• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Хүмүүсийн харилцааны нэгэн төрөл нь мэндлэх юм. Аливаа ард түмний мэндлэх ёсон байгаль газар зүй, цаг уур, амьдрах орчинтойгоо нягт холбоотой. Монголчуудын мэндлэх ёсон эртний уламжлалтай ба цаг улирал газар орон гээд харилцан адилгүй байдаг.
Та сайн байна уу? гэж дүү хүн ахмад хүнтэй мэндэлдэг. Нэг хэсэг уулзаагүй бол Та амархан сайн байна уу? Та амар амгалан байна уу? гэдэг. Хариуд нь:
-Сайн байна аа. Та амархан сайн байна уу.
-Сайн байна аа
Өдөр болгон уулздаг бол өглөө нь Тавтай нойрсов уу?
Тавтай унтлаа. Сонин сайхан юутай байна?
Тавтай сайхан байна аа гэдэг. Ийнхүү мэндэлдэг байна.
/эх сурвалж Ч.Арьяасүрэн, Х.Нямбуу Монгол ёс заншлын дунд тайлбар толь/

a. Монголчуудын мэндчилгээнээс хоёрыг жишээ болгон бичнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Даага далантай, бяруу булчинтай онд мэнд тарган сайхан оров уу? гэж ямар үед мэндэлдэг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Суурин иргэншилтэй хүмүүс өглөө, өдөр, оройн мэнд гэдэг бол монголчууд улирлаар мэндэлдгийн учрыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Хүмүүсийн харилцааны нэгэн төрөл нь мэндлэх юм. Аливаа ард түмний мэндлэх ёсон байгаль газар зүй, цаг уур, амьдрах орчинтойгоо нягт холбоотой. Монголчуудын мэндлэх ёсон эртний уламжлалтай ба цаг улирал газар орон гээд харилцан адилгүй байдаг.
Та сайн байна уу? гэж дүү хүн ахмад хүнийг мэндэлдэг.Нэг хэсэг уулзаагүй бол Та амархан сайн байна уу? Та амар амгалан байна уу? гэдэг. Хариуд нь:
-Сайн байнаа. Та амархан сайн байна уу.
-Сайн байнаа
Өдөр болгон уулздаг бол өглөө нь Тавтай нойрсов уу?
Тавтай унтлаа. Сонин сайхан юутай байна?
Тавтай сайхан байнаа гэдэг. Ийнхүү мэндэлдэг байна.
/эх сурвалж Ч.Арьяасүрэн, Х.Нямбуу Монгол ёс заншлын дунд тайлбар толь/

a. Монголчууд ахуй амьдралдаа олон төрлийн мэндчилгээ хэрэглэдэг. Тэдгээрийг хэрхэн ангилж болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Мэндлэх нь харилцааны аль хэлбэрт хамаарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Гар утас, компьютер зэрэг техник, технологийн дэвшил хүн төрөлхтнийг “ганцаардуулж” гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг үгүй хийдэг гэсэн шүүмжлэлийг өдөр бүр сонсдог. Тэгвэл Лондоны Эдийн засаг, улс төрийн сургуулийн судалгааны хэлтсийн мэргэжилтнүүд эсрэгээрээ гар утас гэр бүлийг нягтруулдаг гэжээ. Ялангуяа аав, ээж, хүүхдүүдийн харилцаа сайжирдаг гэнэ. Учир нь хэн нэгнийхээ дэргэд хэлж чадахгүй үгээ гар утсаар дамжуулан хэлдэг талаар судалгаанд хамрагдсан хүмүүс ярьжээ. Мөн элдэв дүрсээр сэтгэлээ илэрхийлдэг нь хүмүүст маш таатай санагдаж, үггүйгээр ойлголцох боломж олгодог гэжээ.

a. Дээрх мэдээллээс гар утасны эерэг болон ,сөрөг талыг бичнэ үү. Эерэг..................... Сөрөг.....................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Гар утас хүмүүсийн харилцааны гол хэрэглүүрийн нэг гэж үзэж байгаа шалтгаан нь юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Дээрх судалгааны үр дүнтэй хэр санал нийлж байна вэ? Үндэслэл нотолгоонд суурилан өөрийн саналаа бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Гар утас, компьютер зэрэг техник, технологийн дэвшил хүн төрөлхтнийг “ганцаардуулж” гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг үгүй хийдэг гэсэн шүүмжлэлийг өдөр бүр сонсдог. Тэгвэл Лондоны Эдийн засаг, улс төрийн сургуулийн судалгааны хэлтсийн мэргэжилтнүүд эсрэгээрээ гар утасгэр бүлийг нягтруулдаг гэжээ. Ялангуяа аав, ээж, хүүхдүүдийн харилцаа сайжирдаг гэнэ. Учир нь хэн нэгнийхээ дэргэд хэлж чадахгүй үгээ гар утсаар дамжуулан хэлдэг талаар судалгаанд хамрагдсан хүмүүс ярьжээ. Мөн элдэв дүрсээр сэтгэлээ илэрхийлдэг нь хүмүүст маш таатай санагдаж, үггүйгээр ойлголцох боломж олгодог гэжээ.

