• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Зурагт үзүүлснээр 100 кг масстай ачааг налуу хавтгай ашиглан 2 м өндөрт гаргав. g=10 Н/кг

а. Ачааны энергийн хувирлыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Тохиолдлыг шинжлээрэй

Сурагч С 16 настай бөгөөд хичээлийнхээ хажуугаар цагийн ажил хийн хуримтлуулсан мөнгөөрөө өөрийн танил О-ийн бизнест хөрөнгө оруулалт хийхийг хүссэн боловч эцэг эх нь зөвшөөрөөгүй байна.

Асуулт А. Иргэний эрхзүйн харилцааны бүрдэл хэсгүүдийг тодорхойлно уу

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт В. Энэ тохиолдолд иргэний эрх зүйн харилцаа ямар үндэслэлээр үүсэх вэ? ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт С. Тохиолдлыг хэрхэн шийдэх боломжтой вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 3

Тохиолдлыг шинжлээрэй

С өөрийн унадаг дугуйг найз Б-д 100000 төгрөгөөр заржээ. С-ийн эцэг эх Б-ээс манай хүүхэд 17 настай , насанд хүрээгүй учир бие даан шийдвэр гаргах боломжгүй. Тиймээс худалдах, худалдан авах гэрээг хүчингүйд тооцож, унадаг дугуйг буцаан өгөхийг шаардсан байна.

Асуулт А. Иргэний эрхзүйн харилцааны бүрдэл хэсгүүдийг тодорхойлно уу

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт В. Энэ тохиолдолд иргэний эрх зүйн харилцаа ямар үндэслэлээр үүсэх вэ? ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт С. Тохиолдлыг хэрхэн шийдэх боломжтой вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 3

Тохиолдлыг шинжлээрэй

Л нь сэтгэцийн өвчтэй учир үйлдлийнхээ учир холбогдлыг сайн ойлгодоггүй. Түүний нөхөр У энэ байдлыг мэддэг тул Л-ийн нэр дээр байсан 3 га газрыг өөрийн нэр дээр гарын үсэг зуруулан шилжүүлэн авч заржээ. Энэ байдлыг мэдсэн Л-ийн ээж шүүхэд хандан гомдол грагасан байна.

Асуулт А. Иргэний эрхзүйн харилцааны бүрдэл хэсгүүдийг тодорхойлно уу

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт В. Энэ тохиолдолд иргэний эрх зүйн харилцаа ямар үндэслэлээр үүсэх вэ? ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт С. Тохиолдлыг хэрхэн шийдэх боломжтой вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 3

Тохиолдлыг шинжлээрэй

Иргэн Б 2016 оны 10 сард өөрийн найз Э-д сарын 5хувийн хүүтэй 4 сая төгрөг зээлдүүлж зээлийн гэрээ байгуулсан. Зээлдэгч Э эхний 6 сар зээлийн хүүг, үндсэн мөнгөний хамт гэрээний дагуу хугацаанд нь төлөөд явж байсан боловч 8 дахь сараас эхлээд зээлийн хүүгээ төлж чадахгүй байдалд хүрчээ.

Асуулт А. Дээрх тохиолдолд иргэний эрхзүйн харилцаа хэрхэн үүсэж байна вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт В. Иргэн Т ба Ө-ийн хооронд байгуулсан гэрээ хүчинтэй юу?

.......................................................................................................................................

Асуулт С. Асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар өөрийн саналыг бичээрэй.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 3

Тохиолдлыг шинжлээрэй

Нэгэн ХХК-д ажилд орсон Батаа сар бүр 550000 төгрөгний цалинтай. Тэрээр 4 жил 5 сар ажиллаад ажлаасаа гарчээ. Ажлаа хүлээлгэн өгсний дараа түүнд нийгмийн даатгалын дэвтэр өгсөнгүй. Учрыг нь асуухад “сарын цалин чинь 550000 төгрөг бөгөөд ямарч суутгал хийдэггүй байсан учраас 550000 төгрөг авдаг байсан.Тэгэхээр нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийх боломжгүй” гэж байгууллагын нягтлан бодогч хэлжээ.

Асуулт А. Батаагийн эрх ямар байдлаар зөрчигдөж байна вэ. Яагаад?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт В. Эрхээ хамгаалан хаана хандах боломжтой вэ?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт С. Асуудлыг шийдвэрлэх ямар боломжууд байна вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 3

Тохиолдлыг шинжлээрэй

Эгч дүү оюутнууд хамтдаа иргэн н-ийн байрны хажуу өрөөг хөлслөх гэрээ байгуулан хоёр жил дараалан хөлслөн суужээ. Гэвч гэрээний хугацаа дуусаагүй байхад байрны эзэд байраа зарах болсон тул өрөөгөө суллаж өгөхийг шаарджээ. Үүнийг өрөө хөлслөгч эгч дүүс зөвшөөрөөгүй байна.

