• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Австрали тив эргэн тойрон далайгаар хүрээлэгдсэн, хамгийн төв хэсэг нь далайгаас 320 км-ийн зайтай оршдог ч хамгийн тулгамдсан асуудал нь цэвэр усны хомстол байдгийн шалтгааныг тодорхойлно уу.

 • A. далайн ус давстай байдаг

 • B. гадаргын усны нөөц багатай

 • C. хуурай уур амьсгалтай

 • D. бүгд зөв

Оноо: 1

Баруун Европын улсууд манай улстай ойролцоо болон хойшоо өргөрөгт орших боловч илүү зөөлөн уур амьсгалтай байдгийн шалтгаан юу вэ?

 • A. агаарын бохирдол багатай

 • B. газрын гадаргын хувьд өндөрлөг

 • C. далайн дулаан урсгалаар хүрээлэгддэг

 • D. пассат салхины нөлөөн дор оршдог

Оноо: 1

Номхон далайд давсжилтыг з.у180-ын дагуу үзэхэд х.ө600 орчмоор 32-33 промилл байснаа нэмэгдэж х.ө40-300 -ын хооронд 35 промилл хүрчээ. Үүнд нөлөөлөөгүй хүчин зүйлийг дугуйлаарай.

 • A. Агаарын даралт их

 • B. Далайн урсгалын төвд усны солилцоо бага

 • C. Тунадас бага унадаг

 • D. Эрдэс чулуулгийн өгөршил

Оноо: 1

Хөрсний өнгө нь ялзмаг ба төмрийн агууламжаас шалтгаална. Экватор болон тропикийн хөрс яагаад улаан өнгөтэй байдаг вэ?

 • A. халуун уур амьсгалтай учир

 • B. хуурай уур амьсгалтай учир

 • C. төмөр, хөнгөн цагаан агуулдаг учир

 • D. ялзмаг бага

Оноо: 1

Бүх төрлийн амьд организм амьдардаг газарзүйн бүрхэвчийн бүрэлдэхүүн төдийгүй дэлхийн бусад мандлын харилцан үйлчлэлийн хүрээ аль нь болохыг сонгоно уу.

 • A. агаар мандал

 • B. Биомандал буюу шим мандал

 • C. усан мандал

 • D. чулуун мандал

Оноо: 1

Хүйтэн ба дулаан орчин дахь хөрс ялгаатай байдаг. Дулаан орчин дахь хөрсний шинжийг тодорхойлно уу.

 • A. нимгэн, ялзмаг бага

 • B. Зузаан, ялзмаг их

 • C. Бичил биетэн ядуу

 • D. хөрс үүсэх явц удаан

Оноо: 1

Биоценоз нь нэг төрлийн орчинд орших ургамал, амьтан, бичил биетний харилцан холбооны нэгдэл бөгөөд фитоценозийн тодорхойлолтыг олоорой.

 • A. Амьд организм ба амьдралын орчны нэгдэл

 • B. Амьд биесийн нийт тоо хэмжээ

 • C. Амьтан ба орчны нэгдэл

 • D. ургамал ба орчны нэгдэл

Оноо: 1

Байгаль дахь усны эргэлт нь газарзүйн бүрхэвчийн ерөнхий зүй тогтлын алинд нь хамаарах вэ?

 • A. байгалийн хэмнэл мөчлөг

 • B. бодисын тасралтгүй эргэлт

 • C. тасралтгүй нэгдмэл байх

 • D. газарзүйн бүслэг шинж

Оноо: 1

Өвлийн туйлын өдөр (хойд хагас) үд дундын нар хаана эгц тусах вэ ?

 • A. 6 сарын 22-нд ХӨ 23.50 дээр

 • B. 3 сарын 21-нд экватор дээр

 • C. 9 сарын 23-нд экватор дээр

 • D. 12 сарын 22. ӨӨ 23.50 дээр

Оноо: 1

Доорх графикт юуг харуулсан бэ?