a.Хүмүүсийн хоорондын харилцааг дан гар утсаар шийдвэрлэж болох уу? Яагаад?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Техник, технологи нь хүмүүсийн хооронд зөрчилдөөн үүсгэдэг гэдгийг дээрх мэдээлэлд хэрхэн илэрхийлсэн байна вэ? тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх ямар арга замууд байдаг вэ? Түүнээс нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Завхан голыг хамгаалах зорилгоор 15 сурагч найзууд нийлж “Эко-байгаль” хэмээх сурагчдын сайн дурын клубыг санаачлан байгуулжээ. Энэхүү клуб нь усны бохирдол, гол усаа хамгаалах, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн талаар иргэдэд тайлбарлаж байгаад нутгийн иргэд болон төр захиргаа, сургуулийн зүгээс тэдэнд талархалтай хандаж байна.
/Эх сурвалж: Нутгийн мэдээ/

a. Өгөгдсөн мэдээлэлд суурилан бүлэг гэж юу болохыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Сургууль нь нийгмийн бүлгийн аль ангилалд багтах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. "Эко-байгаль" сайн дурын клубын нийтлэг зорилго нь юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. "Эко-байгаль" клубын нутгийн иргэдэд үзүүлж буй нөлөөг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

е. Нийгмийн бүлэгт нэгдэхийн ач холбогдолыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Завхан голыг хамгаалах зорилгоор 15 сурагч найзууд нийлж “Эко-байгаль” хэмээх сурагчдын сайн дурын клубыг санаачлан байгуулжээ. Энэхүү клуб нь усны бохирдол, гол усаа хамгаалах, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн талаар иргэдэд тайлбарлаж байгаад нутгийн иргэд болон төр захиргаа, сургуулийн зүгээс тэдэнд талархалтай хандаж байна.
/Эх сурвалж: Нутгийн мэдээ/

a. Гэр бүл, найз нөхдийн бүлэг нь нийгмийн бүлгийн аль ангилалд багтах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. "Эко-байгаль" сайн дурын клубын удирдагч сурагч клуб дотроо ямар байр суурь эзлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. "Эко-байгаль" клубын гишүүн сурагч ямар үүрэг гүйцэтгэж болохыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

УБ хотын нэгэн орон сууцны оршин суугчид тухайн орон сууц ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн тул байраа нураалгаж шинэ орон сууц бариулах хүсэлтэй байгаагаа холбогдох газарт хүсэлт гаргажээ. Гэтэл тус байрны нэг давхрыг өргөтгөн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд шинээр баригдах байранд мөн тэр хэмжээний талбайтай байр авна гэснээс үүдэн иргэдийн хооронд маргаан гарч тодорхой шийдэлд хүрэлгүй цаг алдаж иргэд тав тух муутай орчинд амьдарсаар хэдэн жил болж байна.
/ Эх сурвалж: Өнөөдөр №6329/

a. Дээрх мэдээлэлд буй зөрчилдөгч талуудыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын зөрчилдөөний шалтгаан нь юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Зөрчилдөөнийг өдөөгч хүчин зүйл нь юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Үр дүнтэйгээр шийдэхийн тулд зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх ямар хандлагуудыг баримтлах ёстой вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

УБ хотын нэгэн орон сууцны оршин суугчид тухайн орон сууц ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн тул байраа нураалгаж шинэ орон сууц бариулах хүсэлтэй байгаагаа холбогдох газарт хүсэлт гаргажээ. Гэтэл тус байрны нэг давхрыг өргөтгөн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд шинээр баригдах байранд мөн тэр хэмжээний талбайтай байр авна гэснээс үүдэн иргэдийн хооронд маргаан гарч тодорхой шийдэлд хүрэлгүй цаг алдаж иргэд тав тух муутай орчинд амьдарсаар хэдэн жил болж байна.
/ Эх сурвалж: Өнөөдөр №6329/

а. Шийдвэрлэж чадахгүй удаж байгаа нь талууд зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх ямар хандлагуудыг баримталсантай холбоотой вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Зөрчилдөгч талуудын хооронд үл ойлголцол үүсэж буй шалтгаан нь юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c.Зөрчилдөөнийг зохистойгоор шийдвэрлэхийн тулд талууд ямар алхмууд хийх ёстой вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Сурагч Б ангийн тэргүүний сурагчдын нэг билээ. Б ангийн сурагчиддаа байгаль орчны талаар танилцуулга хийхээр болжээ. Гэвч танилцуулга нь хүүхдүүдэд төдийлөн ойлгомжтой, сонирхолтой болж чадаагүй байна.

