• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Газрын гадаргын хэлбэрийг газарзүйн зурагт хаяалбар шугамын тусламжтайгаар дүрсэлдэг. Хаяалбар хоорондын зай ойрхон байвал гадаргын хэлбэр ямар байх вэ?

 • A. Эгц гадарга

 • B. Налуу гадарга

 • C. Гүдгэр гадарга

 • D. Хотгор гадарга

Оноо: 1

Тавантолгойн нүүрсний орд аль аймагт оршдог вэ?

 • A. Өмнөговь

 • B. Дорноговь

 • C. Дундговь

 • D. Говьсүмбэр

Оноо: 1

Монгол орны зүүн хэсгээр ихэвчлэн ямар нүүрс тархсан байдаг вэ?

 • A. Хүрэн нүүрс

 • B. Чулуун нүүрс

 • C. Хагас чулуун нүүрс

 • D. Коксжсон нүүрс

Оноо: 1

Тунамал гаралтай чулуулгийг сонгоно уу

 • A. Боржин чулуу

 • B. Гантиг

 • C. Шохойн чулуу

 • D. Талст занар

Оноо: 1

Стратегийн ач холбогдол бүхий нүүрсний орд газрыг сонгоно уу

 • A. Асгат

 • B. Бүрэнхаан

 • C. Шивээ- Овоо

 • D. Цагаансуварга

Оноо: 1

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд Оюутолгойн стратегийн ач холбогдол бүхий орд газар оршдог. Оюутолгойн ордоос ямар ашиг малтмал олборлодог вэ?

 • A. Нүүрс

 • B. Алт, зэс

 • C. Зэс, молибден

 • D. Мөнгө

Оноо: 1

Бэлчээрийн даацыг тооцохдоо малыг хонин толгойд шилжүүлэн тооцдог. 1 үхэрхэдэн хоньтой тэнцэх вэ?

 • A. 9 хонь

 • B. 7 хонь

 • C. 5 хонь

 • D. 3 хонь

Оноо: 1

Баялаг хангамжийн хувьд нөхөн сэргээгдэх байгалийн нөөцийг сонгоно уу

 • A. Нүүрс

 • B. Ургамал, амьтан

 • C. Дэлхийн дотоод дулаан

 • D. Нар, салхины эрчим хүч

Оноо: 1

Баян-Өлгий аймаг дахь Асгатын ордоос ямар ашигт малтмал олборлодог вэ?

 • A. Алт

 • B. Мөнгө

 • C. Төмөр

 • D. Уран

Оноо: 1

Цөмийн эрчим хүчний нөөцийг сонгоно уу

 • A. Нүүрс

 • B. Газрын тос

 • C. Уран

 • D. дэлхийн дотоод дулаан

Оноо: 1

Туйлын бүсийн голлох ургамлыг сонгоно уу

 • A. Шилмүүст мод

 • B. Хаг, хөвд

 • C. Өвслөг ургамал

 • D. Навчит мод

Оноо: 1

Туйлын бүсэд АМЬДАРДАГГҮЙамьтныг сонгоно уу

 • A. Цаа буга

 • B. Цагаан баавгай

 • C. Оцон шувуу

 • D. Буга

Оноо: 1

Хойд Америкт хээрийн бүсийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Пампа

 • B. Прерий

 • C. Саванн

 • D. Льенос

Оноо: 1

Африкийн саванны бүсэд АМЬДАРДАГГҮЙ амьтныг сонгоно уу

 • A. Зэрлэг гахай

 • B. Цагаан хирс

 • C. Гүрвэл

 • D. Цөөвөр чоно

Оноо: 1

Кенгру, имж зэрэг амьтад аль тивд амьдардаг вэ?

 • A. Ази

 • B. Америк

 • C. Австрали

 • D. Африк

Оноо: 1

Дэлхийн томоохон цөлүүд ихэвчлэн хаана оршдог вэ?

 • A. Экваторын шугам дагуу

 • B. Матар ба Мэлхийн замын дагуу

 • C. Туйлын цагаригийн дагуу

 • D. туйл орчимд

Оноо: 1

Намибын цөл аль тивд оршдог вэ?

 • A. Африк

 • B. Ази

 • C. Америк

 • D. Австрали

Оноо: 1

Монгол оронд үүсдэггүй байгалийн бүсийг сонгоно уу

 • A. Туйлын бүс

 • B. Ойт хээрийн бүс

 • C. Хээрийн бүс

 • D. Говь, цөлийн бүс

Оноо: 1

Өндрийн бүслүүр ялгардаггүй уулсыг сонгоно уу

 • A. Алтай

 • B. Хангай

 • C. Хэнтий

 • D. Хөвсгөл

Оноо: 1

Монгол орны өмнөд хэсгээр байгалийн ямар бүс тархсан байдаг вэ?

 • A. Туйлын бүс

 • B. Ойт хээрийн бүс

 • C. Хээрийн бүс

 • D. Говь, цөлийн бүс

Нийт: 16693