• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

АНУ, БНХАУ байгалийн нөөц ихтэй боловч экспортод ГАРГАДАГГҮЙ нь ямар учиртай вэ?

 • A. Газарзүйн байрлалаас шалтгаалдаг

 • B. Бусад оронтой харилцаа тийм ч сайн биш

 • C. Нөөцийг хадгалах хэрэгтэй

 • D. Үйлдвэрлэгч орон тул байгалийн нөөцөөр эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг

Оноо: 1

Биосферийн тухай зөв ойлголтыг олно уу.

 • A. Тодорхой дэвсгэр нутагт амьдардаг  нэг зүйлийн бодгаль биесийн хамтран амьдарч буй хэлбэр

 • B. Нэг орчин нөхцөлд өөр зүйлийн амьд биес хамтран оршиж буй хэлбэр

 • C. Бодисын эргэлт,энергийн урсгалыг явуулдаг амьгүй ба амьд биесийн нэгдэл

 • D. Эрт болон эдүгээ амьдарч байгаа бүх амьд биет тархсан орон зай

Оноо: 1

2016 оны байдлаар Монгол улс экспорт 4,9 тэрбум ам доллар, импорт 3,4 тэрбум ам долларт хүрсэн. Гадаад худалдааны эргэлт хэд вэ?

 • A. 1,5 тэрбум ам доллар

 • B. 3,4 тэрбум ам доллар

 • C. 4,9 тэрбум ам доллар

 • D. 8,3 тэрбум ам доллар

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр байгаа М цэгт харгалзах тоог олоорой.

 •  А. 5      

 • B. 1 бүхэл 1/2 

 • C. 1/5    

 • D. 1/2  

Оноо: 1

2016 оны байдлаар Монгол улс экспорт 4,9 тэрбум ам доллар, импорт 3,4 тэрбум ам долларт хүрсэн. Гадаад худалдааны баланс хэд вэ?

 • A. 1,5 тэрбум ам доллар

 • B. 3,4 тэрбум ам доллар

 • C. 4,9 тэрбум ам доллар

 • D. 8,3 тэрбум ам доллар

Оноо: 1

Байгаль дээр явагддаг азотын эргэлтийг зурагт үзүүллээ. Азотын эргэлтэд “4” дугаартай үйл явцад оролцдог амьд биеийн тоо хэмжээ буурснаар ямар үйл явцад шууд нөлөөлөх вэ?


 • A. Бактерийн оролцоотой азотын ислээс  азот үүсэх үйл явц буурах  

 • B. Амьтны ялгадсыг задлан аммони үүсгэх үйл явц буурах

 • C. Агаарын азотыг шингээн авч азотын хоёрч  исэл үүсгэх үйл явц ихсэх

 • D. Амин хүчил үүсэх үйл явц нэмэгдэх

Оноо: 1

Зөв хариуг ол. Хөгжиж буй орнуудын аж ахуйн төрөлжилтийн хэв шинж нь:

 • A. Олон төрлийн аж ахуйгаар төрөлжсөн

 • B. Анхдагч хоёрдогч аж үйлдвэр голлосон

 • C. Гуравдагч дөрөвдөгч аж үйлдвэр зонхилсон

 • D. Өндөр технологийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл голлосон

Оноо: 1

12 В хүчдэлтэй хэлхээнд холбосон дамжуулагчаар 4·1020 электрон өнгөрөхөд ямар ажил хийх вэ? 1 электроны цэнэг q=1.6·10-19Кл

 • A. 68  кЖ 

 • B. 768  Ж  

 • C. 565  Ж 

 • D. 768  кЖ

Оноо: 1

Тоон шулуун дээр байгаа А цэгт харгалзах тоог олоорой.

 • А. 3      

 • B. 1 бүхэл 1/3  

 • C. 1/3 

 • D.  3/10   

Оноо: 1

ҮДК-уудын хөгжиж буй орнуудад үйлдвэрээ байгуулах үндсэн шалтгаан нь

 • A. Түүхий эдийн нөөц бага

 • B. Хямд төсөр ажиллах хүчин

 • C. Зах зээл үнэтэй

 • D. Хүн ам цөөн

Оноо: 1

Байгаль дээр явагддаг азотын эргэлтийг зурагт үзүүллээ. Азотын эргэлтэд “2” дугаартай үйл явцад оролцох амьд биеийн тоо буурснаар ямар үйл ажиллагаа буурах вэ?


 • A. Бактерийн оролцоотой азотын ислээс  азот үүсэх үйл ажиллагаа

 • B. Амьтны ялгадсыг задлан аммони үүсгэх үйл ажиллагаа

 • C. Агаарын азотыг шингээн авч аммони үүсгэх үйл ажиллагаа

 • D. Амин хүчил үүсгэх үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Угаалгын машиныг цахилгаан шугамд залгаад 30 минут ажиллуулахад гүйцэтгэх ажлыг олно уу? Угаалгын машины чадал 330 Вт.

 • A. 594 кЖ  

 • B. 220 кЖ   

 • C. 380 кЖ 

 • D. 500 кЖ

Оноо: 1

-15°C температурт байгаа 1 кг мөсийг -5°C хүртэл халаахад шаардагдах дулааны энергийг олно уу? c=2100 Ж/кг°C

 • A. 2100 Ж  

 • B. 21 кЖ  

 • C. 0.21 кЖ 

 • D. 42 кЖ

Оноо: 1

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй технологийг ол

 • A. Голын эхэнд уул уурхайн олборлолт хийх

 • B. Салхин сэнсээр энерги үйлдвэрлэх

 • C. Хонины аж ахуйгаар дагнах

 • D. Хот орчимд малын арьс боловсруулах

Оноо: 1

Байгаль дээр явагддаг азотын эргэлтийг зурагт үзүүллээ. Азотын эргэлтэд “3” дугаартай үйл явцад оролцох амьд биесийн хэмжээ багасах нь ямар үйл ажиллагааг бууруулах вэ?


 • A. Бактерийн оролцоотой азотын ислээс  азот үүсэх үйл ажиллагаа

 • B. Амьтны ялгадсыг задлан азотын оксид үүсгэх үйл ажиллагаа

 • C. Агаарын азотыг шингээн авч азотын хоёрч  исэл үүсгэх үйл ажиллагаа

 • D. Амин хүчил үүсгэн амьд биеийн уургийн эх үүсвэр болох үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Choose the correct answer.

We will ……..what your father says.

 • A. see                            

 • B. to see                                   

 • C. saw

 • D. seen

Оноо: 1

2 кг сүүг 50°C-аас 20°C хүртэл хөргөхөд ялгарах дулааны энергийг олно уу? Сүүний хувийн дулаан багтаамжc=3940 Ж/кг°C

 • A. 394 кЖ    

 • B. 394000 Ж

 • C. 2364 кЖ

 • D. 236400 Ж

Оноо: 1

[1.8]=?

 • A. 0                                     

 • В. 1

 • С. 2

 • D. 8

Оноо: 1

Хотын агаарын хэм өдрийнхөөс 10 хэмээр буурч шөнөдөө -4 хэм болов.Хотод өдөр хэдэн хэм дулаан байсан бэ? Тоон шулуун дээр тооцоолоорой

 • А.─6     

 • В. ─2    

 •  C. 6      

 •  D.10

Оноо: 1

Байгаль дээр явагддаг азотын эргэлтийг зурагт үзүүллээ. Азотын эргэлтэнд “1” дугаартай үйл явцыг нэрлэнэ үү

 • A.азот фиксацилах

 • B.нитритжүүлэх

 • D. денитритжүүлэх

 • C.агаарын азот

Нийт: 16693