• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Энэтхэгийн ба Азийн хавтангууд нийлж түлхэлцэх хөдөлгөөн орсноор ямар уулс үүссэн бэ?

 • A. Андын нуруу

 • B. Альпийн нуруу

 • C. Гималайн уулс

 • D. Кордильерийн уул

Оноо: 1

Зурагт тектоник хөдөлгөөний төрлүүдийг үзүүлжээ. Б зурагт 2 тектоник хавтангийн холдон салах хөдөлгөөнийг үзүүлжээ. Энэ хөдөлгөөнд орсноор үүсэх гадаргын хэлбэрийг сонгоорой.

 • A. Далайн ёроол өргөснө

 • B. Уул нуруу үүснэ

 • C. Зөрөгт хөндий үүснэ

 • D. Хойг арал болон сална

Оноо: 1

Газар хөдлөлтийн 3 бүсийг ялган үздэг бөгөөд ялангуяа Атлантын далайн гол нурууны дагуу газар хөдлөлтийн голомт их. Усан дор газар хөдөлснөөс болж ямар аюул дагалддаг вэ?

 • A. хар шуурга болно

 • B. хүчтэй долгион үүсч цунами болно

 • C. усны өнгө өөрчлөгдөнө

 • D. усны температур нэмэгдэнэ

Оноо: 1

Хийн мандлын хамгийн доод үе давхраа болох тропосферийн дээд хил экваторт хэдэн км өндөрт орших вэ?

 • A. 8-9 км

 • B. 11-12 км

 • C. 16-18 км

 • D. 20-22 км

Оноо: 1

Хуурай цэвэр агаарын дундаж найрлагын 78,08%-ийг бүрдүүлдэг азотын ач холбогдол аль нь вэ?

 • A. организмуудын амьсгалах болон исэлдэх явцад оролцоно.

 • B. хүчилтөрөгчийг шингэлэгчийн үүрэг гүйцэтгэнэ.

 • C. ургамлын фотосинтезд оролцоно.

 • D. Төрөл бүрийн гэрэлтүүлэг чимэглэлд ашигладаг.

Оноо: 1

Голын хөндлөн огтлолын талбайг устай хэсгийн буюу “нойтон” периметрт харьцуулсан харьцааг тодорхойлсныг олоорой.

 • A. Голын унал

 • B. Голын хэвгий

 • C. Голын дундаж гүн

 • D. Гидравлик радиус

Оноо: 1

Сөнөсөн тэнгис нь Израйль ба Иорданы хооронд байрлах эртний тэнгисийн үлдэгдэл давстай нуур бөгөөд нуурын усанд сэлэх юм уу живэх боломжгүй байдгийн учир юу вэ?

 • A. усны нягт бага байдаг

 • B. усны нягт өндөр байдаг

 • C. өндөрт байрладаг

 • D. цэнгэг устай

Оноо: 1

Байгаль дахь усны эргэлтэнд нөлөөлөх 2 гол хүчин зүйлийг олоорой.

 • A. агаарын орчил урсгал, салхи

 • B. дэлхийн дотоод энерги, татах хүч

 • C. Нарны эрчим хүч, хүндийн хүч

 • D. кориолисийн хүч, татах хүч

Оноо: 1

Биомассын хэмжээ хамгийн бага байгааг сонгоорой.

 • A. халуун орны ой

 • B. халуун орны саванн

 • C. тундр ба таг

 • D. чулуу ба мөс, жинхэнэ цөл

Оноо: 1

Манай орны хээр дэлхийн ургамлын бүлгэмдлийн өвслөг ургамлын аль төрөлд багтах вэ?

 • A. дулаан орны хээр

 • B. сэрүүн орны хээр

 • C. саванн

 • D. прерий

Оноо: 1

Хүний хөгжлийн индексээрээ сүүлийн жилүүдэд тэргүүлж байгаа орныг сонгоорой.

