• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өргөргийн хувьд хамгийн урт шугамыг сонгоно уу

 • A. A-B

 • B. B-D

 • C. C-D

 • D. A-C

Оноо: 1

Монгол орны газарзүйн зургийг ихэвчлэн ямар тусгаг ашиглан зурдаг вэ?

 • A. Хөндлөн азимут

 • B. Туйлын азимут

 • C. Конус

 • D. Цилиндр

Оноо: 1

Энэтхэгийн далай хаана оршдог вэ?

 • A. Африк, Еврази, Австралийн эх газрын дунд

 • B. Африк, Еврази, Хойд Америкийн эх газрын дунд

 • C. Австрали, Еврази, Өмнөд Америкийн эх газрын дунд

 • D. Австрали, Африк, Өмнөд Америкийн эх газрын дунд

Оноо: 1

Африк тивд оршдог цөлийг сонгоно уу

 • A. Атакам

 • B. Их элсэн цөл

 • C. Намиб

 • D. Такламакан

Оноо: 1

Эдийн засгийн төвийн бүс хамрагдах Зуунмод, Чойр хотууд нь аль аймгуудын төв вэ?

 • A. Төв, Орхон

 • B. Төв, Говьсүмбэр

 • C. Дархан-Уул, Төв

 • D. Дархан –Уул, Орхон

Оноо: 1

Дэлхийн өмнөд хагасын орнуудад зуны улирал болж хойд хагасын орнуудад ямар улирал болох вэ?

 • A. Өвөл

 • B. Хавар

 • C. Зун

 • D. Намар

Оноо: 1

Монгол орны төв цэг болох Өвөрхөшөөтийн булаг ямар аймгийн нутагт оршдог вэ?

 • A. Баянхонгор

 • B. Булган

 • C. Өвөрхангай

 • D. Архангай

Оноо: 1

Дэлхий тэнхлэгээ 75 градуссзамыг туулан эргэсэн бол хэдэн цаг зарцуулсан вэ?

 • A. 5 цаг

 • B. 6 цаг

 • C. 7 цаг

 • D. 8 цаг

Оноо: 1

1:200000 масштаб бүхий газарзүйн зурагт 40км урттай гол ямар хэмжээтэй дүрслэх вэ?

 • A. 20см

 • B. 20км

 • C. 40см

 • D. 40км

Оноо: 1

Зурагт Завхан аймгийг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

БНХАУ-тай хиллэдэг хилийн боомтыг сонгоно уу

 • A. Шивээ хүрэн-Сэхээ

 • B. Алтанбулаг-Хиагт

 • C. Ханх-Монды

 • D. Зэлтэр-Жилтура

Оноо: 1

Монгол орноор ..................................төмөр зам дайран өнгөрдөг.

 • A. Ази-Африкийг холбосон

 • B. Ази –Европыг холбосон

 • C. Ази-Америкийг холбосон

 • D. Ази – Австралийг холбосон

Оноо: 1

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнд нөлөөлөх байгалийн хүчин зүйлсийг сонгоно уу

 • A. Ажлын байрны олдоц их

 • B. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ сайн

 • C. Цалин хөлс бага

 • D. Аюулгүй орчин

Оноо: 1

Хотыг дотор нь хүн амын тоо, эдийн засагт гүйцэтгэж буй үүргээс нь хамааруулан улсын ба хотын зэрэглэлд ангилдаг. Улсын зэрэглэлд хамаарах аймгуудыг сонгоно уу

 • A. Дархан, Эрдэнэт, Хархорин, Зуунмод

 • B. Дархан, Эрдэнэт, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр

 • C. Дархан, Эрдэнэт, Улаанбаатар, Чойр

 • D. Дархан, Эрдэнэт, Чингис, Улаангом

Оноо: 1

Дэлхийн хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зурагзүйн дүрслэлийн ямар арга ашиглан дүрсэлсэн вэ?

 • A. Ареалын арга

 • B. Хөдөлгөөнт шугамын арга

 • C. Цэгийн арга

 • D. Картограммын арга

Оноо: 1

Ажиллагсдын тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулахыг ...................гэнэ.

 • A. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам

 • B. Ажиллагсад

 • C. Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

 • D. Ажилгүйдэл

Оноо: 1

Монгол улсын газар нутгийн талбайн хэмжээ 1,5 сая км2, хүн амын тоо 3,2 сая бол хүн амын дундаж нягтшил хэд вэ?

 • A. 1,7 хүн/км2

 • B. 2,1 хүн/км2

 • C. 4,7 хүн/км2

 • D. 4,8 хүн/км2

Оноо: 1

Байгаль дахь усны эргэлт явагдах гол хүчин зүйлсийг сонгоно уу

 • A. Газрын гадарга, хөрс

 • B. Уур амьсгал, дэлхийн дотоод дулаан

 • C. Нарны энерги, хүндийн хүч

 • D. Нарны энерги, ууршилт

Оноо: 1

МУ-ын томоохон үйлдвэрүүд болох Оюутолгой, Тавантолгойн үйлдвэр нь үйлдвэрлэлийн үйл явцын ямар хэв шинжид хамаарах вэ?

 • A. Анхдагч

 • B. Хоёрдогч

 • C. Гуравдагч

 • D. Дөрөвдөгч

Оноо: 1

Түүхий эдийг олборлож, боловсруулан бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үйлдвэр нь үйлдвэрлэлийн үйл явцын ямар хэв шинжид хамаарах вэ?

 • A. Анхдагч

 • B. Хоёрдогч

 • C. Гуравдагч

 • D. Дөрөвдөгч

Нийт: 16693