• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Даалгаваруудыг гүйцэтгээрэй.

a. Экваторын шугамыг хэрхэн тэмдэглэсэн байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Экваторын шугамаас хойд туйл хүртэлх зайг градусаар тооцоолоорой

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Мэлхийн зам ямар эх газруудаар дайран өнгөрсөн байна вэ? Нэрлэж бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Гадаргын хэлбэрийг ажиглаад хаяалбар зургийг сонгоно уу? Шалтгааныг тайлбарлах

Оноо: 2

Монгол орны 4 захын цэгийг нэрлэж бичнэ үү.

Оноо: 4

a. А цэгийн үнэмлэхүй өндрийг олно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Z цэг А цэгийн өндрийн зөрүү хэд вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Гадаргаас дээш 100м өндөрсөх тутамд агаарын даралт 10 мб буурдаг ба 1800м өндөрт агаарын даралт хэд болохыг тооцоолно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

В цэгийн солбицлыг бичиж, дэлхийн бөмбөрцгийн аль хэсэгт оршиж байгааг тодорхойлно уу

Оноо: 4

Зургийг ажиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

a. Дэлхий тэнхлэгээ эргэх эргэлтийн чиглэлийг зураарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Өдөр, шөнө ээлжлэх шалтгааныг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хойд туйлд ямар улирал болж байна вэ? Улирал хэдэн өдөр үргэлжлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Монгол Улс нь ОХУ-тай Алтанбулаг, Сүхбаатар, Цагааннуурын боомтоор, БНХАУ-тай Замын –Үүд, Гашуунсухайт, Булган, Шивээхүрэн боомтоор байнгын ажиллагаатай харилцдаг. Москва ба Бээжин хотуудыг холбосон төмөр зам эдгээр боомтуудаас алиныг нь дайрч өнгөрдөг вэ? Газарзүйн зурагт тэмдэглэж, нэрлэнэ үү ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

ОХУ ба БНХАУ-тай хоёулантай нь хиллэдэг аймгуудыг газарзүйн зурагт тэмдэглэж нэрийг бичнэ үү

Оноо: 2

Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Архангай, Хөвсгөл аймгуудтай хиллэдэг аймгийг газарзүйн зурагт тэмдэглээд, нэрлэнэ үү

Оноо: 2

Нүүрсийг физик химийн шинж чанар, нүүрстөрөгчийг агуулсан байдлаар 3 ангилдаг. Нүүрсний төрлүүдээс хамгийн их дулаан ялгаруулдаг төрөл нь аль нь вэ? Шалтгааныг тайлбарлаарай.

Оноо: 2

Өмнөговь аймгийн Тавантолгойн нүүрсний орд газрын нөөцийг 6420 сая тн гэж тогтоосон ба жилд 3 сая тн-ийг олборлодог бол баялаг хангамжийг тооцоолж олно уу?

Оноо: 3

Газарзүйн зурагт стратегийн орд болох зэс молибдений нөөц бүхий Оюутолгой, Цагаансуварга, Эрдэнэтийн ордуудыг таних тэмдэг ашиглан тэмдэглэнэ үү

Оноо: 5

Зургийг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

a. Монгол улсын эдийн засгийн ямар бүсийн газарзүйн зураг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. ОХУ ба БНХАУ-тай хиллэдэг аймгуудыг ялган тэмдэглээд, хилийн боомтуудыг нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Аймгуудын хөгжилд хилийн гарц боомтууд ямар ач холбогдолтой вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Газарзүйн зурагт тоогоор ямар аймгуудыг тэмдэглэсэн байна вэ? Нэрлэнэ үү

Оноо: 2

Нар, сар, дэлхийн харилцан байрлалын өөрчлөлтөөс шалтгаалан сарны хэлбэр өөрчлөгдөж байдаг. Битүүний ба тэргэл сар гарах үеийн нар, сар, дэлхийн байрлалыг зургаар илэрхийлж, тайлбарлана уу

Оноо: 6

a. Эх газруудыг тэмдэглэсэн дасгалын зургийг ажиглаад гүйцэтгээрэй.

Хамгийн жижиг эх газрыг дээрх газрын зурагт өнгөт дэвсгэрийн аргаар тэмдэглээрэй.

............................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Нэг тив дээр оршдог хоёр эх газрыг нэрлэн бичээрэй.

...........................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Дараах эх газрууд дээр орших өндөр оргилуудыг зөв харгалзуулна уу?

Эх газар

Өндөр оргил

1

Өмнөд Америк

a

Жомолунгма 8850 м

2

Антарктид

b

Аконкагуа 6960 м

3

Еврази

c

Винсон 5140 м

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 3

2001 онд УИХ-ын тогтоолоор : Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-ыг баталж эдийн засгийн 5 бүс болгон, бүс тус бүрт багтах аймаг, тулгуур хотуудыг тогтоосон. Дараах аймгуудаас эдийн засгийн хангайнбүсэд хамаарах аймгуудыг газарзүйн зурагт ялган тэмдэглэж, тулгуур хотыг нэрлэнэ үү ( Говь-Алтай, Хөвсгөл, Дорнод, Дорноговь, Дархан-Уул, Баянхонгор, Төв, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дундговь, Өмнөговь)

Оноо: 3

Хүснэгт ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй

a. Эдийн засгийн бүс бүрийн нягшлыг тооцоолно уу

Бүсийн нэр

Хамрах нутаг

Хүн амын тоо

Нягтшил

1

Баруун бүс

473,6 мян

465 мян

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Эдийн засгийн бүс тус бүрд хүн амын нягтшил харилцан адилгүй байгаад дүгнэлт хийж нөлөөлсөн 2 хүчин зүйлсийг нэрлэж жишээгээр тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Зургийг ажиглан асуултанд хариулаарай

a.Агаарын хуйлраа урсгалуудыг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Циклон бүрэлдсэн үед цаг агаар хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Зуны улиралд циклон удаан хугацаагаар тогтвол байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Газарзүйн зургийг ашиглан асуултанд хариулаарай

а. 1-ийн тоогоор ямар аймгийг тэмдэглэсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Байгалийн ямар бүсэд хамаарах вэ? Шалтгааныг тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c.Энэ аймагт ямар аж ахуй эрхлэвэл тохиромжтой вэ? Жишээгээр нотлоно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693