• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Агаар орчинтойгоо дулаан солилцоонд ороогүй боловч өгсөж уруудсанаас болж температур өөрчлөгдөх үзэгдлийг юу гэх вэ?

 • A. Адвекц

 • B. Адиабат процесс

 • C. Дулааны конвекц

 • D. Цацрагийн дулаан дамжуулалт

Оноо: 1

Хэвтээ чиглэлд дулаан ба хүйтэн агаар шилжих үзэгдлийг............. ... гэж нэрлэдэг.

 • A. Адвекц

 • B. Адиабат процесс

 • C. Дулааны конвекц

 • D. Цацрагийн дулаан дамжуулалт

Оноо: 1

Их даралттай Мэлхийн ба матрын замаас хоёр тийш бага даралттай сэрүүн өргөрөг рүү чиглэсэн тогтмол салхийг сонгоно уу?

 • A. баруун зүгийн салхи

 • B. зүүн зүгийн салхи

 • C. пассат салхи

 • D. муссон салхи

Оноо: 1

Тодорхой температуртай агаарын шингээж болох усны уурын дээд хэмжээг юу гэх вэ?

 • A. үнэмлэхүй чийг

 • B. үнэмлэхүй чийгийн багтаамж

 • C. харьцангуй чийг

 • D. дутмаг чийг

Оноо: 1

Ижил гүнийг дүрсэлсэн шугамыг .... гэнэ.

 • A. изобар

 • B. изобат

 • C. изотерм

 • D. изогалин

Оноо: 1

Далайн усны давсжилтийг хэмждэг нэгжийг юу гэх вэ?

 • A. паскаль

 • B. промилл

 • C. литр

 • D. грамм

Оноо: 1

Эх газар далайн хил залган орших 200 м хүртэлх гүнтэй хэсгийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. арал

 • B. абиссиаль толгод

 • C. эх газрын тан буюу шельф

 • D. эх газрын ташлан

Оноо: 1

7 сая км2 орчим талбайтай, дэлхийн хамгийн том мөрнийг сонгоно уу?

 • A. Амазонк

 • B. Нил

 • C. Миссисипи

 • D. Дунай

Оноо: 1

Илүүдэл чийгтэй, чийгэнд дуртай ургамлаар бүрхэгдсэн хуурай газрын хэсгийг сонгоно уу?

 • A. намаг

 • B. нуур

 • C. усан сан

 • D. уст цэг

Оноо: 1

Доорх нууруудаас тектоник гарал үүсэлтэй нууруудыг сонгоорой.

 • A. Байгаль, Хөвсгөл, Танганьик

 • B. Гангын цагаан, Сангийн далай

 • C. Дээд нуурууд, Их Баавгайт, Виннипег

 • D. Тэрхийн цагаан нуур

Оноо: 1

Түр зуурын буюу тогтмол салхинд туугдаж үүсдэг далайн урсгалыг сонгоно уу.

 • A. баруун зүгийн салхины урсгал

 • B. дрейф урсгал (салхины урсгал)

 • C. нөхөх урсгал

 • D. нягтын урсгал

Оноо: 1

Бүх төрлийн амьд организм амьдардаг газарзүйн бүрхэвчийг хүрээг сонгоно уу?

 • A. биомасс

 • B. биомандал

 • C. экосистем

 • D. экотоп

Оноо: 1

Ургамал урт удаан хугацааны туршид тухайн орчин нөхцөлдөө дасан зохицож байдаг бөгөөд давслаг хөрсөнд ургадаг ургамлыг юу гэж нэрлэх вэ?

 • A. галофит

 • B. ксерофит

 • C. гигрофит

 • D. өөр хариулт

Оноо: 1

Дулаан ба чийгийн улирлын ялгаагүй, гилей гэж нэрлэгдэх чийглэг мөнх ногоон ой тархсан бүслүүрийг сонгоно уу?

 • A. экваторын бүслүүр

 • B. экватор орчмын бүслүүр

 • C. халуун бүслүүр

 • D. сэрүүн бүслүүр

Оноо: 1

Хойд хагаст хуурай газар их талбайг эзлэх ба өмнөд хагаст бараг бүхэлдээ далай зонхилдог байгалийн бүслүүрийг сонгоно уу.

 • A. экваторын бүслүүр

 • B. экватор орчмын бүслүүр

 • C. халуун бүслүүр

 • D. сэрүүн бүслүүр

Оноо: 1

Ургамал ургах орчны хүчин зүйлсэд үл хамаарах ойлголтыг олоорой.

 • A. Газрын гадаргын өндөржилт, хэлбэр

 • B. Уур амьсгал (гэрэл, дулаан, чийгшилт)

 • C. Хөрс(физик, хими шинж чанар)

 • D. Техник, технологийн шинэчлэл

Оноо: 1

Дараах экосистемээс биомассын хэмжээ хаана их буюу 45 кг/м2 байх вэ?

 • A. чулуу ба мөс, жинхэнэ

 • B. өвстэй тал

 • C. сэрүүн бүсийн ой

 • D. халуун орны ой

Оноо: 1

Манай орны хээр дэлхийн ургамлын бүлгэмдлийн өвслөг ургамлын аль төрөлд багтах вэ?

 • A. Дулаан орны хээр

 • B. Сэрүүн орны хээр

 • C. Саванн

 • D. Прерий

Оноо: 1

Ургамал болон түүний хүрээлэн буй орчинтойгоо орчинтойгоо үүсгэж буй нэгдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Биомасс

 • B. Биоценоз

 • C. Зооценоз

 • D. Фитоценоз

Оноо: 1

Засаг захиргаа-нутаг дэвсгэрийн хуваарийн нэгжээр үнэмлэхүй биш, харьцангуй тоо хэмжээтэй үзүүлэлтийг илэрхийлдэг зурагзүйн дүрслэлийн аргыг сонгоно уу?

 • A. өнгөт дэвсгэрийн арга

 • B. тэмдгийн арга

 • C. картодиаграммын арга

 • D. картограммын арга

Нийт: 16693