Асуулт А. Эгч дүүс өрөөгөө суллахгүй байх эрхтэй юу?

........................................................................................................................................

Асуулт В. Ямар тохиолдолд уг гэрээний биелэлт хангагдсанд тооцох вэ?

........................................................................................................................................

Асуулт С. Хөлслөгч, хөлслүүлэгч талууд тохиролцохгүй тохиолдолд хэрхэх вэ?

........................................................................................................................................

Оноо: 2

Тохиолдлыг шинжлээрэй

Доржийн гэр бүлийнхэн гарын ур дүйтэй бөгөөд хамтраад мужааны ажил хийж мөнгө олдог. Тэд энэ чиглэлээр хамтран ямар нэгэн бизнесийн байгууллага байгуулж томоохон үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй.Гэхдээ санхүү мөнгөний боломж одоогоор хүрэлцэхгүй байгаа.

Асуулт 1. Доржийн гэр бүл бизнесийн ямар байгууллага байгуулж болох вэ?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Асуулт 2. Уг байгууллагыг хэрхэн байгуулж, үйл ажиллагаагаа эхлэх вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Оноо: 5

Эрхзүйн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Гэрээ

1

Иргэний эрх, үүргийг үүсгэх, өөрчлөх, шилжүүлэх, дуусгавар болгох зорилгоор хүсэл зоригоо илэрхийлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдэл

В

Хэлцэл

2

Хоёр буюу түүнээс дээш талын хэлцэл буюу талууд өөрсдийн хүлээх эрх үүрэг түүнийг өөрчлөх биелүүлэх тухай харилцан тохиролцоо

С

Эд хөрөнгө

3

Төр, байгууллага иргэний эзэмшилд байгаа эд юмс

D

Үл хөдлөх хөрөнгө

4

Газар болон түүнээс салган ашиглах боломжгүй эд юмс

Е

Эдийн бус хөрөнгө

5

Оюуны үнэт зүйлс болон түүнийг эзэмшсэнээр ашиг орлого олох эрхийг хамруулан ойлгох

Оноо: 5

Эрх зүйн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Үндсэн үүрэг

1

Хууль биелүүлэх, татвар төлөх, хүний нэр төр, алдар хүндийг хүндэтгэх, эх орноо хамгаалах

В

Журамт үүрэг

2

Хөдөлмөрлөх, эрүүл мэндээ хамгаалах, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, байгаль орчноо хамгаалах

С

Улс төрийн эрх

3

Төрийн байгуулгад сонгох, сонгогдох, үг хэлэх, жагсаал цуглаан зохион байгуулах, оролцох

D

Эдийн засгийн эрх

4

Өмч эзэмших, шударгаар олж авах, өв залгамжлуулах

Е

Салшгүй эрх

5

Амьд явах, шашин шүтэх, эс шүтэх, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах

Оноо: 5

Эрхзүйн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Өмчийн хэлбэр

1

Нийтийн, хувийн, холимог өмчүүд

В

Өмчийн эрх

2

Хүсэл зоригийн дагуу эрх, эд юмсыг хууль ёсоор мэдэлдээ байлгаж арчлах хамгаалах

С

Эзэмших эрх

3

Эд юмсыг болон эрхийг хуулийн дагуу ашиглаж, түүнээс ашиг хонжоо олох, эсвэл ашиглан хэрэглэх

D

Ашиглах эрх

4

Эд юмсыг бусдад худалдах, өвлүүлэх, шилжүүлэх зэргээр өөрийн эрхийн хүрээнд бүрэн өмчлөх байдал

Е

Захиран зарцуулах эрх

5

Өмчлөгч өмчлөлийн зүйлээ хуулийн дагуу эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах, халдлагаас хамгаалах тухай цогц ойлголт

Оноо: 6

Зурагт бетон хавтанг 1.4 м урттай 30 Н жинтэй төмөр саваа ба чулуу ашиглан өргөж байгааг харуулав. Чулууг төмөр савааны төгсгөлөөс 0.2 м зайд байрлуулсан ба нөгөө төгсгөлд нь доош чиглэсэн 50 Н хүчээр үйлчилж хавтанг өргөв.

