• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зураг дээр Б цэгээс В цэг рүү явбал аль зүгт явах вэ ?

 • A. Баруун урагшаа

 • B. Зүүн урагшаа

 • C. Зүүн хойшоо

 • D. Хойшоо

Оноо: 1

Австралийн хүн ам хамгийн ихтэй мужийг сонгоно уу.

 • A. Баруун Австрали

 • B. Викториа

 • C. Хойд нутаг

 • D. Шинэ Өмнөд Уэльс

Оноо: 1

Зурагт юуг харуулсан байна вэ?

 • A. Уулын үнэмлэхүй өндрийг харуулсан

 • B. Уулын хэлбэрийг харуулсан

 • C. Хотгор гүдгэрийн зүсэлт

 • D. Өндрийг ашиглан график байгуулсан

Оноо: 1

Газарзүйн зургийг ашиглан зөв хариултыг сонгоорой. Зурагзүйн дүрслэлийн ямар аргыг ашигласан байна вэ?

 • A. Ареалын арга

 • B. Цэгийн арга

 • C. Хөдөлгөөнт шугамын арга

 • D. Тэмдгийн арга

Оноо: 1

Хөгжингүй орнуудын хүн ам хотоос хөдөө рүү шилжихэд нөлөөлөх татагч хүчин зүйлд аль нь хамаарах вэ?

 • A. дарамттай амьдралын хэв маяг

 • B. бохирдол багатай тайван орчин

 • C. зав зайгүй байдал, замын түгжрэл

 • D. чимээ шуугиантай орчин

Оноо: 1

Аливаа хөдөлж байгаа биеийн чиглэл дэлхийн хойд хагаст баруун гар тийш, өмнөд хагаст зүүн гар тийш хазайхад нөлөөлдөг хүчийг сонгоно уу.

 • A. хүндийн хүч

 • B. кориолисын хүч

 • C. . нарыг тойрох хөдөлгөөн

 • D. тектоник хөдөлгөөн

Оноо: 1

Зургийг ажиглан дараах асуултанд хариулаарай. .Манай дэлхий ямар хэлбэртэй вэ?

 • A. Бөмбөрцөг

 • B. Геойд

 • C. Эллипсойд

 • D. Хавтгай

Оноо: 1

Дэлхий геойд хэлбэртэй болоход нөлөөлсөн хүчин зүйлийг дугуйлна уу.

 • A. Дэлхийн гадарга

 • B. Дэлхийн агаар мандал

 • C. Нарнаас алслагдсан зай

 • D. Төвөөс зугатах хүч ба ба тектоник хүч

Оноо: 1

Сар, нар хоёрын дунд дэлхий орж энэ 3 нэг шугам дээр орших үед сар тэргэл харагдана. Доорх зургуудын алинд нь тэргэл сарыг харуулсан байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

Нар, сар, дэлхий гурав нэг шулуун дээр оршиж, нар сар хоёрын хоорондуур дэлхий орох үед ямар үзэгдэл болох вэ?

 • A. Битүүн

 • B. Нар, сарны хиртэлт

 • C. Нарны хиртэлт

 • D. Сарны хиртэлт

Оноо: 1

Өгүүлбэрийг нөхөөрэй. Гарал үүсэл нэг боловч чулуулгууд хатуулаг, хагарал, цуурал, жин, нягт зэрэг шинжээр ангилах нь ......... үндэслэсэн хэрэг юм.

 • A.гадаад хүчний нөлөө

 • B. органик бодисын хуримтла

 • C. химийн найрлага

 • D.  физик шинж чанар

Оноо: 1

Дэлхийн дотоод бүтцийн үе давхаргын зузааныг зөв харгалзуулсан хариултыг сонгоно уу?

 • A. А2, В4, С1, D5, E3

 • B. А5, В4, С1, D3, E2

 • C. А1, В3, С5, D2, E4

 • D. А5, В1, С2, D4, E3

Оноо: 1

Эрдсийн гялгыг металл ба металл бус гэж ангилна. Зарим эрдэс шил шиг гялалзаж байхад зарим нь тийм биш байдгийг хэрхэн тайлбарлах вэ?

 • A. эрдсийн гадарга нь гэрлийг ойлгож байгаа учраас

 • B. хавтаслаг бүтэцтэй учраас

 • C. хатуулаг багатай учраас

 • D. хатуулаг ихтэй учраас

Оноо: 1

Тектоник хавтангууд нь 3 төрлийн хөдөлгөөнд орших бөгөөд зурагт аль хөдөлгөөнийг үзүүлсэн бэ?

 • A. шилжих буюу зөрөх

 • B. далайн ёроол өргөсөх

 • C. ойртон нийлэх

 • D. холдон салах

Оноо: 1

Тектоник хавтангууд хоорондоо түлхэлцэх хөдөлгөөний улмаас дэлхийн гадаргад ямар өөрчлөлт орох вэ?

 • A. тал үүснэ

 • B. далайн ёроол өргөснө

 • C. уул нуруу үүснэ

 • D. зөрөгт хөндий үүснэ

Оноо: 1

Зурагт зөрөг үүсэх явцыг харуулжээ. Харьцуулан үзээд горст гэдэг тодорхойлолтыг олоорой.

 • A. Антиклиналь атираа

 • B. Синклиналь атираа

 • C. зөрж дээш өргөгдсөн хэсэг

 • D. зөрж доош суусан хэсэг

Оноо: 1

Туйл орчимд болон өндөр уулсад хүйтний өгөршил их байдаг бол хуурай уур амьсгалтай газар ямар өгөршил давамгайлах вэ?

 • A. биологийн буюу органик өгөршил

 • B. химийн өгөршил

 • C. хүйтний өгөршил

 • D. физик өгөршил

Оноо: 1

Хүрээлэн буй орчны тулгамдсан гол асуудлын нэг нь далайн усны бохирдол юм. Аль хариу нь бохирдлын гол эх үүсвэрт орохгүй вэ?

 • A. байгалийн хийн олборлолт

 • B. газрын тос

 • C. далайн тээвэр

 • D. цэвэр усны хомстол

Оноо: 1

Сэрүүн бүсийн нуурын усны температур жилийн турш өөрчлөгддөг. Доорх зурагт аль улирлын усны температурыг харуулсан бэ?

 • A. хавар

 • B. зун

 • C. намар

 • D. өвөл

Оноо: 1

Ньюфаундлендийн арал орчмын далайн хэсэгт загас агнуурын гол бүс нутаг болоход .....-ын дулаан ба хойд зүгээс сөрөн ирэх Лабрадорын хүйтэн ус “уулзаж” тэжээлийн бодис ихээр хуримтлагдсан нь ихээр нөлөөлжээ. Далайн дулаан урсгалыг олно уу.

 • A. Аляскийн урсгал

 • B. Бенгалийн урсгал

 • C. Гольфстримийн урсгал

 • D. Перугийн урсгал

Нийт: 16693