• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Хүлэмжийн хий нь дэлхий дээр нарны цацраг тусаагүй үед дэлхийг хурдан хөрөхөөс сэргийлдэг. Хүлэмжийн хийг нүүрсхүчлийн хий, метан, азотын (I) оксидууд бүрдүүлдэг.Үйлдвэрээс ялгарч байгаа нүүрсхүчлийн хийн ихэнх хэсгийг (50%) ногоон ургамал нарны гэрлийн нөлөөгөөр шингээх ба түүний эсрэг нүүрсхүчлийн хий ялгаруулах урвал амьд организмд явагддаг.

a. Ногоон ургамалд явагдах урвалыг нэрлэнэ үү.

…………………………………………………….

b. Энэ урвал экзотерм ба эндотерм үзэгдлийн аль нь вэ?

…………………………………………………….

c. Дэлхийн дулаарал ямар сөрөг үр дагавартай вэ?

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 4

Автомашины хөдөлгүүрт түлшний дутуу шаталтаар нүүрстөрөгчийн моноксид, азотын моноксид үүсдэг. Хөдөлгүүрээс гарсан хортой хийг каталитик хувиргагч хоргүйжүүлдэг.

Дезиль түлш болох октаны дутуу шаталтаар нүүрстөрөгчийн моноксид үүсдэг бол урвалыг гүйцээж бичиж, тэнцүүлнэ үү

1. C8H18 + O2 → . . . + H2O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Октаны байгуулалтын холбоосон томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Каталитик хувиргагч ямар хийг хоргүйжүүлэх вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Энэ хортой хий агаарын бохирдолд хэрхэн нөлөөлдөг шалтгааныг тайлбарлана уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Бага молекулт эфирүүд нь тансаг, анхилам, жимсний үнэртэй тул гоо сайхны бүтээгдэхүүн, үнэртэй ус, хүнсний бүтээгдэхүүнд үнэр амт оруулах зорилгоор хүнсний нэмэлт болгодог.

1. C3H6O2 эфирийн функциональ бүлгийн изомерийн томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Кальцийн пропаноатыг бяслаг, талханд нэмэлтээр хэрэглэж хугацааг уртасгадаг. Энэ нэгдлийн томьёог бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Урвалыг гүйцээж тэнцүүлнэ үү.

СН3CH2COOH + Ca(OH)2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Үйлдвэрийн хог хаягдлууд агаар мандлын усны ууртай нэгдэж хүчиллэг хур тунадасыг үүсгэдэг.

1. Хүчиллэг тунадасны рН-ийг баримжаална уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Хүчиллэг бороо үүсэх урвалыг бичиж тэнцүүлнэ үү.

SO2 + H2O →

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Хүчиллэг хур тунадасаас үүсэх сөрөг үр дагаварыг нэрлэнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Түүхий нефтийн нэрлэгийн фракцуудыг дүрсэлжээ.

a. Бензин, дизелийн аль нь илүү дулаан үүсгэн шатах вэ?

…………………………………………………….

b. Бутан ба пропан үүсэх нэрлэгийн дугаарыг бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

c. Бутаны дегидрогенжих урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Оноо: 7

Байгалийн хий нь хүхэр бусад хортой химийн нэгдэл агуулдаггүй энергийн эх үүсвэр юм. Стандарт нөхцөлд 40% устөрөгч, 60% нь метанаас тогтсон 0.01 м3 түлшийг шатаахад ялгарах дулааныг тооцоолно уу.

СН4

Н2

∆Нº шат кЖ/моль

890

285

1. Метаны байгуулалтын дэлгэрэнгүй томьёог бичнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Түлшинд агуулагдах метаны эзэлхүүнийг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Метанаас ялгарах дулааныг тооцоолно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Нийт ялгарсан дулааныг тооцно уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Хурдан ургадаг ой мод,модны үртэс, сүрэл, эрдэнэ шиш, чихрийн манжин зэрэг арвин ургац өгдөг ургамлыг исэлдүүлэн биотүлш болох этиленийг гарган авдаг.

