• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн байршилд шийдвэрлэх нөлөөтэй хүчин зүйлийг сонгоно уу

 • A. Хөрөнгө мөнгө

 • B. Байгалийн нөхцөл ( уур амьсгал, хөрс, нарны энерги, газар)

 • C. Техник технологи

 • D. Бордоо

Оноо: 1

Техникийн ургамлын төрлүүдийг сонгоно уу?

 • A. Цай, кофе, какао, каучук

 • B. Улаан буудай, хөх тариа, цагаан будаа

 • C. Төмс, хүнсний ногоо

 • D. Жимс жимсгэнэ

Оноо: 1

“Нийгэм” хэмээх ойлголтыг аль нь зөв илэрхийлж байна вэ?

 • A. Нийгэм бол хүмүүсийн харилцан үйлдлийн үндэс юм.

 • B. Амьтдын оршин тогтнох үндэс нь нийгэм юм.

 • C. Нийгэм бол амьтан бүрийн харилцааны үндэс юм.

 • D. Нийгэм оршин тогтноход хүмүүсийн харилцаа хамааралгүй юм.

Оноо: 1

Зөрчилдөөнтэй байдалд тодорхой асуудал дээр өөрийн итгэл үнэмшил, байр сууринаасаа ухрах, татгалзах замаар асуудалд хандах нь зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх аль хандлагад хамаарах вэ?

 • A. Буулт хийх

 • B. Зайлсхийх

 • C. Хамтран ажиллах

 • D. Сөргөлдөх

Оноо: 1

Зөрчилдөөний эерэг талыг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Бүтээмж гаргахад саад болно.

 • B. Харилцан адилгүй байр суурийг илээр илэрхийлэх боломж олгоно.

 • C. Нийтлэг сонирхлыг орхигдуулна.

 • D. Цаг их зарцуулна.

Оноо: 1

Өөдрөг хандлага төсөөллийг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Өнөөдөр бүтэлгүй өдөр болно.

 • B. Би үнэхээр азгүй юм.

 • C. Өнөөдөр чадаагүй ч дараагийн удаа чадах болно.

 • D. Би үүнийг хийж чадахгүй юм байна.

Оноо: 1

Гутранги хандлага, төсөөлөлийг аль илэрхийлж байна вэ?

 • A. Өнөөдөр чадаагүй ч дараагийн удаа чадах болно.

 • B. Би ч зарим үед гялалзаж өгдөг дөө.

 • C. Би үнэхээр азгүй юм байна.

 • D. За яахав түр зуурын азгүйтэл гарлаа.

Оноо: 1

Аман бус харилцаанд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Мэдээллийг дохио зангаагаар илэрхийлэх

 • B. Мэдээллийг нүүрний хувирлаар илэрхийлэх

 • C. Мэдээллийг биеийн хэлээр илэрхийлэх

 • D. Мэдээллийг үгээр илэрхийлэх

Оноо: 1

Аман харилцааны давуу талыг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Цаг хугацаа их зарцуулдаг.

 • B. Илүү ойр дотно харилцаа үүсгэдэг.

 • C. Мэдээлэл тодорхой бусүед эргэлзээ үүсгэдэг.

 • D. Үр дүнтэй сонсох чадвар, дадал хэрэгтэй.

Оноо: 1

Биеийн хэлний сул талыг аль илэрхийлж байна вэ?

 • A. Хэлний бэрхшээлийг даван туулах боломжтой.

 • B. Дохио зангааг янз бүрээр ойлгож болно.

 • C. Амаар илэрхийлсэн мэдээллийг дэмждэг.

 • D. Аман харилцаанаас илүү баталгаатай.

Оноо: 1

Аман харилцааны сул тал аль нь вэ?

 • A. Цаг хугацаа их зарцуулдаг.

 • B. Ойр дотно харилцаа үүсгэдэг.

 • C. Дуу хоолойны өнгө нь утга илэрхийлнэ.

 • D. Хариу үйлдэл нь уян хатан байдаг.

Оноо: 1

Бичгийн харилцааны давуу тал аль нь вэ?

 • A. Мэдээлэл хадгалагдан үлддэг.

 • B. Бэлтгэхэд цаг хугацаа шаарддаг.

 • C. Эргэх холбоо нь удаан.

 • D. Цаг их зарцуулна.

Оноо: 1

Үгэн харилцааны жишээг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Толгой сэгсэрч татгалзаж байгаагаа илэрхийлэх

 • B. Гар барихаас татгалзаж дургүйцлээ илэрхийлэх

 • C. Дургүй байгаагаа мэдэгдэн хялайж харах

 • D. "Үгүй" гэсэн бичигт хуудас барьж тэмцлээ илэрхийлэх

Оноо: 1

Аман бус харилцааны жишээ аль нь вэ?

 • A. Хүндэтгэлээ илэрхийлж мэхийн ёслох

 • B. Үнэнийг зөвшөөрч тийм гэж хэлэх

 • C. Татгалзаж байгаагаа илэрхийлэн үгүй гэж хэлэх

 • D.  Асуултад мэдэхгүй гэж хариулах

Оноо: 1

 • A. A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Стрессийг даван туулах аргад аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Сайтар унтаж амрах

 • B. Биеийн тамираар хичээллэх

 • C. Цагийг хөгжилтэй өнгөрөөх

 • D. Дургүй зүйлээ хийх

Оноо: 1

Стресс үүсгэдэг хүчин зүйлсийг дурдахдаа илүүц зүйл өгүүлсэн бол аль нь вэ?

 • A. Ажилгүйдэл

 • B. Шинэ сургуульд шилжин орох

 • C. Ядуурал

 • D. Гэр бүлийн баяр баясгалан

Оноо: 1

Амьдралд гарсан гэнэтийн өөрчлөлт нь стресс үүсгэгч үндсэн хүчин зүйлсийн нэг юм. Үүнд хамаарах жишээ аль нь вэ?

 • A. “А” ажлаасаа халагдаж сэтгэл санаагаар унав.

 • B. “Х” Аав ээжтэйгээ байнга маргалдаж санал зөрөлдөх болсон.

 • C. “Г” ажилдаа ирэхдээ замын түгжрэлээс болж 2 цаг явдаг ба энэ нь маш төвөгтэй байдаг.

 • D. Д-ийнх амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доош орлоготой тул түүнд маш хэцүү байдаг.

Оноо: 1

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Зөрчилдөөн үүсэхэд түүнээс зайлсхийх аргын онцлогийг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Зөрчилдөөний гадуур үлдэх, хэлэлцэн зөвшилцөхийг үл ойшоох

 • B. Зөрчилдөхгүйг хичээж найр тавих, буулт хийх

 • C. Зөрчилдөөнийг даамжруулах, хурцатгах

 • D. Зөрчилдөөнийг дэвэргэх, давуу тал олж ноёрхох

Нийт: 16693