• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Бат, Болд хоёулаа 10000 төгрөгтэй. Батын худалдан авсан зүйл 8900т үнэтэй байсан ба Болдын авахыг хүссэн зүйл 12000т үнэтэй байв. Болдын авахыг хүссэн зүйл түүний хувьд юу байсан вэ?

 • A. Эрэлт

 • B. Нийлүүлэлт

 • C. Хэрэгцээ

 • D. Хомсдол

Оноо: 1

Улаанбаатар хотын дулааны цахилгаан станцуудын гол түүхий эдийг нэрлэнэ үү

 • A. Нүүрс

 • B. Газрын тос

 • C. Сэргээгдэх эрчим хүч

 • D. Дэлхийн дотоод дулаан

Оноо: 1

Дөргөний усан цахилгаан станц аль аймагт оршдог вэ?

 • A. Говь-Алтай

 • B. Ховд

 • C. Завхан

 • D. Булган

Оноо: 1

ОХУ-ын Красноярскийн эрчим хүчний системээс эрчим хүчээ хангадаг аймгуудыг сонгоно уу

 • A. Увс, Ховд, Говь-Алтай

 • B. Увс, Баян-Өлгий, Ховд

 • C. Увс, Завхан, Говь-Алтай

 • D. Увс, Завхан, Ховд

Оноо: 1

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл явуулахад шаардагдах анхдагч хүчин зүйлийг сонгоно уу

 • A. Техник технологи

 • B. Дэд бүтэц

 • C. Байгалийн нөхцөл

 • D. Байгалийн нөөц

Оноо: 1

Монгол хонины ноосны чанарыг сайжруулах зорилгоор эрлийзжүүлэн гаргаж авсан үүлдрийн сонгоно уу

 • A. Орхон, Ерөө, Хангай

 • B. Уулын бор, Өнжүүл

 • C. Сэлэнгэ, талын улаан

 • D. Гал шар, Тэсийн гол

Оноо: 1

Бэлчээрийн даацыг тооцохдоо нийт мал сүргийг хонин толгойд шилжүүлж гаргадаг. 1 тэмээ хичнээн хоньтой тэнцдэг вэ?

 • A. 5 хонь

 • B. 7 хонь

 • C. 9 хонь

 • D. 11 хонь

Оноо: 1

Хөдөө аж ахуй нь орц, үйл явц, гарц гэсэн үйлдвэрлэлийн хэв шинжтэй бөгөөд байгалийн орцод хамаарахгүй хүчин зүйлийг сонгоно уу

 • A. Бордоо

 • B. Хөрс

 • C. Уур амьсгал

 • D. Усны нөөц

Оноо: 1

Дараах хотуудыг баруунаас нь зүүн тийш орших дарааллаар нь зөв бичсэн хувилбарыг сонгоорой.

1. Ховд ,2.Чойр, 3.Баруун-Урт, 4.Чингис

 • A. 3-1-2-4

 • B. 3-2-4-1

 • C. 1-3-4-3

 • D. 1-2-4-3

Оноо: 1

Дараах аймгуудаас төвийн бүсийн аймгийг сонгоно уу

 • A. Увс

 • B. Баянхонгор

 • C. Дундговь

 • D. Хэнтий

Оноо: 1

1:22000000 –ын тоон масштабыг нэрлэсэн масштаб болгон бичсэн зөв хувилбарыг сонгоно уу

 • A. 1см-т 22 км

 • B. 1см-т 220 км

 • C. 1см-т 2200км

 • D. 1 см-т 22000 км

Оноо: 1

Эдийн засгийн төвийн бүсэд хамрагдах том талбайтай аймгийг сонгоно уу

 • A. Өмнөговь

 • B. Төв

 • C. Дорноговь

 • D. Сэлэнгэ

Оноо: 1

Монгол орны баруун захын цэг болох Мааньт уул аль аймгийн нутагт оршдог вэ?

 • A. Баян-Өлгий

 • B. Увс

 • C. Ховд

 • D. Говь-Алтай

Оноо: 1

Монгол улсын ДНБ-ий 5-аас дээш хувийг үйлдвэрлэж байгаа болон үйлдвэрлэх боломжтой ордуудыг стратегийн орд гэнэ. Дараах ордуудаас стратегийн ордод хамаарахгүй орд газар аль нь вэ?

 • A. Оюутолгой

 • B. Тавантолгой

 • C. Хар тарвагатай

 • D. Бүрэнхаан

Оноо: 1

Монгол орны хамгийн том талбайтай нуурыг нэрлэнэ үү

 • A. Хөвсгөл

 • B. Увс

 • C. Хяргас

 • D. Буйр

Оноо: 1

Дорнод аймагт орших томоохон нуурыг сонгоно уу

 • A. Буйр

 • B. Хяргас

 • C. Хар нуур

 • D. Тэрхийн цагаан нуур

Оноо: 1

Сарны хэлбэрүүдийг арвидах дарааллаар нь зөв дугаарласныг сонгоно уу

 • A. 3-2-1-4-5-6

 • B. 3-1-5-6-2-4

 • C. 3-2-1-6-5-4

 • D. 3-2-1-4-6-5

Оноо: 1

5 дугаар байрлалд харагдах сарны хэлбэрийг сонгоно уу

 • A. Битүүн

 • B. Тал сар

 • C. Алман сар

 • D. Тэргэл сар

Оноо: 1

Синоптик зурагт агаарын температур хэдэн хэмийг зааж байна вэ?

 • A. 6

 • B. 10

 • C. 12

 • D. 17

Оноо: 1

Синоптик зурагт тэнгэр ямар байгааг тодорхойлсон вэ?

 • A. Бүрхэг

 • B. Солигдмол үүлтэй

 • C. Цэлмэг

 • D. Хур тунадастай

Нийт: 16693