэлт бол дундаж наслалт юм. Монгол улсын хүн амын дундаж наслалт 2015 оны байдлаар хэд вэ?

 • A. Эрэгтэй – 67 нас, эмэгтэй – 76 нас

 • B. Эрэгтэй – 76 нас, эмэгтэй – 67 нас

 • C. Эрэгтэй – 67 нас, эмэгтэй – 67 нас

 • D. Эрэгтэй – 80 нас, эмэгтэй – 60 нас

Оноо: 1

Монгол улсын хамгийн анхны хотын нэр аль нь вэ?

 • A. Улаанбаатар

 • B. Хархорин

 • C. Дархан

 • D. Орхон

Оноо: 1

Ази тивийн хамгийн өндөр уулын оргилын нэрийг сонгоно уу

 • A. Фужи

 • B. Хүйтэн

 • C. Аконгуа

 • D. Жомолунгма

Оноо: 1

Уулсын оргилуудаас хамгийн өндөр оргилын нэрийг сонгоно уу

 • A. Монблан

 • B. Маттехорю

 • C. Маккинли

 • D. Климанджаро

Оноо: 1

Өмнөд Aмерикийн эх газарт орших Андын нурууны ноён оргилын нэрийг сонгоно уу

 • A. Климанджаро

 • B. Маккинли

 • C. Аконкагуа

 • D. Эверест

Оноо: 1

Физик газарзүйн зурагт далайн түвшнээс доош орших талуудыг хар ногоон өнгөөр дүрсэлдэг. Ийм талыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Нам дор газар

 • B. Нам тал

 • C. Дундаж тал

 • D. Өндөрлөг тал

Оноо: 1

Дэлхийн хамгийн нам дор газар болох Сөнөсөн тэнгис аль тивд байдаг вэ?

 • A. Ази тив

 • B. Америк тив

 • C. Африк тив

 • D. Австрали тив

Оноо: 1

Дэлхий дээр 30 гаруй тектоникийн хавтан байдаг ба хамгийн том хавтангийн нэрийг сонгоно уу

 • A. Номхон далайн хавтан

 • B. Хойд америкийн хавтан

 • C. Өмнөд америкийн хавтан

 • D. Африкийн хавтан

Оноо: 1

Уулын бэлээс орой хүртэлх хэмжсэн өндрийг ..........гэнэ

 • A. Үнэмлэхүй өндөр

 • B. Харьцангуй өндөр

 • C. Дундаж өндөр

 • D. Огтлолын өндөр

Оноо: 1

Монгол Алтайн нурууны ноён оргилын нэрийг сонгоно уу

 • A. Хүйтэн

 • B. Ихбогд

 • C. Мөнх сарьдаг

 • D. Асралтхайрхан

Оноо: 1

Хөх Сэрхийн нуруу нь аль уулсын салбар вэ?

 • A. Монгол Алтайн нуруу

 • B. Говь- Алтайн нуруу

 • C. Хангайн нуруу

 • D. Хөвсгөлийн уулс

Оноо: 1

Хөвсгөлийн уулс Монгол орны аль хэсэгт оршдог вэ?

 • A. Нутгийн өмнөд хэсэгт

 • B. Нутгийн хойд хэсэгт

 • C. Нутгийн баруун хэсэгт

 • D. Нутгийн зүүн хэсэгт

Оноо: 1

Хоёр хаяалбарын хоорондох өндрийн зөрүүг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Үнэмлэхүй өндөр

 • B. Харьцангуй өндөр

 • C. Дундаж өндөр

 • D. Огтлолын өндөр

Нийт: 16693