1. Биотүлшний давуу тал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Биотүлшний сул тал

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Биотүлшнийг ямар үсгээр тэмдлэдэг вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Этанол шатах урвалын тэгшитгэл бичиж, тэнцүүлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 3

Манай орон нүүрсний нөөцөөр дэлхийд эхний арван орны тоонд багтдаг. Нүүрс нь

1. Нүүрс олборлолт байгаль орчинд үзүүлэх эерэг нөлөөллийг тайлбарлана уу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлд нүүрс ашиглах нь агаарт ямар сөрөг нөлөө үзүүлдэг талаар өөрийн ойлголтоо бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Байгалийн хий, нүүрснийг түлшинд хэрэглэхийн сул талаар өөрийн ойлголтоо бичнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 4

Төмөр нь байгальд эрдсийн байдлаар, хүний биеийн цусны гемоглобин, булчин, элэг,бөөр, дэлүү, чөмөг зэрэгт физиологийн нөөц байдлаар оршдог. Орчин үед төмрийн ихэнх хувийг ширэм ба ган үйлдвэрлэхэд ашиглаж байна.

1. Төмрийн хүдрийг нэрлэнэ үү.

Fe3O4 . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Үелэх хүснэгт ашиглан төмрийн электронт байгуулалтын томьёог бичнэ үү

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Төмөр дутагдлаас үүсэх нөлөөллийг тайлбарлана уу

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Төмрийн иончлолын энергийг ашиглан өсөх дарааллаар эрэмбэлнэ үү.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Оноо: 1

ε -гэж юуг тэмдэглэдэг вэ?

 • A. Соронзон тогтмол      

 • B. Цахилгаан тогтмол

 • C. Диэлектрик нэвтрүүлэх чадвар  

 • D. Соронзон нэвтрүүлэх чадвар

Оноо: 1

μ -гэж юуг тэмдэглэдэг вэ?

 • A. Соронзон тогтмол  

 • B. Вакумын соронзон нэвтрүүлэх чадвар     

 • C. Диэлектрикийн тогтмол  

 • D. Соронзон нэвтрүүлэх чадвар

Оноо: 1

Ижил тэмдэгтэй цэнэгүүд хэрхэн харилцан үйлчилдэг вэ?

 • A. Таталцана. 

 • B. Түлхэлцэнэ.  

 • C. Харилцан үйлчлэхгүй. 

 • D. Нэмэгдэнэ. 

Оноо: 1

Эсрэгцэнэгүүд хэрхэн харилцан үйлчилдэг вэ?

 • A. Таталцана.      

 • B. Түлхэлцэнэ.  

 • C. Харилцан үйлчлэхгүй.

 • D. Таталцах, түлхэлцэх нь цэнэгийн хэмжээнээс хамаарна. 

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Вот и пришла весна, подходит конец ............................ года. Скоро начнутся экзамены.

 •   A. нового    

 •     B. школьный 

 •    C. учебного  

 •    D. библиотечного  

Оноо: 1

Цахилгаан гүйдлийн хүчийг.................. –ээр хэмжинэ.

 • A. Омметр  

 • B. Вольтмер

 • C. Амперметр   

 • D. Ваттметр

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Это современный город. Здесь улицы - ............................, дома – высокие.

 • A. старые  

 • B. длинная  

 •  C. шумная

 •  D. широкие 

Оноо: 1

Цахилгаан хүчдэлийг.................. –ээр хэмжинэ.

 • A. Омметр 

 • B. Вольтметр

 • C. Амперметр   

 • D. Ваттметр

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Я люблю дэли, потому что это наша................................. одежда.

 • A. тёплая    

 •   B. национальной    

 •  C. современный  

 • D. красивыми  

Оноо: 1

Цахилгаан хэмжигч багажуудыг зөв харгалзуулна уу.

1. Хүчдэл a. Омметр

2. Чадал b.Амперметр

3. Эсэргүүцэл c.Ваттметр

4.Гүйдлийн хүч d.Вольтметр

 •  1a  2b  3c  4d

 • 1d  2c  3a  4b

 • 1d  2b  3a  4c

 • 1c  2b  3a  4d

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Мой брат увлекается волейболом, а я - ............................... теннисом.

 • A. настольным  

 • B. настенный  

 •  C. пинг-понг  

 •  D. спортивный  

Нийт: 16693