а. i. Савааны тулах цэг О- ийн хувьд цагийн зүүний дагуу саваанд үйлчлэх хүчний нийт моментыг тооцоолно уу.
ii. Савааны үзүүрт бетон хавтан үйлчлэх хүчийг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

b. Бетон хавтанг саваа, чулуу ашиглан 50 Н- оос бага хүчээр өргөх санаагаа бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с) Саваа, чулуу ашиглан бетон хавтанг өргөх нь хөшүүрэг юм. Өөр ямар багаж ашиглан хавтанг бага хүчээр өргөж болох жишээ бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Эрх зүйн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

ХЭАА

1

Гишүүдийн оруулах хувь хөрөнгөөс бүрдэх эд хөрөнгөтэй хүлээсэн үүргээ энэхүү эд хөрөнгө болон гишүүдийнхээ эд хөрөнгөөр хариуцдаг хуулийн этгээд

В

Нөхөрлөл

2

Хувь нийлүүлэгчдийн эд хөрөнгө нь тодорхой тооны хувьцаанд хуваагддаг өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй хуулийн этгээд

С

Хоршоо

3

Гишүүдийн оруулах хувь хөрөнгөөс бүрдэх эд хөрөнгөтэй үүргээ эд хөрөнгө гишүүдийнхээ эд хөрөнгөөр хариуцдаг, хөдөлмөрөө нэгтгэдэг хуулийн этгээд

D

Компани

4

Нэг хүний буюу гэр бүлийн эзэмшлийн аж ахуйн нэгж

Е

Корпораци

5

Хэд хэдэн компаниуд нэгдэн гадаад дотоодод бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 5

Эрх зүйн дараах ойлголтуудыг агуулгатай нь зөв холбоорой

А

Хууль

1

Тухайн улсын төрөөс тогтоосон заавал биелүүлэх хэм хэмжээний цогц

В

Хуулийн этгээд

2

Өмчлөх буюу эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрх үүрэг бүхий байгууллага

С

Хууль ёсны эрх

3

Хуулиар тогтоож баталгаажуулж өгсөн эрх, эрх чөлөө

D

Хүний эрх

4

Хүнд хүн болж төрсний хувьд заяасан боломжууд

Е

Хүний эрхэм зэрэг

5

Хүнд хүн болж төрснийхөө хувьд хамгийн эрхэм чухал болохыгоо хүлээн зөвшөөрөх утга бүхий ойлголт

Оноо: 4

Органик биш нэгдлийн чанарын анализ

Дугаартай 4 хуруу шилэнд NaCI, NH4CI, Ba(OH)2 , NaOH-ийн уусмалууд өгөгджээ. Эдгээр бодисоос өөр урвалж ашиглалгүйгээр хуруу шилтэй бодисуудыг хоёр хоёроор нь хооронд нь холиход явагдсан урвал ба туршилтын үр дүнг доор үзүүллээ. Үүнд: (↑) - хий , ( - ) – өөрчлөлт илрээгүй

I. NH4+ + OH- = NH3↑ + H2O

II. металлуудын дөлний өнгө : Ba2+ - ногоон Na+ - шар

III.туршилтын үр дүн:

1

2

3

4

1

дөлийг шар

-

-

-

2

-

-

3

-

дөлийг ногоон

-

4

-

дөлийг шар


Даалгавар:

a. Хуруу шил тус бүрт ямар бодисын уусмал байгааг нэрлэнэ үү.

Хуруу шилний дугаар

1

2

3

4

Бодисын нэр

. . .

. . .

. . .

. . .

b. Аммоны хлоридын натрийн гидроксидтой харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

....................................................................................................................................................

c. Аммиакын хий чийгтэй лакмусд үзүүлэх өнгийг нэрлэнэ үү.

....................................................................................................................................................

Оноо: 5

Органик биш нэгдлийн чанарын анализ

Дугаартай 5 хуруу шилэнд Na2CO3 , NH4I , CuSO4 , H2SO4 , NaOH-ийн уусмалууд өгөгджээ. Эдгээр бодисоос өөр урвалж ашиглалгүйгээр хуруу шилтэй бодисуудыг хоёр хоёроор нь хооронд нь холиход явагдсан урвал ба туршилтын үр дүнг доор үзүүллээ.

Үүнд: (↑) - хий , ( - ) өөрчлөлт илрээгүй

I. NH4+ + OH- = NH3↑ + H2O 2H+ + CO32-= CO2↑ + H2O

II. Cu2+ + 2I- = CuI + \tiny \frac{1}{2}I2бор Cu2+ + CO32-= CuCO3↓цэнхэр

Cu2+ + 2OH-= Cu(OH)2↓цэнхэр

III. туршилтын үр дүн:

1

2

3

4

5

1

-

↓цэнхэр

бор

-

↓цэнхэр

2

↓цэнхэр

-

-

-

3

бор

-

-

-

↑ хурц үнэртэй

4

-

-

-

-

5

↓цэнхэр

-

↑ хурц үнэртэй

-

-

Даалгавар:

a. Хуруу шил тус бүрт ямар бодисын уусмал байгааг нэрлэнэ үү.

