• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Газар хөдлөлтийн хэдэн бүсийг ялгах вэ? Азийн зүүн өмнөд эргийн дагуух Япон, Филиппины арлууд, Индонез зэрэг газрууд аль бүсэд хамаарах вэ?

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг нөхнө үү.

Оноо: 2

Эрдсийн хамгийн анхны ялгарах шинж нь өнгө юм. Гэвч нэг төрлийн эрдэс олон өнгөөр тохиолдох нь элбэг байдаг. Энэ нь юунаас хамаарах вэ?

Оноо: 2

Өмнөд Америк ба Африкийн 2 эсрэг эрэг нь хэлбэрийн хувьд төстэйгээс гадна Мезозавр зэрэг үлэг гүрвэлийн чулуужсан яс дэлхий дээр зөвхөн энэ 2 эргээс л олддогийн учрыг тайлбарлана уу.

Оноо: 1

Хүлэмжийн хийн үзэгдэл гэж юуг хэлэх вэ?

Оноо: 1

Хүлэмжийн хий хаанаас их ялгардаг вэ?

Оноо: 1

Тропосферийн хүрээнд дээшлэх тусам агаарын температур хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

Оноо: 1

Гималайн нурууны өмнө талд орших Черрапунджид хамгийн их буюу 12000 мм хур тунадас унахад нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг нэрлэнэ үү.

Оноо: 1

Агаарт озон хэмжээгээр өчүүхэн бага хувь эзлэх боловч нарнаас ирэх хэт ягаан туяаны 99%-ийг шингээн авдаг. Ингэснээр ямар ач холбогдолтой вэ?

Оноо: 1

Голын уналтыг харуулсан зургийг ажиглаад, дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй. Голын унал гэж юуг хэлэх вэ?

Оноо: 2

Уулын гол ба талын голын унал ялгаатай, хурд өөр байдгийн учир юу вэ?

Оноо: 2

Голын эх авсан газрын өндөр 2900м, цутгаж буй газрын өндөр 700 м бол голын уналыг олоорой.

Оноо: 2

Амазонк мөрөн унал багатай, ялангуяа адаг хавийн 800-аад км-т унал нь 6 м-ээс хэтэрдэггүйн учрыг тайлбарлаарай.

Оноо: 1

Унал ихтэй голыг ямар зорилгоор ашиглаж болох талаар жишээ гаргаарай.

Оноо: 1

Биомандал гэж юуг хэлэх вэ?

Оноо: 1

Олон жил ашигласан хөрс нь үндэс, бичил организмгүйгээс хуурайшсан нь юуг илэрхийлэх вэ?

Оноо: 1

Байгаль дахь усны эргэлт нь газарзүйн ерөнхий зүй тогтлын алинд нь хамаарах вэ?

Оноо: 1

Хөрсийг ширхэгийн бүрдлээр нь хүнд шавар, шавранцар, хөнгөн шавранцар, элсэнцэр гэхчлэн ангилна. Ямар нэг хөрсний дээжинд шавар 20%, тоос 40%, элс 40% байвал тухайн хөрсийг шавранцар хөрс гэж үздэг. Төмс хүнсний ногоо тариалахад ямар хөрс тохиромжтой вэ?

Оноо: 1

Ургамал ба орчны нэгдлийн фитоценоз гэх бөгөөд төрөл зүйлээр олон янз. Жишээ нь ой нь шилмүүст, навчит, мөнх ногоон,чийглэг ой гэж байхад шилмүүст ой нь ямар төрлийн моддоос бүрдэх вэ?

Оноо: 1

Бүс нутгийг ангилах шалгуур үзүүлэлтүүдийг нэрлэнэ үү.

Нийт: 16693