• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Жилд 9см-ээр холдон салж буй хоёр хавтан 15 сая жилийн дараа хоорондын зай нь хэд болохыг тооцоолно уу ?

 • A. 1350см

 • B. 1350м

 • C. 1350км

 • D. 13500км

Оноо: 1

Дэлхийн өндөрлөг уулс болох Гималай, Кордильер, Андын нуруу ямар гарал үүсэлтэй вэ?

 • A. Атираат уулс

 • B. Зөрөгт уул

 • C. Галт уул

 • D. Хүнхэр уул

Оноо: 1

Сарны фазын зургийг зөв дугаарласныг сонгоно уу?

 • A. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 • B. 1, 3, 5, 2, 4, 6

 • C. 3, 5, 6, 1, 4, 2

 • D. 3, 2, 4, 1, 5, 6

Оноо: 1

Шинийн 15-ны сарыг хэдийн тоогоор дугаарласан байна вэ?

 • A. 1

 • B. 3

 • C. 4

 • D. 5

Оноо: 1

Байгалийн нөөц, түүхий эд нь аж үйлдвэрийн байршилд ямар нөлөөтэй болохыг тодорхойлно уу

 • A. Шийдвэрлэх нөлөөтэй

 • B. Ихээхэн нөлөөтэй

 • C. Багавтар нөлөөтэй

 • D. Маш бага нөлөөтэй

Оноо: 1

Мэдээлэл, харилцаа холбоо, санхүүгийн үйлчилгээ, судалгаа шинжилгээ, бизнес, хуулийн зөвлөгөө нь үйлдвэрлэлийн салбарын ямар ангилалд хамаарах вэ?

 • A. Анхдагч

 • B. Хоёрдогч

 • C. Гуравдагч

 • D. Дөрөвдөгч

Оноо: 1

Хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн байршилд шийдвэрлэх нөлөөтэй хүчин зүйлсийг сонгоно уу?

 • A. Байгалийн нөөц, түүхий эд

 • B. Байгалийн нөхцөл

 • C. Хөдөлмөрийн нөөц

 • D. Дэд бүтэц

Оноо: 1

Зуны хэт халуун үед өндөр уулнаас эх авсан голууд үерлэдэг ба эдгээр голууд Монгол орны аль хэсгээр оршдог вэ?

 • A. Баруун хэсэгт

 • B. Зүүн хэсэгт

 • C. Өмнөд хэсэгт

 • D. Бүх нутгаар

Оноо: 1

Уур амьсгалын диаграммыг ажиглан ямар газар болохыг сонгоно уу

 • A. Экватор орчмоор

 • B. Матар, мэлхийн зам орчмоор

 • C. Дундад өргөрөг орчмоор

 • D. Туйл орчмоор

Оноо: 1

А цэгийн солбицлыг зөв тодорхойлсныг сонгоно уу

 • A. ХӨ200, У00

 • B. ХӨ00, У200

 • C. ХӨ200, У200

 • D. ХӨ100, ЗУ100

Оноо: 1

Зурагт мэлхийн замыг хэрхэн тэмдэглэсэн байна вэ?

 • A. ХӨ23,5

 • B. ӨӨ23,5

 • C. ХӨ66,5

 • D. ӨӨ66,5

Оноо: 1

Дэлхийн эргэлтийн хурдыг 2 янзаар тооцдог ба өнцөг хурд нь бүх газарт ижилхэн байдаг бол шугаман хурд ямар байдаг вэ?

 • A. Экватороос туйлруугаа шугаман хурд нэмэгдэнэ.

 • B. Экватороос туйлруу шугаман хурд багасна.

 • C. Экватор туйлд шугаман хурд ижил байна.

 • D. Экваторт шугаман хурд хамгийн бага байна.

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад энэ үед ямар фронт үүсэж, цаг агаар хэрхэн өөрчлөгдөхийг сонгоно уу?

 • A. Хүйтэн фронт үүсэж, цаг агаар хүйтэрч, аадар бороо орно.

 • B. Дулаан фронт үүсэж, цаг агаар дулаарч, шиврээ бороо орно.

 • C. Дулаан фронт үүсэж, цаг агаар тогтвортой, дулаарна.

 • D. Хүйтэн фронт үүсэж, цаг агаар тогтвортой, хүчтэй салхи салхилна.

Оноо: 1

Далайн түвшинд агаарын хэм 100С байх үед В цэгт агаарын хэм хэд байх вэ?

 • A. 8,20С

 • B. 11,80С

 • C. 200С

 • D. 220С

Оноо: 1

А, В, С цэгүүдийн алинд нь агаарын даралт хамгийн их байх вэ?

 • A. С цэгт

 • B. А цэгт

 • C. В цэгт

 • D. А, В, С цэгүүдэд агаарын даралт адил байна.

Оноо: 1

Хойд ба өмнөд туйлын цагаригт нар мандахгүй байх хоногийн тоо хэд байх вэ?

 • A. 1 хоног

 • B. 1 сар

 • C. 3 сар

 • D. 6 сар

Оноо: 1

Энэ тохиолдолд сар ямар харагдах вэ?

 • A. Алман сар

 • B. Хавирган сар

 • C. Битүүний сар

 • D. Тэргэл сар

Оноо: 1

Энэ тохиолдолд сар ямар хэлбэртэй харагдах вэ?

 • A. Алман сар

 • B. Хавирган сар

 • C. Битүүний сар

 • D. Тэргэл сар

Оноо: 1

Монгол орны томоохон нуурууд болох Увс, Хяргас, Хөвсгөл, Хяргас нуурын хонхорууд ямар үүсэлтэй вэ?

 • A. Тектоникийн гаралтай

 • B. Мөстлөг, мөсөн голын гаралтай

 • C. Цөмрөлийн гаралтай

 • D. Салхин гаралтай

Оноо: 1

Хүн ам байнга оршин суух БОЛОМЖГҮЙ газруудыг сонгоно уу?

 • A. Гренланд арал, Антарктидийн эх газар, Сахарын цөл

 • B. Амазонкийн сав газар, Гималайн нуруу, Арабын хойг

 • C. Мадагаскар арал, Викторийн цөл, Намибын цөл

 • D. Энэтхэгийн хойг, Канадын олтриг, Шинэ Зеландын арал

Нийт: 16693