Хуруу шилний дугаар

1

2

3

4

5

Бодисын нэр

. . .

. . .

. . .

. . .

..............................................................................................................................................

b. Хүхрийн хүчлийн натрийн карбонат болон натрийн гидроксидтой харилцан үйлчлэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

..................................................................................................................................................

c. Ялгарсан нүүрсхүчлийн хийг таних нэгдлийн томьёог бичнэ үү.

...................................................................................................................................................

Оноо: 4

Органик биш химийн тооцоот бодлого

Багш сурагч хамтран хуурай зэсийн сульфат гарган авчээ. Тэд давс гарган авахдаа 0.1 М-ийн 200 мл хүхрийн хүчил болон 2 грамм зэс (II)-ийн оксидын нунтгийг урвалж болгон ашигласан бол явагдсан урвалын тэгшитгэлд үндэслэн дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

a. Илүүдсэн урвалж болон хязгаарлагч урвалжийг нэрлэнэ үү.

.......................................................................................................................................................

b. Багш сурагч хамтран хэдэн грамм давс гарган авах боломжтойг тооцоолно уу.

.......................................................................................................................................................

c. Хэрэв багш сурагчид туршилтын үр дүнд 2.4 грамм зэсийн сульфат гарган авсан бол туршилтын гарцыг тооцоолно уу. .......................................................................................................................................................

d. Багш сурагчдын туршилтын үнэмлэхүй алдааг тооцоолно уу.

Үнэмлэхүй алдаа = онолын гарц – бодит гарц болно.

.........................................................................................................................................................

Оноо: 5

Термодинамик

Домен зууханд ширэм үүсэх процессыг дараах урвалуудаар илэрхийлж болно.

3Fe(хат) + C(хат) = Fe3C (хат) (1)

FeO(хат) + CO(хий) = Fe (хат) + CO2(хий) (2)

FeO(хат) + C(хат) = Fe (хат) + CO(хий) (3)

Нэгдэл

FeO

CO

CO2

Fe

С

Fe3C

∆үүсH°, кЖ/моль

-266

-110

-393

0

0

31

∆үүсS°, Ж/моль

57

198

214

24

6

101

Эдгээр өгөгдлүүдийг ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү. Даалгавар:

a. 1-р урвалын Гиббсийн энергийн өөрчлөлтийг олно уу.

................................................................................................................................................

b. 2-р урвалынG=-11.934 кЖ бол G=-RTlnKpтэгшитгэлийг ашиглан 2-р урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг олно уу.

...............................................................................................................................................

c. ∆G=0 үед тэнцвэр тогтоно гэж үзвэл 3-р урвалын өөрөө аяндаа явагдах температурыг тогтооно уу.

.........................................................................................................................................................

Оноо: 5

Термодинамик

Дараах өгөгдлүүдийг ашиглан даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Шатахын энтальпи, кЖ / моль

Үүсэхийн энтальпи, кЖ / моль

С2Н2

-1301.1

СО2

-393.5

С2Н4

-1411.2

Н2О( хий )

- 241.8

Даалгавар:

a. Ацетилений үүсэхийн дулааныг (∆H°C2H2) бодож олно уу.

..............................................................................................................................................

b. Этилений үүсэхийн дулааныг (∆H°C2H4) бодож олно уу.

...................................................................................................................................................

c. Хэвийн нөхцөлд буй 2.24 литр ацетиленээс этилен гарган авахад хичнээн кЖ дулаан ( Q) ялгарахыг тооцоолно уу.

..................................................................................................................................................

Оноо: 5

Термодинамик

Устөрөгч, хүхэр ба хүхэрт устөрөгчийн шатахын стандарт дулааны холбогдлоор хүхэрт устөрөгч үүсэх урвалын дулааны илрэлийг олно уу.

шатH°Н2( х ) = - 286 кЖ/ моль шатH° Н2S( х ) = - 519 кЖ/ моль

шатH° S ромбо= -297 кЖ/моль

Даалгавар:

a. Хүхэрт устөрөгч үүсэх урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

................................................................................................................................................

b. Шатахын стандарт дулааны холбогдлоор хүхэрт устөрөгч үүсэх урвалын дулааны илрэлийг олно уу.

....................................................................................................................................................

c. Хүхэрт устөрөгч үүсэх урвалын энергийн диаграммыг дүрсэлнэ үү.

Нийт: 16693