• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлхийн хүн амыг арьстны ялгаагаар нь 4 ангилдаг бөгөөд европжуу (цагаан) ба негржүү (хар) арьстны дундаас гарсан холимог арьстныг сонгоно уу.

 • A. абориген

 • B. метис

 • C. мулат

 • D. самбо

Оноо: 1

Хүн амын тооноос гадна чанарын үзүүлэлтийг ашигладаг. Хүрээлэн буй орчны асуудал нь дээрх үзүүлэлтүүдийн алинд нь хамаарах вэ?

 • A. Нийгмийн

 • B. Соёлын

 • C. Эдийн засгийн

 • D. Экологийн

Оноо: 1

Энэтхэг улсын хүн амын суваргын онцлогт хамаарахгүй ойлголтыг олоорой.

 • A. 0-4 насныхан хамгийн их хувийг эзэлж байна.

 • B. 40-44 насныхан хамгийн их хувийг эзэлж байна.

 • C. Дундаж наслалт Хятадаас бага байна

 • D. Суварга дээшлэх тусмаа өргөссөн байна

Оноо: 1

Хятадад 1980-аад оноос “нэг гэр бүл-нэг хүүхэд” бодлогыг хэрэгжүүлсээр ирсэн нь хүн амын төрөлтийг бууруулахуйд мэдэгдэхүйц нөлөөлж байгаа хэдий ч ямар сөрөг нөлөөллийг бий болгосон бэ?

 • A. нас, хүйсийн харьцаа хэвийн болсон

 • B. нас, хүйсийн харьцаанд сөргөөр нөлөөлсөн

 • C. дундаж наслалт буурсан

 • D. ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй

Оноо: 1

Хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хүргэх нь аж үйлдвэрийн аль хэв шинжид багтах вэ?

 • A. анхдагч

 • B. хоёрдогч

 • C. гуравдагч

 • D. дөрөвдөгч

Оноо: 1

Гишүүн орнуудын ашиг сонирхлыг хамгаалах, газрын тосны үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор 1960 онд байгуулагдсан холбоо аль нь вэ?

 • A. НҮБ

 • B. ЮНЕСКО

 • C. ЕХ

 • D. ОПЕК

Оноо: 1

Нэг хүнд ногдох төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хэмжээг улс орны хөгжлийн түвшинг тодорхойлох нэг шалгуур болгон авч үздэг бөгөөд үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч орныг сонгоно уу.

 • A. Австрали

 • B. ӨАБНУ

 • C. Хятад

 • D. Испани

Оноо: 1

Машин үйлдвэрлэлийн хүнд даацын, цахилгаан, тээврийн зэрэг төрлүүд байдаг бөгөөд суудлын машин үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч улсыг сонгоно уу.

 • A. Бразил

 • B. Солонгос

 • C. Хятад

 • D. Япон

Оноо: 1

Химийн үйлдвэрлэлийн аргаар өдөр тутмын хэрэглээний эм, оо, сойз, савангаас эхлээд бензин, түлш, бордоо зэрэг 100 гаруй бүтээгдэхүүнийг гарган авдаг эрдэс баялгийн нөөцийг олоорой.

 • A. Алт

 • B. мөнгө

 • C. Нүүрс

 • D. цайр

Оноо: 1

Багануур Улаанбаатар хотын хооронд 120 км зайтай. 5 тонны даацтай машинаар нүүрс тээвэрлэсэн бол ачаа эргэлтийг олоорой.

 • A. 24 тн/км

 • B. 60 тн/км

 • C. 115 тн/км

 • D. 600 тн/км

Оноо: 1

Цагаан будааны нийт тариалангийн 94 хувь нь хөгжиж байгаа орнуудад ногдоно. Тариалах гол бүс нутаг нь Зүүн ба Зүүн Өмнөд Ази боловч экспортод бага хувийг эзэлдгийн учир юу вэ?

 • A. гадаад худалдааны баланс алдагдсан

 • B. Хүн амын тоо их учир дотоодынхоо хэрэгцээг хангадаг

 • C. хөгжингүй орнуудын тариалалт бүрэн механикжсан

 • D. экспорт нь импортоосоо давсан

Оноо: 1

Экспорт, импортын нийлбэрийг ....................... гэнэ.

 • A. гадаад худалдаа

 • B. гадаад худалдааны баланс

 • C. гадаад худалдааны эргэлт

 • D. дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

Оноо: 1

Мөнгө болон валютын зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, нөөц мөнгөний зээл ба зээлийн үйлчилгээг багасгах бодлого баримталдаг олон улсын байгууллага аль нь вэ?

 • A. Азийн хөгжлийн банк

 • B. Дэлхийн банк

 • C. Олон улсын валютын сан

 • D. Зүүн Өмнөд Азийн хамтын ажиллагааны сан

Оноо: 1

Дэлхийд экспортын хэмжээгээрээ тэргүүлдэг 10 оронд багтахгүй улсыг сонгоорой.

 • A. Хятад

 • B. АНУ

 • C. Турк

 • D. Япон

Оноо: 1

Дэлхийн томоохон үндэстэн дамнасан корпорацуудаас газрын тос ба бензиний чиглэлээр төрөлжсөн үйлдвэрлэл явуулдаг нь аль нь вэ?

 • A. Мicrosoft

 • B. Exxon Mobi

 • C. Toyota

 • D. Coca-Cola

Оноо: 1

Олон улсын харилцааг хэлбэрээр нь 3 ангилдаг бөгөөд АНУ, Европын өндөр хөгжилтэй орнуудтай манай улс ямар хэлбэрийн харилцаанд ордог вэ?

 • A. хөрш орнуудын

 • B. бага бүс нутгийн

 • C. тив дамнасан буюу их бүс нутгийн

 • D. найрсаг хөршийн

Оноо: 1

Экспорт нь импортоосоо хэд дахин давсан улсыг гадаад худалдааны идэвхт баланстай улс гэнэ. Доорх улсуудаас энэ ангилалд хамаарахгүй орныг сонгоорой.

 • A. Америк

 • B. Герман

 • C.Кени

 • D. Япон

Оноо: 1

Орчин үед гутал хувцасны ихэнхийг буурай хөгжилтэй орнуудад үйлдвэрлэж байгаа нь юутай холбоотой вэ?

 • A. ажиллах хүч их, үнэлэмж бага

 • B. түүхий эдээс хол

 • C. 

 • D. бүгд зөв

Оноо: 1

Байгаль орчны тулгамдсан асуудалд үл хамаарах ойлголтыг сонгоно уу.

 • A. агаарын бохирдол

 • B. биологийн төрөл зүйлийн хомсдол

 • C. хүн амын шилжих хөдөлгөөн

 • D. уур амьсгалын өөрчлөлт

Оноо: 1

Хүлэмжийн хийн хамгийн их хэсгийг эзэлдэг элемент аль нь вэ?

 • A. нүүрсхүчлийн хий

 • B. метан

 • C. азотын ислүүд

 • D. хлорт нүүрстөрөгч

Нийт: 16693