a. Б-ийн ангийн сурагчиддаа хийж буй танилцуулга нь харилцааны аль хэлбэрт хамаарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Б танилцуулгаа хүүхдүүдэд ойлгомжтой болгохын тулд юуг ганхаарах ёстой вэ? Зөвлөгөө өгнө үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с. Б ангийн сурагчидтайгаа харилцахад үүсэж буй бэрхшээл нь юу вэ? түүнийгээ хэрхэн даван туулах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Сурагч Г хичээлээ маш сайн хийдэг. Ангийн тэргүүний сурагчдын нэг билээ. Г гэрийн даалгавраа сэдвийн дагуу маш сайн бэлтгэж,танилцуулга хийж хэлэх үгээ бичдэг. Ингээд бичсэн зүйлээ нэгэн жигд уншиж, танилцуулгаа бусдад харуулна. Гэвч танилцуулга нь хүүхдүүдэд төдийлөн сонирхолтой болж чадахгүй байгааг Г анзаарч санаа зовох болжээ.

a. Г-ийн жишээгээр аман харилцааны сул талуудыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Аман харилцааны давуу талууд нь юу вэ? Г танилцуулгаа ойлгомжтой, сонирхолтой болгохын тулд аман харилцааны давуу талуудыг хэрхэн ашиглах ёстой вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 7

ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллагаас Өвөрхангай, Ховд,Хөвсгөл аймагт айлын мал маллаж буй 270 хүүхдийг хамарсан суурь судалгааг хийжээ. Судалгаанд хамрагдсан хүүхдийн 64% эрэгтэйгуравны нэг нь өөрийн нутгаас өөр газарт, дөрөвний нэг нь хамаатан садан биш айлд, талаас илүү нь эцэг эхээсээ тусдаа айлын мал хариулж байв.

a. Энэхүү сурвалжийн агуулга баримт, санаа бодол, тааамаглалын аль нь вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Эх сурвалжийн гол зорилго юу вэ

Дээрх даалгаврын оноо : 3

c. Баримт мэдээг аль илэрхийлж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

Сурагч Б-ийн утасны цэнэг дууссан учир гэрийнхэндээ хэлж чадсангүй оройтож харив. Гэтэл ээж нь "хэл чимээгүй гадуур дэмий тэнэлээ" хэмээн загнав. Б "утасны цэнэг дууссан учир би хэлж чадсангүй" хэмээн уурлав.

a. Хүмүүс хоорондын энэ мэт таагүй харилцааг нийгмийн шинжлэх ухаанд юу гэж нэрлэдэг бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Зөрчлийн шалтгааныг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c.Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалж, таниулан суртачлах, хойч үедээ үлдээх зорилгоор 1972 онд Дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-гийн конвенцыг батлан гаргажээ. 2014 оны байдлаар тус конвенцод 191 улс нэгдэн орсон бөгөөд 161 улсын нийт 1007 байгалийн болон соёлын өв бүртгэгдсэнээс 779 соёлын, 197 байгалийн, 31 хосолмол өв байна. Манай улс 1990 онд энэхүү конвенцед нэгдэж оржээ.

a. Соёлын өвийг бүртгэж буй зорилго нь юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Манай улс ямар соёлын өвийг бүртгүүлсэн бэ? 3-ыг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

c.Хосолмол өв гэдгийн учрыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Тодорхойлолтыг гүйцээнэ үү

Тууш долгион гэж ................................................................................................................................................................................................................................................. хэлнэ.

Оноо: 1

Тодорхойлолтыг гүйцээнэ үү.

Долгионы дифракц гэж ..............................................................................................................................................................................................................................................хэлнэ.

Оноо: 1

Тодорхойлолтыг гүйцээн бичнэ үү

Долгионы интерференц гэж ............................................................................................................................................................................................................................................ хэлнэ

Оноо: 1

Тодорхойлолтыг гүйцээн бичнэ үү.

Зогсонги долгион гэж ....................................................................................................................................................................................................................................................... хэлнэ.

Оноо: 1

Тодорхойлолтыг гүйцээн бичнэ үү.

Резонансын үзэгдэл гэж ................................................................................................................................................................................................................................................. хэлнэ.

Оноо: 2

Дүүжинт цагийг дэлхийгээс саран дээр шилжүүлэн аваачвал түүний хэлбэлзлийн үе яаж өөрчлөгдөх вэ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 2

Уян харимхай орчинд хөндлөн долгион тархахад энерги ба бодисын шилжилт явагдах уу.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Нийт: 16693