• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Алтайн нурууны ноён оргилын нэрийг сонгоно уу

 • A. Отгонтэнгэр

 • B. Асралтхайрхан

 • C. Хүйтэн

 • D. Мөнхсарьдаг

Оноо: 1

Уулсын оргилыг өндрөөс нь намруу зөв дарааллуулсныг сонгоорой .

1. Хүйтэн, 2. Мөнхсарьдаг, 3.Отгонтэнгэр, 4.Асралтхайрхан

 • A. 1-2-3-4

 • B. 1-3-2-4

 • C. 1-4-2-3

 • D. 1-2-4-3

Оноо: 1

1-ийн тоогоор уулсын ямар тогтолцоог тэмдэглэсэн вэ?

 • A. Алтай нуруу

 • B. Хангайн нуруу

 • C. Хөвсгөлийн уулс

 • D. Хэнтий

Оноо: 1

Хангайн нурууны оргил Отгонтэнгэр уул аль аймгийн нутагт оршдог вэ?

 • A. Увс

 • B. Говь-Алтай

 • C. Завхан

 • D. Ховд

Оноо: 1

Экваторын шугам дээр байрлах Килиманжаро уулын орой үргэлж мөнх цастай байдгийн шалтгааныг сонгоно уу

 • A. Өндөрлүүгээ агаарын температур нэмэгддэг учраас

 • B. Өндөрлүүгээ агаарын температур буурдаг учраас

 • C. Агаарын температур газрын гадаргаас хамаарч өөрчлөгдөхгүй учраас

 • D. Хүйтэн агаар хүнд учраас

Оноо: 1

Монгол орны гол мөрнүүдийг гурван ай савд хуваадаг ба 3-ын тоогоор тэмдэглэсэн ай савыг нэрлэнэ үү

 • A. Төв Азийн гадагш урсгалгүй ай сав

 • B. Хойд мөсөн далайн ай сав

 • C. Энэтхэгийн далайн ай сав

 • D. Номхон далайн ай сав

Оноо: 1

Хойд мөсөн далайн ай савд багтах голыг сонгоно уу

 • A. Сэлэнгэ

 • B. Халх

 • C. Улз

 • D. Тэс

Оноо: 1

Номхон далайн ай савд багтах хамгийн том нуурыг сонгоно уу

 • A. Хөвсгөл

 • B. Увс

 • C. Буйр

 • D. Хяргас

Оноо: 1

Зөв тохируулна уу 1. Хамгийн урт мөрөн a. Улаанцутгалан 2. Хамгийн том талбайтай нуур b. Орхон 3. Хамгийн том хүрхрээ c. Сэлэнгэ 4. Хамгийн их устай гол d. Увс

 • A. 1a, 2b, 3b, 4c

 • B. 1b, 2d, 3a, 4b

 • C. 1b, 2a, 3d, 4c

 • D. 1d, 2b, 3a, 4c

Оноо: 1

А гол 3800м-ийн өндрөөс эх авч 210 км урсаад 650м өндөрт орших нуурт цутгадаг бол голын уналыг тооцоолно уу

 • A. 4450м

 • B. 3150м

 • C. 2940м

 • D. 1640м

Оноо: 1

Тунадас газрын гадарга дээр ба үүлнээс гэсэн 2 янзаар үүсэх ба газрын гадарга дээр үүсдэг тунадасны хэлбэрийг сонгоно уу

 • A. Цас

 • B. Бороо

 • C. Шүүдэр

 • D. Мөндөр

Оноо: 1

Говь цөлийн бүс монгол орны аль хэсгээр оршдог вэ?

 • A. Өмнөд хэсгээр

 • B. Хойд хэсгээр

 • C. Зүүн хэсгээр

 • D. Баруун хойд хэсгээр

Оноо: 1

Голын эхийг нэрлэнэ үү

 • A. Нуур

 • B. Тэнгис

 • C. Цутгал голууд

 • D. Үндсэн гол

Оноо: 1

Дүрс зургийг ажиглаад эх газрыг нэрлэнэ үү

 • A. Хойд Америк

 • B. Өмнөд Америк

 • C. Африк

 • D. Австрали

Оноо: 1

С цэгийн үнэмлэхүй өндөр хэд вэ?

 • A. 400м

 • B. 300м

 • C. 200м

 • D. 100м

Оноо: 1

В цэгийн харьцангуй өндрийг олно уу?

 • A. 400м

 • B. 300м

 • C. 200м

 • D. 100м

Оноо: 1

А цэгээр гадаргын ямар өндрийг илэрхийлсэн вэ?

 • A. Далайн түвшний өндөр

 • B. Харьцангуй өндөр

 • C. Дундаж өндөр

 • D. Үнэмлэхүй өндөр

Оноо: 1

Огтлолын өндөр хэд вэ?

 • A. 50м

 • B. 100м

 • C. 150м

 • D. 200м

Оноо: 1

Хаяалбар зургийг ажиглан гадаргын хэлбэрийг сонгоно уу

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Нэр томьёог тодорхойлолттой нь зөв харгалзуулна уу .

1. Шельф А. Эх газар ба далай хоёрын хиллэх хаяа нутгийн 200М хүртэлх гүн хэсэг

2. Арал В. Эргэн тойрон усаар хүрээлэгдсэн их хэмжээний хуурай газар

3. Эх газар С. Далайгаас эх газарлуу түрж орсон усан гадарга

4. Булан D. Эх газруудыг хооронд нь тусгаарлах усан суваг

5. Хоолой E. Эргэн тойрон усаар хүрээлэгдэх бага хэмжээний хуурай газар

 • A. 1A, 2E, 3B, 4C, 5D

 • B. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E

 • C. 1A, 2B, 3D, 4E, 5C

 • D. 1A, 2D, 3C, 4B, 5E

Нийт: 16693