 • A. агаарын массын шилжилт

 • B. уур амьсгалын диаграмм

 • C. уур амьсгалын өөрчлөлт

 • D. салхины давтагдал

Оноо: 1

Матрын ба мэлхийн замаас экватор луу чиглэж буй тогтмол салхийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. .Баруун зүгийн салхи

 • B. Бриз салхи

 • C. Муссон салхи

 • D. Пассат салхи

Оноо: 1

Дэлхийн гадарга дээрх тунадасны хуваарилалт харилцан адилгүй. Тунадас хамгийн бага унадаг газрыг олоорой.

 • A. Атакам

 • B. Хавайн арлууд

 • C. Черрапунджи

 • D. Камеруны хажуу

Оноо: 1

Африк тивийн баруун өмнөд эргийн дагуу далайн эрэгт Намибын цөл үүссэн шалтгааныг тайлбарлаарай.

 • A. далайн хүйтэн урсгалаар хүрээлэгддэг

 • B. бага даралтын бүсэд оршдог

 • C. их даралтын бүсэд оршдог

 • D. халуун, хуурай уур амьсгалтай

Оноо: 1

Бүс нутгийг ангилах шалгуур үзүүлэлтэд хамаарагдахгүйг сонгоорой.

 • A. байгалийн нөхцөл, нөөц

 • B. газарзүйн байрлал, соёлын хамаарал

 • C. улс төрийн байдал

 • D. хүн амын тоо

Оноо: 1

Дэлхийн улс төр, эдийн засгийн харилцаанд голлох байр суурийг эзлэгч, компьютер, сансар судлал, зэвсэг, машин зэргийн үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч бүс нутгийг сонгоно уу?

 • A. Европын бүс

 • B. Зүүн Ази

 • C. Латин Америк

 • D. Хойд Америк

Оноо: 1

Африк, Ойрхи Дорнодыг Зүүн өмнөд Ази, Австрали далайн орнуудтай холбох түшиц газар болдог ХАА, машин, нэхмэл, программ хангамжаар тэргүүлдэг бүс нутгийг сонгоно уу.

 • A. Хойд Африк ба баруун өмнөд Ази

 • B. Зүүн Ази

 • C. Зүүн өмнөд Ази

 • D. Өмнөд Ази

Оноо: 1

Шинэ газар нутгууд нээгдэж, колончлох үйл явц эхэлсэн Англи, Испани, Португали, Византын Ромыг Монголын эзэнт гүрэн оршиж байсан үе улс төрийн зургийн аль үед хамаарах вэ?

 • A. Эртний үе

 • B. Дундад зууны үе

 • C. Шинэ үе

 • D. Шинэхэн үе

Оноо: 1

Европын колончлол эхэлж, Испани, Португали хамгийн хүчирхэг гүрэн болсон. Англи, Франц, Нидерланд, АНУ-ын колончлол хүрээгээ тэлж байсан үе улс төрийн зургийн аль үед хамаарах вэ?

 • A. Эртний үе

 • B. Дундад зууны үе

 • C. Шинэ үе

 • D. Шинэхэн үе

Оноо: 1

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бага боловч Коста Рика, Шри-Ланк зэрэг улс хүний хөгжлийн индексээр дээгүүр ордгийн учрыг олоорой.

 • A. байгалийн нөөц ихтэй

 • B. боловсролдоо их хөрөнгө зарцуулдаг

 • C. өндөр хөгжилтэй

 • D. дундаж наслалт өндөр

Оноо: 1

Персийн булангийн орнууд газрын тосоор баялаг, орлого ихтэй ч хүний хөгжлийн индексээр доогуур ордгийн шалтгаан аль нь вэ?

 • A. бичиг үсэгт тайлагдалтын түвшин доогуур

 • B. байгалийн баялаг нөөцтэй

 • C. охидын боловсролыг дэмждэггүй

 • D. шашны нөлөө ихтэй

Нийт: 16693