• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Монголчууд бид яагаад нэг жилийн хугацаанд 2 удаа шинэ оныг угтаж авдаг вэ? Шалтгааныг тайлбарлана уу

Оноо: 2

Хэнтийн уулсад яагаад мөнх цас байдаггүй вэ? Шалтгааныг тайлбарлана уу

Оноо: 2

Газрын гадаргаас дээш 1000м тутамд агаарын хэм 60Саар буурдаг зүй тогтолтой. Газрын гадаргад +250 байх үед 4374 м өндөртэй Алтайн нурууны Хүйтэн оргилд агаарын хэм хэд байх вэ? Тооцоолно уу.

Оноо: 2

Уулсыг байрлалын хувьд зүүнээс нь баруун луу дарааллуулан нэрлэнэ үү. а. Таванбогд б. Хан Хөхийн нуруу в. Богд хан уул г. Хорьдол сарьдаг д. Халзан уул

Оноо: 4

Хүснэгт нөхөж гүйцээнэ үү

Уулсын системийн нэр

Оргил

Өндөр м

1

Монгол Алтайн нуруу

4374м

2

Ихбогд

3

Хангай

4021м

4

Мөнхсарьдаг

5

Хэнтий

2800м

6

Хянган

1500м

Оноо: 6

a. Монгол ба Энэтхэг улсуудыг газарзүйн зурагт тэмдэглэж, нэрлээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Уур амьсгалын хувьд ялгаатай байгаад нөлөөлсөн хүчин зүйлийг нэрлэж, жишээгээр тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 3

c. Уур амьсгалын өөрчлөлт хүмүүсийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Жишээгээр нот олно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Газарзүйн зурагт арлуудыг тэмдэглээрэй. ( Гренландын арал, Мадагаскар арал, Их Британийн арал, Шинэ Зеландын арал, )

Оноо: 2

Мэлхий ба матрын замыг яагаад хойд ба өмнөд өргөрөгийн 23,50 –аар илэрхийлдэг вэ? Шалтгааныг тайлбарлана уу.

Оноо: 2

Дараах 2 газарзүйн зургийг ажиглаад аль зургаас Монгол улсын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болохыг тайлбарлана уу ? Аль нь том масштабын зураг вэ?

Оноо: 4

Азимут ба цилиндр тусгагийг ажиглан хүснэгт нөхөж гүйцээгээрэй

Тусгагийн нэр

Өргөргийн шугам

Уртрагийн шугам

Торлол

Азимут

Цилиндр

Оноо: 3

Дэлхийн хуурай газрын нийт талбайн хэмжээ 149 сая км2 бөгөөд Монгол улсын талбайн хэмжээ 1564116 км2. Дэлхийн нийт хүн амын тоо 7 тэрбум бол Монгол улсын хүн амын тоо 3,2 сая. Тус бүрийн нягтшлыг тооцоолж олоод дүгнэлт хийнэ үү

Оноо: 4

Дутуу үгийг нөхөж бичнэ үү

А. Монгол улс, ОХУ, БНХАУ гэсэн гурван улсын хилийн уулзвар цэг нь зүүн талдаа .................................болно.

Б. Монгол орон далайд............................орон бөгөөд Монгол ..............................2 улсын засгийн газрын тохиролцсоны дагуу Тяньжин боомтын газар нутгийг түрээсээр ашигладаг.

В. Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр ..............................................................................тивийг холбосон агаарын болон төмөр зам дайран өнгөрдөг.

Г. ................................................................боомтууд нь байнгын ажиллагаатай боомт юм.

Оноо: 4

a. Дараах сарны зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Тохирох үгийг нөхөж бичээрэй. Сар бол дэлхийн цорын ганц ..........................юм.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Билгийн тоолол гэж юу вэ? Тодорхойлолт бичээрэй.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Зурагт 1-ийн тоо ба 4-ийн тоогоор сарны ямар хэлбэрийг дүрсэлсэн байна вэ?

1-ийн тоо.........................................................4-ийн тоо..........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Дараах нарны аймгийн гаригуудын зургийг ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Дэлхий гариг нарны аймгийн хэд дэх гараг вэ?

................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Нар дэлхийгээс 109 дахин том бөгөөд нар дэлхий 2-ын хооронд ..............................сая.км зайтай.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Нарны аймгийн хамгийн том гариг ба наранд хамгийн ойр оршдог гаригуудыг нэрлэн бичнэ үү.

Хамгийн том гараг..............................................,наранд хамгийн ойр оршдог гариг...........................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

Зөв харгалзуулна уу.

1. Баруун бүс А. Дорнод а. Даланзадгад

2. Хангайн бүс Б. Өмнөговь б. Цэцэрлэг

3. Төвийн бүс В. Увс в. Чойбалсан

4. Зүүн бүс Г. Архангай г. Улаангом

Оноо: 3

Зургийг ажиглан 1, 2, 3-ийн тоонд оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү

Оноо: 4

Зургийг ашиглан асуултанд хариулна уу.

A. Салхин ба нарны цахилгаан станцын давуу талыг 2 жишээгээр нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол оронд салхин ба нарны цахилгаан станцыг ашиглан эрчим хүч гарган авдаг уу? Тийм бол хаана байдаг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц нь байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг тайлбарлан бичээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

a. Графикийн төрлийг нэрлэнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. ДНБ хамгийн их бууралттай ба өсөлттэй оныг тодорхойл

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. ДНБ хэмжээ өөрчлөгдөх нь улс орны хөгжилд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Дүгнэлт хийнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Монгол улсын авто замын сүлжээний тойм зураг зураарай.

Оноо: 4

a. Дараах зургийг ажиглаж дасгалыг гүйцэтгээрэй.

Дээрх зурагт ямар гарагийг дүрсэлсэн байна вэ?.........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дээрх зурагт 1-ийн тоогоор тэмдэглэсэн өргөрөгийг нэрлэн бичнэ үү?

....................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Тохирох үгийг нөхөж бичээрэй. Дэлхий дээр нар туссан хэсгийг.................., тусаагүй хэсгийг ............................гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693