Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цэнгэл усны гадаргуу дээр нэгэн төрлийн шавжийг ажиглажээ. Тухайн шавж .................. авгалдайгаар хооллодог тул тухайн хэсэгт ус ..................... байв.

 • A. Шумуул, цэвэр

 • В. Хоовгоно, цэвэр

 • С. Өдөрч, цэвэр

 • D. Хаварч, цэвэр

Оноо: 1

Агаарын бохирдлыг байгалийн болон хүний хүчин зүйлээр зөв харгалзуулаарай.

1. Хүний хүчин зүйл a. Галт уулын дэлбэрэлт

2. Байгалийн хүчин зүйл b. Автомашинаас ялгарах хорт хий

c. Томоохон нуураас ялгарах метан

d. Үйлдвэрийн хорт утаа

e. Шатагч түлшний хэрэглээ

 • A. 1 a d e 2 b c

 • B. 1 b d e 2 a c

 • C. 1 d c a 2 b e

 • D. 1 b c d 2 a e

Оноо: 1

Усны температур нэмэгдэж, хүчиллэг ихсэх нь ямар үр дагавартай вэ?

 • A. Загас олноор цугларах

 • B. Далайн аж ахуй хөгжих

 • C. Ургамал ихсэх

 • D. Шүр цайрах

Оноо: 1

Судлаач нэгэн аалзыг ажиглажээ. Дээрх аалзны шинжийг ашиглан нэрийг нь олно уу.
Нуруу хэсгээрээ цагаан зураастай бие нь хар, байшингийн дээвэр чийгтэй газар амьдардаг, урт нарийн хөлтэй

 • A. Хар аалз

 • В. Бэлэвсэн аалз

 • С. Дэндүүл аалз

 • D.Хачиг

Оноо: 1

Озон давхаргыг хамгаалахын тулд

 • A. Хувийн тээврээр зорчих

 • B. Нүүрсний хэрэглээг ихэсгэх

 • C. Усны зарцуулалтыг ихэсгэх

 • D. Даавуун уутны хэрэглээг ихэсгэх

Оноо: 1

Графикийг ажиглаад 1-р аялагч 2-р аялагчаас хэдэн километрээр илүү хурдтай явсныг тооцоолоорой.

 • А. 1

 • B. 3

 • C. 12

 • D. 15

Оноо: 1

Кофе ихээр импортлогч орнуудын хөгжлийн түвшинг сонгоорой.

 • A. Өндөр хөгжилтэй орнууд

 • B. Буурай хөгжилтэй орнууд

 • C. Хөгжиж буй орнууд

 • D. Дэлхийн бүх орнууд

Оноо: 1

Уургийн дутагдлаас сэргийлэхийн тулд дулаан бүс нутагт ямар ургамлыг сонгон тариалах вэ?

 • A. Шар буурцаг

 • В. Зөөлөн улаан буудай

 • С. Хатуу улаан буудай

 • D. Тутрага

Оноо: 1

Кофены үйлдвэрлэлээс олох ашгийн ихэнх хувь нь

 • A. Тариаланчдад ногдоно

 • B. Тээвэрлэгчдэд ногдоно

 • C. Боловсруулж савлан гаргагчид ногдоно

 • D. Хэрэглэгчдэд ногдоно

Оноо: 1

Намгархаг, халуун нөхцөлд доорх ургамлаас алийг нь сонгон тариалахад тохиромжтой вэ?

 • A. Тутрага

 • В. Зөөлөн улаан буудай

 • С. Хатуу улаан буудай

 • D. Шар буурцаг

Оноо: 1

Даяаршлын үр дүнд:

 • A. Дэлхийн аваргын тэмцээнд ялсан багийн тухай мэдээллийг хормын дотор мэдэж болно

 • B. Япон руу заавал шуудангаар захиагаа хүргэнэ

 • C. Харилцаа холбоо удааширч байна

 • D. Алслагдсан газарт мэдээлэл удаан хүрч байна

Оноо: 1

Цөмийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн сул тал аль нь вэ?

 • A. Байгаль орчинд хор нөлөө багатай

 • B. Ураны нөөц хомс байдаг

 • C. Нэгэнт эрчим хүч үйлдвэрлэж эхэлбэл үр ашиг өндөр

 • D. Бага нөөцөөс их эрчим хүч гарган авна

Оноо: 1

Сэрүүн, чийг багатай нөхцөлд ихээр тариалахад тохиромжтой ургамал аль нь вэ?

 • A. Шар буурцаг

 • В. Арвай

 • С. Хатуу улаан буудай

 • D. Тутрага

Оноо: 1

Монголын уламжлалт гурилын хэрэгцээг хангадаг ургамал аль нь вэ?

 • A. Хөц будаа

 • В. Зөөлөн улаан буудай

 • С. Арвай

 • D. Тутрага

Оноо: 1

Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлд аль нь ОРОХГҮЙ вэ?

 • A. Усан цахилгаан станц

 • B. Геотермаль станц

 • C. Нүүрсээр ажиллах дулааны цахилгаан станц

 • D. Салхин станц

Оноо: 1

Нэгжийн шилжүүлгийг аль нь зөв гүйцэтгэсэн байна вэ? 2500 кг/м3=…г/см3

 • A. 0.25 г/см3

 • B. 2.5 г/см3

 • C. 25 г/см3

 • D. 250 г/см3

Оноо: 1

Аль нь эко аялал жуулчлалын зорилготой нийцэхгүй вэ?

 • A. Байгаль орчинд хамгийн бага нөлөө үзүүлэх

 • B. Тухайн нутгийн иргэд, соёлыг хүндэтгэх

 • C. Нутгийн байгалийн нөхцөл, нөөцийг хадгалан үлдэх

 • D. Аялагчид 5 одтой буудалд байрлах

Оноо: 1

Жаргал даралт юу юунаас хамаарахыг өөр өөр масстай болон талбайтай биес мөн элс ашиглан судлав. Жаргалын хийсэн туршилтын хэмжилтийг хүснэгтээс харж дүгнэлт хэлнэ үү.

Биеийн масс, кг

1.6

1.6

1.6

1

0.5

Бие элсыг дарах хүч, Н

16

16

16

10

5

Биеийн элстэй хүрэлцсэн талбай, см2

4

12

24

24

24

Биеийн элс хонхойлгосон хэмжээ,мм

25

16

8

4

2


 • А. Даралт дарах хүчнээс шууд хамаарна, талбайгаас урвуу хамаарна

 • В. Даралт дарах хүчнээс урвуу хамаарна, талбайгаас шууд хамаарна

 • С. Даралт дарах хүчнээс шууд хамаарна, талбайгаас шууд хамаарна

 • D. Даралт дарах хүчнээс урвуу хамаарна, талбайгаас урвуу хамаарна

Оноо: 1

Хүний амьдралыг тэтгэхэд шаардагдах экосистемийн хэмжээг "дэлхийн га” гэсэн үзүүлэлтээр илэрхийлсэнийг ………………… гэнэ.

 • A. Шаардлагатай нөөц

 • B. Экологийн мөр

 • C. Бодит нөөц

 • D. Эрдэс баялгийн нөөц

Оноо: 1

Цахилгаан хүчдэлийн тэмдэглэдэг тэмдэглэгээг олно уу?

 • А. P

 • В. I

 • C. R

 • D. U

Нийт: 15508