• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сурагчнуурын усыг судлах явцад...... шавжийг ихээр тааралдсан тул усыг цэвэр ус хэмээн дүгнэжээ. Сурагч ямар шавж нууранд их байгааг ажигласан бэ?

 • A. Хоовгон

 • В. Голын хавч

 • С. Улаан хавч

 • D. Ёроолын хавч

Оноо: 1

15 м/с-ийг км/ц нэгжид шилжүүлнэ үү.

 • A. 0.9 км/ц

 • B. 4.17 км/ц

 • C. 54 км/ц 

 • D. 250 км/ц

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь хүчний момент хэмжигдэхүүнийг илэрхийлэх вэ?

 • A. Н м        

 • B. Н/м                          

 • C. Н·м2

 • D. Н/м2   

Оноо: 1

Графикийг ажиглаад 1-р машин 2-р машинаас хэдэн километрээр илүү хурдтай явсныг тооцоолоорой.

 •  А.  2      

 •  B. 20   

 •  C. 30     

 •   D. 50

Оноо: 1

Усны блохирдлыг тогтоохдоо тэнд амьдарч буй индикатор шавжийг ашигладаг. Цэнгэгусны гадаргуу дээр нэгэн төрлийн шавьжбайв. Энэшавж .................. авгалдайгаар хооллодог тул тухайн хэсэгт ус ..................... байв.

 • A. Шумуул, бохир ус

 • В. Хоовгоно, цэвэр

 • С. Өдөрч, цэвэр

 • D. Хаварч, цэвэр

Оноо: 1

Агаарын бохирдлыг байгалийн болон хүний хүчин зүйлээр зөв харгалзуулаарай.

1. Хүний хүчин зүйл a. Галт уулын дэлбэрэлт

2. Байгалийн хүчин зүйл b. Автомашинаас ялгарах хорт хий

c. Томоохон нуураас ялгарах метан

d. Үйлдвэрийн хорт утаа

e. Шатагч түлшний хэрэглээ

 • A.  1 a d e       2 b c

 • B. 1 b d e       2 a c

 • C. 1 d c a       2 b e

 • D. 1 b c d       2 a e

Оноо: 1

Усны температур нэмэгдэж, хүчиллэг ихсэх нь ямар үр дагавартай вэ?

 • A. Загас олноор цугларах

 • B. Далайн аж ахуй хөгжих

 • C. Ургамал ихсэх

 • D. Шүр цайрах

Оноо: 1

Судлаач нэгэн аалзыг ажиглажээ. Энэ аалз нуруу хэсгээрээ цагаан зураастай бие нь хар бөгөөдбайшингийн дээвэр чийгтэй газар амьдардаг, урт нарийн хөлтэй байсан бол энэнэрийг хэлнэ үү.

 • A. Хар аалз 

 • В. Бэлэвсэн аалз 

 • С. Дэндүүл аалз

 • D.Хачиг

Оноо: 1

Озон давхаргыг хамгаалахын тулд

 • A. Хувийн тээврээр зорчих

 • B. Нүүрсний хэрэглээг ихэсгэх

 • C. Усны зарцуулалтыг ихэсгэх

 • D. Даавуун уутны хэрэглээг ихэсгэх

Оноо: 1

Графикийг ажиглаад 1-р аялагч 2-р аялагчаас хэдэн километрээр илүү хурдтай явсныг тооцоолоорой.

 •  А.  1         

 •  B. 3    

 •  C. 12   

 • D. 15

Оноо: 1

Кофе ихээр импортлогч орнуудын хөгжлийн түвшинг сонгоорой.

 • A. Өндөр хөгжилтэй орнууд

 • B. Буурай хөгжилтэй орнууд

 • C. Хөгжиж буй орнууд

 • D. Дэлхийн бүх орнууд

Оноо: 1

Уургийн дутагдлаас сэргийлэхийн тулд дулаан бүс нутагт ямар ургамлыг сонгон тариалах вэ?

 • A. Шар буурцаг 

 • В. Зөөлөн улаан буудай

 • С. Хатуу улаан буудай

 • D. Тутрага

Оноо: 1

Кофены үйлдвэрлэлээс олох ашгийн ихэнх хувь нь

 • A. Тариаланчдад ногдоно

 • B. Тээвэрлэгчдэд ногдоно

 • C. Боловсруулж савлан гаргагчид ногдоно

 • D. Хэрэглэгчдэд ногдоно

Оноо: 1

Намгархаг, халуун нөхцөлд тариалахад дараах ургамлуудаас аль нь илүү тохиромжтой вэ?

 • A. Цагаан будаа

 • В. Зөөлөн улаан буудай

 • С. Хатуу улаан буудай

 • D. Шар буурцаг

Оноо: 1

Даяаршлын үр дүнд:

 • A. Дэлхийн аваргын тэмцээнд ялсан багийн тухай мэдээллийг хормын дотор мэдэж болно

 • B. Япон руу заавал шуудангаар захиагаа хүргэнэ

 • C. Харилцаа холбоо удааширч байна

 • D. Алслагдсан газарт мэдээлэл удаан хүрч байна

Оноо: 1

Цөмийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн сул тал аль нь вэ?

 • A. Байгаль орчинд хор нөлөө багатай

 • B. Ураны нөөц хомс байдаг

 • C. Нэгэнт эрчим хүч үйлдвэрлэж эхэлбэл үр ашиг өндөр

 • D. Бага нөөцөөс их эрчим хүч гарган авна

Оноо: 1

Сэрүүн, чийг багатай нөхцөлд ихээр тариалахад тохиромжтой ургамал аль нь вэ?

 • A. Шар буурцаг  

 • В. Халтар арвай

 • С. Хатуу улаан буудай

 • D. Цагаан тутрага

Оноо: 1

Монголчууд эртнээс гурилын хэрэгцээгээ хангахын тулд хэрэглэдэг байсан зэрлэгургамлыг сонгоно уу.

 • A. Хөц будаа  

 • В. Улаан буудай

 • С. Арвай

 • D. Тутрага

Оноо: 1

Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлд аль нь ОРОХГҮЙ вэ?

 • A. Усан цахилгаан станц

 • B. Геотермаль станц

 • C. Нүүрсээр ажиллах дулааны цахилгаан станц

 • D. Салхин станц

Оноо: 1

Нэгжийн шилжүүлгийг аль нь зөв гүйцэтгэсэн байна вэ? 2500 кг/м3=…г/см3

 • A.  0.25 г/см3       

 • B. 2.5 г/см3  

 • C. 25 г/см3

 • D. 250 г/см3   

Нийт: 16693