 • A. Австрали

 • B. АНУ

 • C. Норвеги

 • D. Шинэ Зеланд

Оноо: 1

Норвеги улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 54.479.06 ам доллар (2012 оны байдлаар), сүүлийн жилүүдэд хүний хөгжлийн индексээр тэргүүлж байгаа бөгөөд хөгжлийн түвшний аль ангилалд багтах вэ?

 • A. өндөр хөгжилтэй

 • B. дунд зэргийн хөгжилтэй

 • C. шинээр аж үйлдвэржиж байгаа

 • D. буурай хөгжилтэй

Оноо: 1

Арлын гэгдэх жижиг улсуудын ихэнх нь Номхон далайд орших ба “Ази-Номхон далайн бүс”-д хамрагдана. Нутаг дэвсгэр жижиг ч байгалийн нөөц элбэг Кирибати арал дээрх алслагдмал байдал нь уламжлалт соёлоо хадгалж үлдэхэд нь нэмэр болжээ.Улсын албан ёсны хэл нь голдуу англи болон франц байдаг нь юутай холбоотой вэ?

 • A. үндэстний бүрэлдэхүүн

 • B. хүн амын боловсрол өндөр

 • C. хөгжлийн түвшинтэй холбоотой

 • D. колончлолын ул мөр нөлөөлсөн

Оноо: 1

Иргэдийн хагасаас илүү хувь нь “сайхан амьдарч байна” гэж хариулсан Индонез улсад нэг хүн амд 4700 орчим ам.дол ногддог. Энэ нь АНУ-ынхаас 10 дахин бага. Гэтэл АНУ эерэг хариултын хувиар 6-д жагсжээ. Энэ нь юутай холбоотой вэ?

 • A. Газарзүйн байрлал

 • B. Сэтгэл ханамжийн байдал

 • C. Хөгжлийн түвшин

 • D. Хүн амын тоо

Оноо: 1

Газарзүйн байрлалын хувьд давуу бол жижиг улс байсан ч олон улсын хөдөлмөрийн газарзүйн хуваарьт чухал үүрэгтэй. Сингапур улсын үсрэнгүй хөгжлийн шалтгааныг тодорхойлоорой.

 • A. газар нутгийн хэмжээ том

 • B. байгалийн нөөц ихтэй

 • C. далай тэнгисээс алслагдсан

 • D. олон “замын уулзвар” дээр оршдог

Оноо: 1

Хүн амын тооноос гадна чанарын үзүүлэлтийг ашигладаг. Хүрээлэн буй орчны асуудал нь дээрх үзүүлэлтүүдийн алинд нь хамаарах вэ?

 • A. Нийгмийн

 • B. Соёлын

 • C. Эдийн засгийн

 • D. Экологийн

Оноо: 1

Хүн амын суваргыг ажиглаад, Хятад улсын хүн амын суваргын онцлогт хамаарахгүй дүгнэлтийг олоорой.

 • A. 0-4 насныхан хамгийн их хувийг эзэлж байна.

 • B. 20-24 насныхан  ихэнх  хувийг эзэлж байна

 • C. 40-44 насныхан ихэнх хувийг эзэлж байна.

 • D. Дундаж наслалт Энэтхэгээс өндөр байна

Оноо: 1

Хүн амын насны бүтцийг тодорхойлох нь ... зэрэгт шаардлагатай байдаг. Хамаарахгүй үзүүлэлтийг олоорой.

 • A. хүн амын боловсрол

 • B.  хот ба бүс нутаг төлөвлөлт

 • C. сэтгэл ханамж

 • D. эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Оноо: 1

Энэтхэг улсын хүн амын суваргын онцлогт хамаарахгүй тодорхойлолтыг сонгоорой.

 • A. суварга дээшлэх тусам нарийссан байна

 • B. нас хүйсийн харьцаа ойролцоо байна

 • C. дундаж наслалт 60-аас бага байна

 • D. дундаж наслалт 75-аас дээш байна

Оноо: 1

Доорх улсуудаас дэлхийд хүн амаараа тэргүүлдэг 10 улсад багтахгүйг олоорой.

 • A. Хятад

 • B. Энэтхэг

 • C. Турк

 • D. Япон

Нийт: 16693