• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүн амын нягтшил хамгийн их буюу нэг км2 –д 3000 хүрдэг, Европын эдийн засгийн хамгийн том үйлдвэрийн зангилааг сонгоорой.

 • A. Амазоны ой

 • B. Германы Рурын сав

 • C. Инд Гангын нам дор газар

 • D. Канадын төв хэсэг

Оноо: 1

Газрын гүний дулааныг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэхийг геотермаль станц гэнэ. Галт уул, гейзер бүхий газар өргөн ашигладаг. Дулаан хангамжаа энэ замаар шийддэг нийслэл хотыг олоорой.

 • A. БНХАУ Бээжин

 • B. Норвегийн нийслэл Осло

 • C. ОХУ Москва

 • D. Исландын нийслэл Рейкьявик

Оноо: 1

Хот орчмын бүсийн агаарын температур хөдөө нутгийнхаас 1-2 градусаар дулаан байдаг. Үүнд голлон нөлөөлөхгүй хүчин зүйлийг тодорхойлно уу.

 • A. агаарын үрэлтийн хүч

 • B. инверс буюу тонгоруу

 • C. нүүрсхүчлийн хийн ялгаруулалт

 • D. ажлын байр хомс

Оноо: 1

Орчин үеийн цахим хэрэгслүүд үнэт болон хортой 60 гаруй элемент агуулдаг. Хуучин гар утас, бусад цахилгаан хэрэглэл ихэнхдээ хаашаа тээвэрлэгддэг вэ?

 • A. өндөр хөгжилтэй орнууд руу

 • B. дунд зэргийн хөгжилтэй орнууд руу

 • C. шинээр аж үйлдвэржиж буй орнууд руу

 • D. буурай хөгжилтэй орнууд руу

Оноо: 1

Сахараас урагших Африкт экспортолж байгаа хортой хог хаягдал нэмэгдэх гол шалтгаан аль нь вэ?

 • A. байгалийн нөхцөл

 • B. Газарзүйн байрлал

 • C. Хүн амын тоо

 • D. ядуурал

Оноо: 1

Аж үйлдвэрт өргөн хэрэглэгддэг, металл ашигт малтмалын төрлийг сонгоно уу.

 • A. газрын тос байгалийн хий

 • B. нүүрс

 • C. хар ба өнгөт төмөрлөг

 • D. хүхэр

Оноо: 1

Монгол улсын усны ашиглалтыг салбараар авч үзвэл хамгийн их хувь аль салбарт зарцуулагдах вэ?

 • A. Аж үйлдвэр

 • B. Ахуйн хэрэглээ

 • C. Мал аж ахуй усжуулалт

 • D. Газар тариалан

Оноо: 1

Цөлийг дотор нь халуун, хүйтэн, эргийн цөл гэхчлэн ялгах боловч нийтлэг шинж нь юу вэ?

 • A. агаарын даралт бага

 • B. ус, ургамлан бүрхэвч муу

 • C. эх газруудын баруун эргээр үүсдэг

 • D. хүйтний өгөршил эрчимтэй явагддаг

Оноо: 1

Ирээдүйд ашиглаж болох нөөц гэдэг нь байгалийн нөөцийн ангиллын аль хэсгийн тодорхойлолт вэ?

 • A. Боломжит нөөц

 • B. Бодит нөөц

 • C. Сэргэх нөөц

 • D. Үл сэргэх нөөц

Оноо: 1

Бразилд эрчим хүчнийхээ хэрэгцээнийхээ 90%-ийг усан цахилгаан станцаас хангадаг нь ... мөрнийг ашигладагтай холбоотой вэ?

 • A. Амазон

 • B. Миссисипи

 • C. Конго

 • D. Нил

Оноо: 1

Глобус ба газарзүйн зураг дээр алдааг багасгах зорилгоор хэрэглэж байгаа математикийн аргыг тусгаг гэх бөгөөд доорх зурагт тусгагийн ямар төрлийг харуулсан байна вэ?

 • A. Азимут тусгаг

 • B. Гүүдийн тусгаг

 • C. Синусойд тусгаг

 • D. Робинсоны тусгаг

Оноо: 1

График, диаграммын аль төрлийг ашиглан зурагласан байна вэ?

 • A. Баганан диаграмм

 • B. Тойргон диаграмм

 • C. Шугаман график

 • D. Пиктограф

Оноо: 1

Ойн талбайн хэмжээгээр хамгийн их аймгийг олоорой.

 • A. Архангай

 • B. Баян-өлгий

 • C. Булган

 • D. Говь-Алтай

Оноо: 1

Газарзүйн судалгаа хийх хамгийн эхний алхам бол судлах алхмаа тодорхойлж, таамаглал дэвшүүлэх юм. Үүний дагуу судалгааг дарааллын дагуу гүйцэтгэх бөгөөд сүүлийн алхмыг сонгоно уу

 • A. мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгслээ тодорхойлох

 • B. мэдээллээ нэгтгэн боловсруулах

 • C. боловсруулсан мэдээлэлд анализ хийх

 • D. ажлынхаа үр дүнг үнэлэх

Оноо: 1

Эх газруудын хамгийн өндөр оргилуудыг ашиглан зураглал хийхэд график, диаграммын аль төрлийг ашиглах нь тохиромжтой вэ?

 • A. Аалны торон диаграмм

 • B. Баганан диаграмм

 • C. Дугуй диаграмм

 • D. Пиктограф

Оноо: 1

Австралийн эх газрын хамгийн өндөр цэгийг сонгоно уу.

 • A. Аконкагуа

 • B. Винсон

 • C. Эверест

 • D. Костюшко

Оноо: 1

Анхны голдож дээр 12 цаг болж байхад аль уртраг дээр 18 цаг болж байх вэ?

 • A. БУ 45 градус

 • B. ЗУ45 градус

 • C. БУ 90 градус

 • D. ЗУ 90 градус

Оноо: 1

2,8 одон орны нэгж зайд 1800 орчим жижиг гараг нээгдсэн. Энэ нь аль гарагуудын хооронд болохыг сонгоорой.

 • A. Буд, Сугар

 • B. Дэлхий, Ангараг

 • C. Ангараг, Бархасбадь

 • D. Бархасбадь, Санчир

Оноо: 1

Нар дэлхий 2-ын дундаж зай 150 сая км боловч 1 сарын 3-нд 147 сая км болж ойртох ба 7 сарын 4-нд холдож 152 сая км болдог. Гэтэл манайд 7 сард хамгийн халуун зун байдаг нь юутай холбоотой вэ?

 • A. дэлхийн тэнхлэг хазгай

 • B. дэлхийн тэнхлэг эгц

 • C. нарнаас холддог

 • D. наранд ойртдог

Оноо: 1

Тунамал гаралтай чулуулгийг гурван төрөлд ангилдаг бөгөөд хүлэр, нүүрс, газрын тос, шохойжсон яс зэрэг нь аль ангилалд багтах вэ?

 • A. Бялхмал

 • B. Хэмхдэс

 • C. Химийн

 • D. Органик

Нийт: 16693