• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

”Соёл” хэмээх агуулгын хүрээнд аль нь хамаарах вэ?

 • A. Эрэлт

 • B. Бэлгэ тэмдэг

 • C. Улс төрийн нам

 • D. Ажилгүйдэл

Оноо: 1

Албан хэм хэмжээнд аль нь хамаарах вэ?

 • A. Тогтоол

 • B. Ёс заншил

 • C. Ёс суртахуун

 • D. Уламжлал

Оноо: 1

Албан бус хэм хэмжээнд аль нь хамаарах вэ?

 • A. Хууль

 • B. Тушаал

 • C. Захирамж

 • D. Ёс заншил

Оноо: 1

Дараах бодомжийн аль нь худал вэ?

 • A. Соёл хойч үед өвлөгддөг зүйл

 • B. Соёл бол хөгждөггүй тогтвортой зүйл.

 • C. Соёл нь хүний үйл ажиллагааны үр дүн.

 • D. Соёлыг оюуны ба материаллаг гэж ангилдаг.

Оноо: 1

Аль нь албан бус хэм хэмжээ вэ?

 • A. Сургуулийн дүрэм журмыг биелүүлэх

 • B. Зөв боловсон ярих

 • C. Замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлах

 • D. Засаг даргын захирамжийг биелүүлэх

Оноо: 1

Аль нь албан хэм хэмжээ биш вэ?

 • A. Засгийн газрын тогтоол гарав.

 • B. Сургуулийн захирлын тушаалыг хэрэгжүүлэв

 • C. УИХ хууль батлав.

 • D. Аав ахмад настай хүнийг хүндлэхийг сургав.

Оноо: 1

Соёлын хожимдлын жишээ аль нь вэ?

 • A. Уул овоогоо тахих

 • B. Байгал орчныг бохирдуулах

 • C. Нутаг усаа хайрлан хамгаалах

 • D. Ёс заншлаа сахих

Оноо: 1

Соёлын хожимдлын жишээг дурдахдаа илүүц зүйл өгүүлсэн бол аль нь вэ?

 • A. Байгаль орчинтой зүй бусаар харьцах

 • B. Шударга бус байдал гаргах

 • C. Хүмүүстэй зүй зохистой харилцах

 • D. Авилга хээл хахууль авах

Оноо: 1

Соёлын нэвчилтийн жишээнд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Төрсөн өдрийн баяр

 • B. Шинэ жилийн баяр

 • C. Эрийн гурван наадам

 • D. Буддын шашин

Оноо: 1

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Аман зохиолын төрөлд аль нь хамаарах вэ?

 • A. Домог

 • B. ШУ-ны нээлт

 • C. Археологийн дурсгал

 • D. Музейн үзмэр

Оноо: 1

Германы эрдэмтэн Амель “Монголд нэг .............. хүн нас барах нэг номын сан устаж байгаатай адил” гэж хэлсэн байдаг. Орхигдсон үгийг нөхнө үү.

 • A. Залуу хүн

 • B. Эрэгтэй хүн

 • C. Эмэгтэй хүн

 • D. Настай хүн

Оноо: 1

Соёлын өвийн бүрэлдэхүүн хэсэг хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн заншил, зан үйлүүд, дүрслэх болон илэрхийлэх урлаг зэргийг ерөнхийд нь юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Соёлын биет өв

 • B. Соёлын биет бус өв

 • C. Соёлын материаллаг өв

 • D. Соёлын энгийн өв

Оноо: 1

Соёлын өв болон түүний хэлбэрийг зөв холбоосыг олно уу?

 • А Соёл-Соёлын өв-ажилгүйдэл

 • В Соёлын өв-Биет бус өв-хиргисүүр

 • С Соёлын өв-Биет өв-хөшөө

 • D Соёлын өв-Биет өв-ёс заншил

   

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс буруу бодомжийг сонгоно уу.

 • A. Ёс заншил нь тухайн ард түмэнтэй үүссэн.

 • B. Ёс заншил нь залуу үеийг хүмүүжүүлэхэд чухал үүрэгтэй.

 • C. Ёс заншил өмнөх үеийн ололт амжилтад тулгуурладаг.

 • D. Ёс заншлыг залуу үе бүтээдэг.

Оноо: 1

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс буруу хамаарлыг олно уу.

 • А Урлаг -Хүний бүтээсэн зүйлсийн ур хийц, загвар- Барилгын загвар

 • В Урлаг -Хүн ямар нэг ур чадварыг төгс эзэмшсэн байдал- Алтан гартай эмч

 • С Урлаг -Бодит байдлыг уран сайхны аргаар дүрслэх хэлбэр -Уран зохиол

 • D Соёл- Соёлын өв -Стресс

Оноо: 1

Соёлын өөрчлөлтийн талаарх ойлголтыг хамаарах өгөгдөлтэй нь тохируулна уу.

1. Шинэ бүтээл A. Буддын шашны дэлгэрэлт

2. Соёлуудын харилцан нөлөөлөл нэвчилт Б. Цаг уурын өөрчлөлт

3. Байгаль орчны нөлөөлөл B. Телефон утсыг нээв.

 • А. 1В 2А 3Б

 • В. 1А 2В 3Б

 • C. 1Б 2А 3В

 • D. 1Б 2В 3А

Оноо: 1

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Соёлын нэвчилтийн жишээг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Цагаан сар

 • B. Шинэ жилийн баяр

 • C. Сэвлэг үргээх ёс

 • D. Уул овоо тахих ёс

Нийт: 16693